Jigsaw

Deze werkvorm is bedoeld om de studenten als groep een groot complex verhaal of thema aan elkaar te laten uitleggen. Ze leggen samen een puzzel waarvan ieder één stukje in handen heeft. Zonder elkaars expertise is de puzzel niet te maken omdat die te groot en te ingewikkeld is. 

Voor een optimaal effect laat je studenten met de meest uiteenlopende achtergronden of cognitieve vaardigheden samenwerken. 

Doel van de activiteit
Kennis uitwisselen |
Kennismaken met elkaar |
Samenvatten / afronden |
Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment |
Voorafgaand aan lesmoment
Waar
Hybride |
Offline |
Online
Duur
< 60 minuten |
> 60 minuten
Groepsgrootte
Medium |
Large
Materialen

Zoom

Stap 1

Deze werkvorm gebruik je om een groot onderwerp of thema te behandelen met studenten. Daarom start je met het opdelen van het thema in kleinere onderwerpen. Daarna verdeel je de studenten gelijkmatig (en liefst met oog voor diversiteit binnen de groepen) over het aantal onderwerpen. Een eenvoudig voorbeeld is beschreven in het blok Varianten, tips & tricks hieronder.

Stap 2

Studenten bereiden zich voorafgaand aan- of tijdens het lesmoment voor op hun onderwerp. Zij worden hiermee de experts op dat onderwerp. 

Stap 3

Tijdens het lesmoment wijs je per onderwerp / expertgroep een groepsleider aan. Deze is verantwoordelijk voor het (tijd)management van de groep.

Stap 4

Studenten werken in hun expertgroep aan een samenvatting van hun onderwerp. Ze stellen daarbij binnen de groep vragen op over elementen die ze onduidelijk vinden en/of discussie vragen. Samen komt de groep tot een conclusie, presentatie of praatje. Je kunt studenten vragen om hun verhaal beknopt op een flipover of digitaal vast te leggen. Ondertussen loopt de docent langs de groepen die aan het werk zijn, controleert het kennisbegrip bij de studenten en kan eventueel klassikaal bijsturen.

Stap 5

Na het afronden van de samenvatting worden nieuwe groepen gemaakt. Iedere groep bestaat nu uit studenten die allemaal aan een ander onderwerp hebben gewerkt en daardoor expertise hebben over één deel van het geheel. Zij delen hun samenvatting of presentatie om de beurt met elkaar en vragen om feedback of toelichting op onduidelijkheden.

Stap 6

Hierna komen alle studenten weer bij elkaar in hun originele groep en koppelen de feedback/discussie terug en verwerken dit in hun eindopdracht of definitieve samenvatting.

Stap 7

Bespreek de opdracht met de volledige groep,. Dit kan aan de hand van quizvragen, zelf op te stellen leerdoelen of conclusies waarmee de groep haar opdracht heeft afgerond.

 • Variant 1

  Richt bij grote aantallen studenten parallelle groepen in, zodat meerdere groepen hetzelfde artikel/onderwerp behandelen.

  Variant 2

  Je kunt 'De student als expert' ook online doen. Dit doe je met breakout rooms.

  • Zet eerst studenten die over hetzelfde deelonderwerp hebben gelezen bij elkaar in een breakout room.
  • Wissel daarna een aantal keer enkele studenten van groep. Dit vraagt wel enige organisatie om structuur  te houden en de tijd te bewaken, maar wellicht is er een student assistent die daarbij kan ondersteunen.
  • In Zoom kun je als docent breakout rooms bezoeken en naar de discussies luisteren die studenten in hun groepjes hebben. Aan het eind kun je plenair de resultaten met studenten bespreken.

  Voorbeeld

  Je wilt geschiedenisstudenten laten leren over Eleanor Roosevelt, dan splits je haar biografie bijvoorbeeld op in de segmenten:

  1. Haar kindertijd.
  2. Haar leven met Franklin en hun kinderen.
  3. Haar leven nadat Franklin polio kreeg.
  4. Haar werk in het Witte Huis als first lady.
  5. Haar leven en werk na Franklin's dood. 

  Verdeel de groep studenten over de vijf segmenten en laat ze zich erin verdiepen zodat je experts per segment krijgt. Daarna meng je de groepen zodat iedere expert een puzzelstukje presenteert van de biografie van Eleanor Roosevelt.

   

 • Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

  Je kunt de studenten een magic chart of een groot vel geven om al hun aantekeningen te maken. Dit zorgt ervoor dat ze iets aan het eind kunnen presenteren en als docent zou je deze vellen ook kunnen beoordelen. Online kun je ze een beknopte presentatie laten maken en delen.