Session introductions

Laat elke les een groepje studenten een ​​inleiding voorbereiden. Op basis van het studiemateriaal zijn studenten vrij om een ​​'trailer' te bedenken met daarin voorbeelden en cases die zij nuttig vinden.

Een handige opstap voor (gast)docenten om een sessie te starten omdat je hiermee peilt of studenten de stof begrijpen en een proactieve houding van studenten bewerkstelligt.

Doel van de activiteit
Activeren voorkennis | Brainstorm | Kennis uitwisselen
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Hybride | Offline | Online
Tijdsduur
< 10 minuten
Groepsgrootte
Small | Medium
Materialen

MS Teams, Zoom

Stap 1

Verdeel de studenten in kleine groepen die om de beurt de verantwoordelijkheid krijgen voor het verzorgen van een sessie-introductie. Zorg ervoor dat elke groep één keer aan de beurt komt.

Stap 2

Gebruik het eerste college om de opdracht met de studenten door te nemen:

  • Maak een schema met daarin de planning en een overzicht van de studiematerialen (literatuur/artikelen/andere materialen) die groepjes moeten gebruiken voor hun trailer.
  • Bereid een uitleg van jouw verwachtingen voor. Bijvoorbeeld dat het doel is dat studenten een goed begrip van de literatuur krijgen en de theorie kunnen illustreren met real-life voorbeelden en dat de maximum duur van de introductie 10 minuten is.
  • Vraag studenten hun creativiteit te gebruiken en dat ze vrij zijn in hun wijze van presenteren. In plaats van een korte presentatie kunnen studenten bijvoorbeeld een korte video maken, of een spel spelen met de andere studenten.
  • Vertel de studenten hoe zij feedback zullen krijgen op de introducties.

Stap 3

Start ieder college met de introductie van één van de studentengroepjes.

Stap 4

Gebruik de start van jouw college om de interactie op gang te brengen, laat anderen reageren op de trailer, stel er vragen over. Verwijs tijdens het vervolg van je sessie actief terug naar de introducties van de studenten.

Stap 5

Geef de studenten feedback op hun bijdrage. 

Deze werkvorm is aan teachEUR toegevoegd door ESHCC docent Julian Schaap.

Voorbeeld en ervaringen

  • Een voorbeeld van een van zijn sessies waarin studenten een introductie verzorgden, was een sessie in de minor over populaire muziek. Ter introductie van de stof bespraken de studenten eerst een paar recente nummers die werden gebruikt tijdens de Black Lives Matter protesten, waarna ze de literatuur over de politisering van muziekgenres bespraken. 
  • Docent Julian Schaap geeft aan dat het gebruik van de session introductions veel diversiteit gaf aan de colleges. Daarnaast zorgde het ervoor dat in ieder geval een deel van de groep goed in het materiaal zat waardoor de discussies tijdens de les vlot verliepen en makkelijk van de grond kwamen. Tot slot gaf het gastdocenten het gevoel dat hun bijdrage serieus werd genomen en dat er interesse voor was.

Heb je behoefte aan meer informatie van de docent die deze werkvorm heeft toegevoegd? Neem dan contact op met Julian Schaap

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of Erasmus MC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

MS Teams, Zoom

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen