Peer review

Doordat studenten feedback geven en ontvangen over een gemaakte opdracht, verdiepen ze zich twee keer in de materie vanuit verschillend perspectief.

Peer review heeft het meeste effect wanneer studenten tijdens het feedback geven, gebruikmaken van een beoordelingsmodel dat je hen aanreikt. 

Doel van de activiteit
Assess | Kennis uitwisselen | Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment | Na het lesmoment
Waar
Hybride | Offline | Online
Tijdsduur
< 30 minuten| < 60 minuten
Groepsgrootte
Small | Medium | Large
Materialen

Canvas Assignment

Stap 1

Geef studenten een opdracht om aan te werken zoals een schrijfopdracht, een onderzoeksvraag of een betoog. 

Stap 2

Stel duidelijke beoordelingscriteria op voor de opdracht. Bedenk of studenten elkaar een score moeten geven op ieder criterium of open (vrije) feedback mogen geven. 

Stap 3

Laat één of meer studenten elkaars werk nakijken aan de hand van de beoordelingscriteria. Zodra ze hiermee klaar zijn, geven ze elkaar de feedback.

Stap 4

Laat studenten de feedback die zij hebben ontvangen, verwerken in hun opdracht. De verbeterde versie kun je dan als docent zelf nakijken of nogmaals laten peer reviewen.

Stap 5

Een optie is om studenten kort te laten reflecteren op de feedback die zij van een medestudent hebben ontvangen en hoe zij dit hebben verwerkt in hun verbeterde versie van de opdracht. Dit kunnen zij bijvoegen bij de opdracht. 

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

Je kunt peer review eenvoudig online faciliteren via Assignments in Canvas:

  1. Maak een assignment aan in Canvas. 
  2. Open de instellingen van de assignment en vink 'Require peer reviews' aan. Kies of je de studenten handmatig of automatisch wilt toewijzen om elkaars werk te reviewen. Je vindt hier ook de optie om de peer review anoniem te laten zijn. 
  3. Voeg eventueel een rubriek met beoordelingscriteria toe aan de assignment. Dit geeft studenten richting bij het geven van feedback en verhoogt zo de kwaliteit van de peer review. 
  4. Zorg voor duidelijke instructies aan de studenten. Voeg bijvoorbeeld links toe naar informatie over het uitvoeren van een peer review in Canvas.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen