Student-designed classes

Laat studenten hun ideale online onderwijs vormgeven met de lesstof die jij aanreikt. Daag ze uit om interactieve, creatieve lessen voor te bereiden voor hun medestudenten. 

De EUR docent die deze werkvorm aandroeg, merkte dat de opkomst en actieve deelname van studenten toeneemt als ze les krijgen van hun medestudenten. Bovendien levert deze aanpak nieuwe werkvormen op die docenten vaker kunnen gebruiken.

Doel van de activiteit
Activeren voorkennis | Kennis uitwisselen | Vaardigheden oefenen
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Hybride | Offline | Online
Tijdsduur
< 60 minuten| > 60 minuten
Groepsgrootte
Medium
Materialen

MS Teams, Zoom

Stap 1

Bedenk of je deze werkvorm eenmalig gebruikt, of voor een serie colleges. De collega die deze werkvorm gebruikt, wisselt onderwijs door studenten af met eigen onderwijs en werken aan opdachten.

Stap 2

Verdeel de groep in kleinere groepjes die om de beurt de verantwoordelijkheid krijgen voor het verzorgen van een college. Maak zelf een groepsindeling of open de inschrijving voor de groepjes die college gaan geven in het learning management systeem.

Stap 3

Start praktische voorbereidingen en neem je aanpak in het eerste college met de studenten door:

 • Kies literatuur / artikelen / ander lesmateriaal dat je geschikt vindt om door studenten aan anderen uit te laten leggen. 
 • Maak een schema als je de studenten een serie (werk)colleges laat geven. Voeg de thema's en literatuur per college toe. 
 • Bereid een uitleg van jouw verwachtingen van de groepjes voor, bijvoorbeeld dat hun doel is om een beter begrip van de literatuur te  krijgen, dat ze creatieve en interactieve werkvormen moeten inzetten, et cetera. Een voorbeeld van een instructie is te vinden bij de downloads.
 • Alle deelnemende studenten moeten de voorgeschreven literatuur lezen en alleen het groepje dat aan de beurt is om onderwijs te geven, bereidt dat voor.  
 • Geef aan hoe de studenten feedback krijgen op de gegeven les.  

Stap 4

Bereid voor ieder college dat studenten geven, een back-up voor. Zorg ervoor dat als een uitleg incorrect of onvolledig is, jij je back-up in kunt zetten. De docent die met deze werkvorm experimenteerde, bouwde aan het einde van ieder college tijd in voor een korte samenvatting van de lesstof en wist zo zeker dat alle noodzakelijke onderdelen aan bod zou komen. 

Stap 5

Studenten geven hun onderwijs, jij neemt als docent actief deel aan het college. 

Stap 6

Geef feedback op het onderwijs dat de studenten gaven.  

Stap 7

Deel nieuwe werkvormen van studenten en je ervaringen op teachEUR, zodat meer collega's er gebruik van kunnen maken. 
 

Tips

Deze werkvorm is aan teachEUR toegevoegd door het Department of Public Administration and Sociology (ESSB). Hier een aantal tips en ervaringen van gebruikers van deze werkvorm:

 • De groepjes met organiserende studenten kregen veel vrijheid bij de invulling van hun les. Dat resulteerde in het uitnodigen van gastsprekers, de ontwikkeling van nieuwe spellen en andere interactieve werkvormen.
 • De bachelor groep had wat meer begeleiding nodig bij het opzetten van hun les dan de mastergroep. De mastergroep nam bijvoorbeeld zelf het initatief om een draaiboek voor de les te maken. Je zou kunnen overwegen aan bachelorstudenten een dummy draaiboek te geven om een startpunt te hebben. 
 • Geef de studenten de verantwoordelijkheid voor zowel de inhoud als de organisatie van de les. Van het opzetten van een Zoom-meeting tot het regelen van een attentie voor een uitgenodigde spreker, zij moeten het regelen. 
 • Voor het evalueren van de gegeven les, zou je de studenten elkaar kunnen laten beoordelen op basis van een aantal vooraf vastgestelde criteria. 

Heb je behoefte een meer informatie van de docent die deze werkvorm heeft toegevoegd? Neem dan contact op met het Learning & Innovation team van ESSB.

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

Afhankelijk van de invulling die studenten bedenken, kun je een heel arsenaal aan (online) tools gebruiken om hun onderwijs te faciliteren. 

 • De docent die met deze werkvorm werkt, heeft bijvoorbeeld een document gemaakt over het lesgeven in Zoom. Dat vind je in de downloads hieronder.
 • Studenten die de les geven, maken zelf een Zoom-call aan voor die les. Om te voorkomen dat je e-mailadressen van studenten moet uitwisselen, plaatst de docent de link voor de Zoom call op Canvas.
 • Inspiratie voor de studenten is onder andere te vinden op teachEUR. 
 • Verwijs de studenten naar de hulppagina's bij het geven van online onderwijs van van de Community for Learning and Innovation.
 • EUR en EMC hebben voor veel online tools licencies. Vraag bij het L&I team van je eigen faculteit, naar de mogelijkheden. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen