Fishbowl

De Fishbowl gebruik je wanneer je een debat wil organiseren met studenten waarbij je ook toehoorders een actieve rol wil geven. Het is geschikt voor het bediscussiëren van tegenstrijdige standpunten, of om een bepaald onderwerp vanuit meerdere perspectieven te bekijken.

In de meest eenvoudige vorm organiseer je een 'binnenste kring' en een 'buitenste kring' van toehoorders. De binnenste kring debatteert met elkaar, en de buitenste kring geeft na afloop feedback op de kwaliteit van het debat. Je kunt de debateurs een bepaalde rol toebedelen, of een vooraf bepaald standpunt laten verdedigen.

De rol van de toehoorders is het observeren, analyseren en leren van het denkproces van de anderen. 
 

Doel van de activiteit
Assess |
Kennis uitwisselen |
Vaardigheden oefenen
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Hybride |
Offline |
Online
Duur
< 30 minuten |
< 60 minuten
Groepsgrootte
Small |
Medium
Materialen

Teams, Zoom

Stap 1

Bepaal het onderwerp van het debat en eventueel welke standpunten of stellingen in het debat aan de orde moeten komen.

Stap 2

Bepaal of je van tevoren de rollen (debateurs of toehoorders) zelf wil verdelen, of deze keuze aan de studenten overlaat. Indien je voor het laatste kiest, verdeel dan de klasgroep van tevoren in een aantal groepen. Laat elke groep een debateur aanwijzen.

Stap 3

Elke groep krijgt het onderwerp van het debat, en/of stelling die verdedigd of tegengesproken moet worden, en/of het standpunt van waaruit dat dient te gebeuren. Elke groep bereidt het debat een aantal minuten voor.

Stap 4

Na de voorbereiding worden de debateurs naar voren of naar de binnenste kring geroepen. Het debat start. Wellicht is het goed om ook een moderator aan te duiden, of deze rol zelf op te pakken.

Stap 5

De toehoorders observeren en analyseren (al dan niet aan de hand van een rubric) het debat.

Stap 6

Na het debat volgt een debriefing met de toehoorders. 


 

 • Variatie 1

  Je kunt de Fishbowl dynamischer maken door tijdens de werkvorm de rollen om te wisselen. Toehoordeers worden debateurs, en debateurs ruilen dan hun stoel in om zelf toehoorder te worden. Een debateur kan als het ware hierdoor verlost worden door een groepsgenoot. Maak duidelijke afspraken over wanneer en hoe vaak de wissel kan plaatsvinden. 

  Variatie 2

  Je zou er ook voor kunnen kiezen om 1 debateursstoel 'vrij' te laten, zodat toehoorders deze kunnen innemen als ze denken een goede interventie te kunnen maken.

  Tips

  • Het organiseren van een goede Fishbowl leeractiviteit vereist een goede voorbereiding. Bepaal welke leerdoelen je wil bereiken. Maak duidelijke afspraken met studenten over rollen en aanpak. Zorg ervoor dat elke aanwezige weet wat er van haar/hem verwacht wordt. Bepaal scope en tijdsduur van het debat. Ontwerp een beoordelingsrubric die de toehoorders tijdens en na het debat kunnen invullen. Organiseer een debriefing waarbij de kwaliteit van de inhoud van het debat en het proces besproken worden. Tot slot, overweeg of je het prettig vindt assistentie te hebben tijdens het debat om samen overzicht te houden.
  • Als je wil dat de toehoorders specifieke feedback geven of aandacht besteden aan een bepaalde aspect, kan je ze vooraf een feedback formulier geven.
  • Voor meer variaties op de Fishbowl en hoe deze te implementeren, bezoek de website van Lakehead University