Learning Islands

In deze werkvorm verdeel je de groep studenten in kleinere groepen die van de ene naar de andere sessie springen. Op ieder 'eiland' wordt een afgebakend deel van de leerstof aangeboden.

Door op ieder eiland de stof in een andere werkvorm te gieten, zijn variatie en interactie verzekerd.

Doel van de activiteit
Brainstorm | Kennis uitwisselen | Kennismaken met elkaar | Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Offline | Online
Tijdsduur
> 60 minuten
Groepsgrootte
Medium | Large
Materialen

MS Teams. Zoom

Stap 1

Kies een geschikt onderwerp dat je kunt verdelen in meerdere onderwerpen om een sessie van 5-15 minuten mee te vullen. Let erop dat je een onderwerp kiest waarbij de volgorde van het aanbieden van de onderdelen, niet belangrijk is. Voorbeelden van geschikte onderwerpen vind je bij de Tips & Tricks hieronder. 

Stap 2

Ontwerp een kortdurende lesactiviteit voor iedere sessie en bedenk door wie de studenten op ieder eiland worden ontvangen en begeleid (bijv. docent, student assistent, medestudent). Stel een schema op met de volgorde waarin de groepen de eilanden bezoeken, wie de gastvrouw of -heer is van ieder eiland en waar studenten de (online) eilanden kunnen vinden.  

Stap 3

Verdeel de groep in subgroepen die samen de eilanden gaan bezoeken. Het aantal groepen is gelijk aan het aantal sessies dat je voorbereidt.  

Stap 4

Start plenair met het introduceren van de verschillende onderwerpen per eiland en deel je schema met de groep.

Stap 5

De subgroepen bezoeken de 'eilanden' een voor een volgens het schema. 

Stap 6

Sluit af in een plenaire sessie en vraag studenten naar het geleerde uit alle sessies.

Voorbeelden

  • Stel je wil de Sustainable Development Goals bespreken, dan kun je iedere groep over één van de doelen laten discussiëren en ze laten beslissen welke actie zij kunnen ondernemen om aan het doel bij te dragen.
  • Voor het bespreken van motivatietheorieëen, presenteer je aan studenten op ieder eiland een andere theorie en laat je ze er een opdracht bij doen. 

Tip

In deze werkvorm is het belangrijk om de tijd van goed te managen. Plan bijvoorbeeld voldoende tijd in om tussen sessies te wisselen. 

Variant

Je kunt er voor kiezen om studenten vrijheid te geven in het bezoeken van de sessies. Ze bezoeken dan niet alle sessies in een bepaalde volgorde, maar alleen degene die ze interessant vinden. Dit laatste werkt het beste als de sessies gericht zijn op brainstormen of een discussie over een onderwerp. De 'host' kan de brainstorm of de discussie dan faciliteren.

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

Online

  • maak in Teams voor iedere sessie een apart kanaal aan
  • maak in Zoom voor iedere sessie een aparte oproep aan met een eigen host. NB. breakout rooms werken niet prettig voor deze werkvorm, omdat de studenten zélf in staat moeten zijn te switchen tussen sessies.

Offline

Een ruimte met meerdere tafels of meerdere ruimtes in de buurt van elkaar.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen