The muddiest point

Deze werkvorm gebruik je als je wilt weten welke lesinhoud nog niet goed begrepen wordt door de studenten. Je krijgt een goed beeld van heersende onduidelijkheden en misconcepties en kunt de lesinhoud daar op aanpassen. 

Doel van de activiteit
Samenvatten / afronden | Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment | Na het lesmoment
Waar
Hybride | Offline | Online
Tijdsduur
< 10 minuten
Groepsgrootte
Small | Medium | Large
Materialen

Canvas, Padlet, Teams

Stap 1

Identificeer in je onderwijsbijeenkomst het moment om 'The Muddiest Point' activiteit in te lassen. Dit kan zijn na bv. 15 minuten presenteren, voor de pauze, of aan het eind van het college.

Stap 2

Vraag de studenten een kort antwoord te formuleren op de vraag "Wat is voor jou nog het meest onduidelijk?"

Stap 3

Laat studenten het antwoord noteren op een papier of in een online tool. In het blok Tools & Materialen vind je verschillende opties.

Stap 4

Scan de antwoorden van de studenten wanneer de studenten aan een andere opdracht bezig zijn, tijdens de pauze of na het college.

Stap 5

Identificeer 'The Muddiest Points' en licht deze na de pauze, aan het begin van het volgende college of in de online omgeving toe.

Tips

  • Het verzamelen van 'Muddiest Points' kan offline makkelijk met papiertjes. Ook kunnen online tools je de gelegenheid bieden om de 'Muddiest Points' gestructureerd te bewaren voor langere tijd.
  • Een ideaal moment om 'Muddiest Points' te verzamelen is kort voor een pauze. Je kunt dan de pauze gebruiken om de notities door te nemen, en het begin van het volgende lesblok te gebruiken om een aantal 'Muddiest Points' te verhelderen. 
  • Deze activiteit is ook erg geschikt om studenten inzicht te geven in het eigen leerproces. 

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen