One minute paper

Image of a digital clock indicating that there are 59 seconds left to finish a task
Een one minute paper is een korte activiteit waarbij je letterlijk de timer op 1 minuut zet. Studenten beantwoorden één vraag of voeren een korte opdracht uit, afhankelijk van het doel van de les. Deze werkvorm is zowel aan het begin, in het midden, voorafgaand aan een pauzemoment of aan het einde van een les inzetbaar.
Doel van de activiteit
Activeren voorkennis | Assess | Samenvatten / afronden
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Offline | Online
Tijdsduur
< 10 minuten
Groepsgrootte
Small | Medium | Large
Materialen

Chat (Zoom, Teams), Mentimeter, Canvas

Stap 1

Bepaal op welke manier de one minute paper zinvol is, bijvoorbeeld om voorkennis te activeren, een vraag over de stof te formuleren of aan het einde als afrondingsactiviteit om de inhoud van de les te consolideren.

Stap 2

Geef een opdracht of stel een vraag die de studenten in 1 minuut zullen beantwoorden. Zie voorbeeldvragen bij de extra informatie.

Stap 3

Zet een timer en laat studenten de opdracht uitvoeren (ofwel op papier of in de chatbox).

Stap 4

Vraag enkele studenten naar hun one minute paper, of laat ze hun papers met elkaar uitwisselen.

Tips & tricks:

Vragen die passend zijn bij een korte individuele activiteit, zoals bij aanvang:

 • Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd van de voorbereidende lesstof of videos?
 • Welke vragen heb je over dit onderwerp?
 • Welke persoonlijke ervaring of relatie heb je met dit onderwerp of deze inhoud?

Vragen die na afloop van het lesmoment kunnen worden gesteld:

 • Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens dit college?
 • Wat vond je moeilijk?
 • Wat is een nieuw inzicht of het belangrijkste leerpunt?
 • Welke vragen heb je nu nog?
 • Wat is je volgende stap?

Laat studenten hun one-minute-paper met elkaar vergelijken en hun eigen 'braindump' aanvullen met een andere kleur.

Laat de studenten hun one-minute-papers met elkaar vergelijken. Wanneer zij nieuwe of andere punten zien bij elkaar kunnen zij hun eigen 'braindump' aanvullen met de ideeen van de ander door het erbij te schrijven in een andere kleur. 

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools. 

Studenten kunnen hun antwoorden direct insturen (bv. Mentimeter, chat of het discussie forum in Canvas), noteren in hun eigen aantekeningen of op een post-it schrijven als de informatie voor de docent nodig is.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen