Jigsaw

Deze werkvorm is bedoeld om de studenten als groep een complex onderwerp aan elkaar uit te leggen. Ze leggen samen een puzzel waarvan ieder één stukje in handen heeft. Zonder elkaars expertise is de puzzel niet af te maken!

Doel van de activiteit
Kennis uitwisselen | Kennismaken met elkaar | Samenvatten / afronden | Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment | Voorafgaand aan lesmoment
Waar
Hybride | Offline | Online
Tijdsduur
< 60 minuten| > 60 minuten
Groepsgrootte
Medium | Large
Materialen

Zoom

Stap 1

Start met het opdelen van het thema in (sub)onderwerpen. Daarna verdeel je de studenten gelijkmatig (en liefst met oog voor diversiteit binnen de groepen) over het aantal (sub) onderwerpen. Zie het voorbeeld en de afbeelding beschreven in het blok Varianten, tips & tricks hieronder.

Stap 2

Wijs per (sub)onderwerp / expertgroep een groepsleider aan. Deze is verantwoordelijk voor het synthetiseren van de kennis in de groep. Je kan de groepen begeleidende vragen meegeven die zij moeten beantwoorden over het (sub)onderwerp.

Stap 3

De groepen bereiden zich voorafgaand aan- of tijdens het lesmoment voor op hun (sub)onderwerp. Zij worden hiermee de experts op dat (sub)onderwerp.

Stap 4

Studenten werken in hun expertgroep aan een samenvatting van hun (sub)onderwerp. Ze onderzoeken daarbij de elementen van hun subonderwerp. Samen komt de groep tot een conclusie, presentatie of praatje. Je kunt groepen vragen om hun verhaal beknopt op een flipover of digitaal vast te leggen.

Stap 5

Na het afronden van de samenvatting worden nieuwe groepen gemaakt. Iedere groep bestaat nu uit studenten die allemaal aan een ander (sub)onderwerp hebben gewerkt en daardoor expertise hebben over één deel van het geheel. Zij delen hun samenvatting of presentatie om de beurt met elkaar en vragen om feedback.

Stap 6

Bespreek de opdracht met de volledige groep. Dit kan aan de hand van quizvragen of conclusies waarmee de groep haar opdracht afrondt. Koppel de feedback/discussie terug en verwerk dit in een eindopdracht of definitieve samenvatting.

Variant 1

Richt bij grote aantallen studenten parallelle groepen in, zodat meerdere groepen hetzelfde artikel/onderwerp behandelen.

Variant 2

Je kunt deze activiteit ook online doen. Dit doe je met breakout rooms.

 • Zet eerst studenten die over hetzelfde deelonderwerp hebben gelezen bij elkaar in een breakout room.
 • Wissel daarna een aantal keer enkele studenten van groep. Dit vraagt wel enige organisatie om structuur  te houden en de tijd te bewaken, maar wellicht is er een student assistent die daarbij kan ondersteunen.
 • In Zoom kun je als docent breakout rooms bezoeken en naar de discussies luisteren die studenten in hun groepjes hebben. Aan het eind kun je plenair de resultaten met studenten bespreken.

Voorbeeld

Je wilt studenten laten leren over Eleanor Roosevelt, dan splits je haar biografie bijvoorbeeld op in de segmenten:

 1. Haar kindertijd.
 2. Haar leven met Franklin
 3. Haar leven met de kinderen.
 4. Haar leven nadat Franklin polio kreeg.
 5. Haar werk in het Witte Huis als first lady.
 6. Haar leven en werk na Franklin's dood. 

Verdeel de groep van 36 studenten over de zes segmenten en laat ze zich erin verdiepen zodat je experts per segment krijgt. Daarna meng je de groepen zodat iedere expert een puzzelstukje presenteert van de biografie van Eleanor Roosevelt.

Afbeelding van de Jigsaw activiteit

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

Je kunt de studenten een groot vel geven om al hun aantekeningen te maken. Dit zorgt ervoor dat ze iets aan het eind kunnen presenteren en als docent zou je deze vellen ook kunnen beoordelen. Online kun je ze een beknopte presentatie laten maken en delen. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen