De student als expert

In deze werkvorm staan samenwerken en kennisuitwisseling door studenten onderling centraal. Of je nu een zeer heterogene groep studenten hebt of niet, gezamenlijke leeractiviteiten kunnen het leren van studenten enorm verbeteren. Er zijn veel manieren om studenten in duo's of groepen van elkaar te laten leren. Voor een optimaal effect laat je studenten met de meest uiteenlopende achtergronden en/of cognitieve vaardigheden -voor zover je dat weet- samenwerken. 

Doel van de activiteit
Kennis uitwisselen |
Kennismaken met elkaar |
Samenvatten / afronden |
Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment |
Voorafgaand aan lesmoment
Waar
Hybride |
Offline |
Online
Duur
< 60 minuten |
> 60 minuten
Groepsgrootte
Medium |
Large
Materialen

Zoom

Stap 1

Studenten bestuderen de literatuur voorafgaand aan deze bijeenkomst. Maak (bij binnenkomst) groepen gebaseerd op het aantal artikelen dat je wilt behandelen. Bijv. bij 4 artikelen zijn er 4 groepen studenten, 1 groep behandelt 1 artikel.

Stap 2

Wijs een groepsleider aan, deze is verantwoordelijk voor het (tijd)management van de groep.

Stap 3

Studenten werken in hun groep aan een samenvatting van een het artikel dat ze is toegewezen. Ze stellen daarbij vragen op over elementen die ze onduidelijk vinden en/of discussie vragen. Samen komt de groep tot een conclusie en een presentatie/praatje.

Stap 4

De docent loopt gedurende de werkgroep langs de verschillende groepen, controleert het kennisbegrip bij de studenten en kan eventueel klassikaal bijsturen.

Stap 5

Na het afronden van de samenvatting, worden nieuwe groepen gemaakt. Iedere groep bestaat nu uit studenten die allemaal aan een ander artikel hebben gewerkt. Zij delen hun samenvatting met elkaar en vragen om feedback of toelichting op de onduidelijkheden.

Stap 6

Hierna komen alle studenten weer bij elkaar in hun originele groep en koppelen de feedback/discussie terug en verwerken dit in hun eindopdracht.

Stap 7

Bespreek de opdracht met de volledige groep,. Dit kan aan de hand van quizvragen, zelf op te stellen leerdoelen of conclusies waarmee de groep haar opdracht heeft afgerond.

 • Variant 1

  • Deel de opdracht waar de studenten aan gaan werken op in 4-6 kleinere taken/onderwerpen.
  • Maak bij binnenkomst groepen gebaseerd op het aantal kleinere taken (bij 4 taken bestaat een groep uit 4 studenten).
  • Richt expertgroepen in, bestaande uit studenten uit verschillende groepen die aan dezelfde deeltaak werken. Na het afronden van de taak, wisselen zij hun kennis binnen hun eigen expertise uit. En koppelen dit terug aan hun originele groep.

  Variant 2

  Richt bij grote aantallen studenten parallelle groepen in, zodat meerdere groepen hetzelfde artikel/onderwerp behandelen.

  Variant 3

  Je kunt 'De student als expert' ook online doen. Dit doe je met breakout rooms.

  • Zet eerst studenten die hetzelfde artikel hebben gelezen bij elkaar in een breakout room.
  • Wissel daarna een aantal keer enkele studenten van groep. Dit vraagt wel enige organisatie om structuur  te houden en de tijd te bewaken, maar wellicht is er een student assistent die daarbij kan ondersteunen.
  • In Zoom kun je als docent breakout rooms bezoeken en naar de discussies luisteren die studenten in hun groepjes hebben. Aan het eind kun je plenair de resultaten met studenten bespreken.

   

   

 • Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

  Je kunt de studenten een magic chart of een groot vel geven om al hun aantekeningen te maken. Dit zorgt ervoor dat ze iets aan het eind kunnen presenteren en als docent zou je deze vellen ook kunnen beoordelen.