Het verkeerde voorbeeld

Vaak wordt in het onderwijs gebruikt gemaakt van 'goede' voorbeelden in de veronderstelling dat studenten daarvan kunnen leren 'hoe het moet'. Het is echter soms lastig voor studenten om te herkennen wat er precies goed aan is, of het goede voorbeeld zelf toe te passen. Daarom krijgen studenten in deze werkvorm het  verkeerde voorbeeld te zien. Hierdoor leren zij niet alleen de juiste toepassing van bepaalde principes, maar juist ook schending hiervan te herkennen. Een kritische reflectie op eigen handelen vereist immers niet alleen dat je weet hoe iets moet, maar ook dat je herkent wanneer het niet goed verloopt.

Doel van de activiteit
Activeren voorkennis | Assess | Samenvatten / afronden | Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment | Na het lesmoment
Waar
Hybride | Offline | Online
Tijdsduur
< 60 minuten| > 60 minuten
Groepsgrootte
Small | Medium | Large
Materialen

MS Teams, Zoom

Stap 1

Bespreek de theorie die je graag met de studenten wilt behandelen. Optioneel kan hierbij een 'goed' voorbeeld worden getoond waarin de theorie op de juiste manier in de praktijk wordt gebracht. Dit geeft de studenten de gelegenheid om om de juiste toepassing van de theorie te herkennen.

Stap 2

Leg de studenten vervolgens een voorbeeld voor van hoe de theorie op een verkeerde manier in de praktijk wordt gebracht. Je kunt hierbij denken aan: een gesprek tussen een professional en een client waarin de professional de theorie onjuist toepast, een verkeerde uitwerking van een formule, een drogredenering, een filmfragment waarin de werkelijkheid onjuist wordt weergegeven, enzovoorts.

Stap 3

Geef de studenten de tijd om het voorbeeld te bestuderen en te zoeken naar de fouten die worden gemaakt.

Stap 4

Laat de studenten vervolgens het voorbeeld zo aanpassen dat de theorie wel juist toegepast wordt.

Stap 5

Bespreek tot slot de opdracht klassikaal. Wat ging er volgens de studenten fout in het voorbeeld? En hoe zou het volgens de studenten beter kunnen?  

Deze werkvorm is een bijdrage van docent dr. Susan van Rijen (Klinische Psychologie, ESSB). Het geven van het verkeerde voorbeeld is volgens haar een mooie manier om studenten wakker te schudden, op scherp te zetten en na te laten denken over hoe zij het zelf zouden willen doen in hun toekomstige beroepsuitoefening.

Voorbeeld

De werkvorm is ontwikkeld voor het vak Developmental Challenges and Deviations in Early Childhood (Master: Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie). Susan heeft die toegepast in een werkcollege over hoe de principes van Infant Mental Health (IMH) kunnen worden vertaald naar communicatie met ouders.

Later is deze werkvorm ook toepast in een werkcollege binnen het vak Severe Mental Illness in Urban Context (Master Clinical Psychology), waarin de toepassing van principes van Personal Recovery in klinisch handelen centraal stond. In dat werkcollege werden 4 theoretische principes van Infant Mental Health geïntroduceerd. Deze  werden toegelicht met voorbeelden en concrete vragen die de psycholoog bij de verschillende principes zou kunnen stellen. Vervolgens oefenden de studenten met deze principes aan de hand van een voorbeeld dialoog waarbij de principes werden geschonden. De oefening was erop gericht de schending van de principes te herkennen en deze uitspraken zo te herformuleren dat er wél aan werd voldaan.

Het bieden van een rijke context in de vorm van concrete uitspraken en dialogen werd door de studenten  als helpend en zinvol ervaren. Studenten waren na afloop van het college beter in staat om de principes toe te passen.

Tips

Een aantal tips van dr. Susan van Rijen voor het uitvoeren van deze werkvorm zijn om te benadrukken dat de oefening gaat om het verbeteren van de toepassing van de theorie. Als het voorbeeld daardoor niet meer helemaal kloppend loopt (bijvoorbeeld doordat de reactie van de cliënt niet meer goed aansluit op die van de professional) dan is dat niet erg.

Daarnaast benadrukt ze het belang van het plenair bespreken van de opdracht zodat studenten ook kunnen leren van elkaars herformuleringen van het verkeerde voorbeeld. 

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of Erasmus MC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

MS Teams of Zoom.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen