Debat

Geef studenten een goede stelling die ze moeten verdedigen door argumenten te construeren en presenteren.

Debatteren leert studenten het belang van het voorbereiden van je argumentatie. Tijdens het debat moeten ze hun stelling verdedigen, beweringen weerleggen, tegenbewijs leveren en argumenten toevoegen om hun standpunt te ondersteunen. 

Doel van de activiteit
Activeren voorkennis | Kennis uitwisselen | Vaardigheden oefenen | Samenvatten / afronden | Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Hybride | Offline | Online
Tijdsduur
< 30 minuten| < 60 minuten
Groepsgrootte
Small | Medium
Materialen

MS Teams. Zoom

Stap 1

Kies een onderwerp dat geschikt is voor een debat, idealiter een onderwerp met duidelijke tegengestelde standpunten "Voor" en "Tegen". 

Stap 2

Verdeel de groep en wijs studenten toe aan een positie ten opzichte van een stelling (bijvoorbeeld “Voor” en “Tegen”). De verdeling kan gebaseerd worden op hun persoonlijke mening of ze kunnen willekeurig worden toegewezen, waardoor studenten gedwongen worden na te denken over hoe zij in een bepaalde situatie zouden denken en handelen. 

Stap 3

Geef studenten tijd om de eerste argumenten in hun groep voor te bereiden. Dit kan zowel voorafgaand aan- als in de les zelf gedaan worden. Benadruk dat argumenten goed onderbouwd en overtuigend moeten zijn, 

Stap 4

Laat elke groep haar argumenten presenteren in een korte speech (bijv. 5 minuten). Geef de andere groep opdracht om op te letten en de argumenten van de tegenpartij op te schrijven.

Stap 5

Nadat beide groepen hun eerste argumenten hebben gepresenteerd, krijgen beide groepen de tijd om één of meer tegenargumenten te construeren. 

Stap 6

Beide groepen krijgen tijd om hun tegenargumenten te geven en toe te lichten. Afhankelijk van de grootte van een groep kun je meerdere reactierondes plannen.

Stap 7

Geef aan het einde van het debat tijd voor discussie en een nabespreking van het proces.

Tips:

  • Vermijd onderwerpen die persoonlijk gevoelig kunnen liggen voor studenten en die tot een emotioneel debat kunnen leiden.
  • Vraag de groep om voor iedere ronde een andere persoon te kiezen om hen te representeren.
  • Bedenk vooraf welk type debat je gaat voeren en welke instructies aan je studenten daarbij horen. Online vind je uiteenlopende debatstijlen (parlementair, kettingdebat, one minute pitch, etc) met eigen regels en procedures. Kies een debatstijl uit die bij je leerdoelen en de beschikbare tijd past. 
  • Bij grotere groepen kun je besluiten om studenten die niet deelnemen aan het debat de rol van scheidsrechter te gevne. Geef ze in dat geval rubrics om het debat te beoordelen.

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of Erasmus MC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

MS Teams, Zoom

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen