Eens, oneens

De docent vraagt studenten om een korte reactie te geven op gesloten vragen of stellingen. Er zijn steeds twee mogelijke antwoorden, zoals wel of niet, ja of nee, eens of oneens, etc. Bij elke vraag geven studenten hun antwoord aan.

Met deze werkvorm creëer je eenvoudig interactie met een grote groep en krijg je snel inzicht in de (voor)kennis, eigenschappen of meningen van studenten.

Doel van de activiteit
Assess | Kennismaken met elkaar | Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Offline | Online
Tijdsduur
< 30 minuten
Groepsgrootte
Medium | Large

Stap 1

Bedenk een aantal heldere vragen of stellingen waar steeds twee mogelijke antwoorden op zijn, zoals 'ja/nee', 'eens/oneens', 'wel/niet'.

Stap 2

Leg uit op welke manier studenten hun antwoord op elke vraag moeten aangeven. Bijvoorbeeld: Blijf staan voor 'wel' en ga zitten voor 'niet', steek je hand in de lucht voor 'eens' en laat deze laag voor 'oneens'.

Stap 3

Leg de vragen één voor één voor.

Stap 4

Geef studenten kort de tijd om de respons te bedenken, en bedenk ook zelf een korte reactie. Inventariseer de antwoorden.

Stap 5

Als alle studenten hun keuze kenbaar hebben gemaakt, kies je een aantal studenten uit om hun keuze toe te lichten of te beargumenteren. In het geval van stellingen kun je studenten daarna dezelfde stelling nog eens voorleggen om te zien of hun keuzes nu veranderen. Deel als docent ook jouw reactie met de studenten.

Variant 1

In een offline variant heb je verschillende opties om studenten hun antwoorden kenbaar te laten maken:

 • Studenten staan op van hun stoel of blijven zitten.
 • Studenten houden een rood papiertje of een groen papierte in de lucht.
 • Studenten steken hun hand op of juist niet.

Variant 2

In een online les kun je de antwoorden op de volgende manieren peilen:

 • Laat studenten hun camera aanzetten. Vraag hen om, afhankelijk van hun keuze, hun hand op te steken of laag te houden, een post-it voor de webcam te houden of weg te halen of 2 voorwerpen met verschillende kleuren voor de webcam te houden.
 • Laat studenten een virtuele hand opsteken via Zoom of MS Teams.
 • Docente Tatjana Fincke van de Hogeschool van Amsterdam - HBO-ICT, vraagt studenten in haar klas te reageren met emoji’s. Dit is anoniemer en geeft een goed beeld van de sfeer.

Tip

 • Gebruik interessante vragen! Maak werk van een aantal uitdagende vragen om voldoende diepgang in het leerproces te brengen. 
 • Je kunt deze activiteit voor veel functies gebruiken, zoals kennismaking, het peilen van voorkennis of meningen, of juist om een les af te ronden.

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

Offline

Afhankelijk van je variant: Vraag studenten een hoofddeksel mee te nemen of zorg voor groene en rode papiertjes.

Online

Voorafgaand aan een online sessie kun je studenten laten weten dat ze een hoofddeksel of een post-it of iets anders bij de hand moeten hebben om hun antwoord duidelijk te kunnen maken. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen