Synthesize it

Tijdens deze werkvorm wisselen studenten in een relatief korte tijd kennis met elkaar uit. Ze leggen aan elkaar de lesstof uit waardoor die beter beklijft.

Doel van de activiteit
Activeren voorkennis |
Assess |
Brainstorm |
Kennis uitwisselen |
Samenvatten / afronden |
Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Hybride |
Offline |
Online
Duur
< 60 minuten
Groepsgrootte
Small |
Medium
Materialen

Flipovers, pens, markers, breakout rooms in Zoom or MS Teams

Stap 1

Verdeel de studenten in kleine groepjes van 3-5 studenten.  

Stap 2

Verdeel het onderwerp in een aantal subonderwerpen en verdeel deze over de groepen. Iedere groep heeft 1 subonderwerp. 

Stap 3

Geef de opdracht mee aan de studenten om het onderwerp te bespreken binnen een bepaalde tijd (bv. 15 minuten).

Stap 4

Iedere student schrijft zijn eigen opmerking/samenvatting/vraag /in het groepsdocument op in een eigen kleur. Het document mag geen herhalingen bevatten, iedereen levert unieke input.

Stap 5

Na 15 minuten 'verhuist' iedere groep naar een ander onderwerp. Ze krijgen nu 5-10 minuten de tijd om een nieuw document (synthese) te maken waarin ze een samenvatting maken van het originele document. Het document moet de invalshoeken van het originele document bevatten. 

Stap 6

Hierna worden alle synthesedocumenten met elkaar gedeeld, en kunnen alle studenten alle input bekijken. 

Stap 7

Als afsluiting bespreek je samen met de groep de uitkomsten van de synthese papers en welke informatie daarbij ontbreekt of niet voldoende uitgewerkt is. 

 • Tips

  • Deze werkvorm is zowel online, offline als hybride goed uit te voeren. Offline werk je in een ruimte met flipovers, online werken studenten in breakout rooms en in een document/whiteboard. In de hybride vorm creëer je zowel online als offline groepen. Laat dan beide groepen werken in een digitaal document, dat aan het einde van iedere ronde gedeeld wordt met elkaar. 
  • Gebruik ook eens statements of vragen als onderwerpen voor studenten om op te reageren en te bespreken. 
 • Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools. 

  Offline

  Flipovers en schrijfmateriaal in verschillende kleuren

  Online

  Samenwerken in breakout rooms in MS Teams of Zoom

  Hybride

  Gebruik een scherm en een computer om de input van online groepen te delen met offline groepen.