Synthesize it

Tijdens deze werkvorm wisselen studenten in relatief korte tijd kennis met elkaar uit. Ze vatten eerst in kleinere groepen de lesstof samen. Daarna rouleren de samenvattingen tussen de groepjes en worden ze verder aangescherpt.

Doel van de activiteit
Activeren voorkennis |
Assess |
Brainstorm |
Kennis uitwisselen |
Samenvatten / afronden |
Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Hybride |
Offline |
Online
Duur
> 60 minuten
Groepsgrootte
Small |
Medium
Materialen

Flipovers, pens, markers, breakout rooms in Zoom or MS Teams

Stap 1

Studenten bestuderen vooraf de onderwerpen die in het lesmoment aan bod gaan komen.  

Stap 2

Verdeel de studenten in kleine groepjes van 3-5 personen.   

Stap 3

Verdeel de (sub)onderwerpen over de groepjes. Bedenk bij deze werkvorm vooraf hoe je het delen van documenten faciliteert. Meer informatie hierover vind je hieronder bij Tools en Materialen.  

Stap 4

Geef studenten de opdracht om hun onderwerp te bespreken en samen te vatten binnen een bepaalde tijd (bv. 15 minuten). Vragen en onduidelijkheden over het onderwerp worden ook genoteerd. Ieder groepje levert een samenvatting eventueel aangevuld met vragen op.

Stap 5

Na 15 minuten schuiven de (sub)onderwerpen mét de gemaakte samenvatting en vragen één groep op. De groepjes krijgen nu 5-10 minuten de tijd om de bestaande samenvatting aan te vullen en te verbeteren (synthese). Ook voegen ze hun vragen over het onderwerp toe.   

Stap 6

Het doorschuiven van de onderwerpen kun je een aantal keer herhalen (max. 4 keer). Daarna worden alle synthesedocumenten met elkaar gedeeld, en kunnen alle studenten elkaars input bekijken.  

Stap 7

Als afsluiting bespreek je samen met de groep de uitkomsten van de synthese documenten en welke informatie nog ontbreekt of niet voldoende uitgewerkt is. De vragen bij de samenvattingen kunnen direct of in een volgend lesmoment behandeld worden. 

 • Tips

  • Deze werkvorm is zowel online, offline als hybride goed uit te voeren. Offline werk je in een ruimte met flipovers, online werken studenten in breakout rooms en in een document/whiteboard. In de hybride vorm creëer je zowel online als offline groepen. Laat dan beide groepen werken in een digitaal document, dat aan het einde van iedere ronde gedeeld wordt met elkaar. 
  • Gebruik ook eens statements of vragen als onderwerpen voor studenten om op te reageren en te bespreken. 
 • Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools. 

  In deze werkvorm werkt steeds een groepje aan een samenvatting. Als die klaar is, pakt het volgende groepje een gemaakte samenvatting op en gaat die samen aanscherpen. In Teams zou je de documenten waarin de studenten gaan samenvatten vooraf aan kunnen maken en posten in het Teams kanaal. Vervolgens kan via Teams steeds door andere groepjes aan één document verder worden geschreven. Op deze manier kan bovendien de hele groep het eindresultaat zelf via Teams raadplegen. Ook Canvas en Zoom bieden mogelijkheden om documenten te delen. 

  Offline

  Flipovers en schrijfmateriaal in verschillende kleuren

  Online

  Samenwerken in breakout rooms in MS Teams of Zoom

  Hybride

  Gebruik een scherm en een computer om de input van online groepen te delen met offline groepen.