Luister, stop, vergelijk

Zoek je een snelle manier om je studenten tijdens een vol college toch de kans te geven om de uitleg actief te verwerken? Las na een stuk uitleg een korte onderbreking in waarin studenten hun aantekeningen met elkaar kunnen vergelijken en corrigeren.

Door deze opdracht vooraf aan te kondigen breng je je studenten in een actieve luistermodus. Dit kun je nog gerichter maken door je studenten een concrete vraag mee te geven om op te letten.

Doel van de activiteit
Kennis uitwisselen |
Samenvatten / afronden
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Offline |
Online
Duur
< 10 minuten
Groepsgrootte
Small |
Medium |
Large
Materialen

Zoom, Teams

Stap 1

Voordat je begint met je instructie geef je studenten een concrete vraag of focus mee om op te letten tijdens de uitleg. Geef aan of studenten al tijdens de uitleg aantekeningen mogen maken van de belangrijkste punten die zij horen, of hier juist achteraf de tijd voor krijgen.

Stap 2

Geef je instructie terwijl de studenten luisteren.

Stap 3

Stop na 10 tot 15 minuten de instructie en geef je studenten de tijd om individueel hun aantekeningen van de belangrijkste punten uit de instructie (af) te maken.

Stap 4

Laat de studenten hun aantekeningen vergelijken in duo's. Dit kan bijvoorbeeld door studenten te vragen om de beurt een belangrijk punt op te noemen. Studenten controleren elkaar en brengen waar nodig correcties aan in hun eigen aantekeningen.

Stap 5

Je kunt deze stappen meerdere keren tijdens een les herhalen.

  • Variant 1

    Wanneer je je studenten vraagt om aandachtig te luisteren zonder aantekeningen te maken, stimuleer je dat studenten hun aandacht niet hoeven te verdelen tussen luisteren en aantekeningen maken. Zo leren studenten om de hoofdpunten te bepalen. Studenten moeten dan wel weten dat er na de uitleg tijd wordt geboden om dit alsnog te doen.

  • Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

    Online

    Laat studenten hun aantekeningen vergelijken en bespreken in breakoutrooms in Zoom of MS Teams.