Two truths, one lie

Studenten wordt gevraagd drie persoonlijke stellingen te presenteren, waarvan er één verzonnen is. Kan de rest van de groep identificeren welke van de drie de leugen is?

Doel van de activiteit
Kennismaken met elkaar
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Hybride | Offline | Online
Tijdsduur
< 10 minuten| < 30 minuten
Groepsgrootte
Small | Medium
Materialen

Mentimeter

Stap 1

Vraag iedere student om drie stellingen over zichzelf op te schrijven waarvan er één niet waar is. De leugen moet er niet té dik bovenop liggen, de medestudenten moeten wel nog iets te raden hebben. In de Tools en Materialen sectie zijn mogelijkheden beschreven om dit te faciliteren.

Stap 2

Een student begint met het presenteren van zijn drie stellingen.

Stap 3

Een stemronde volgt waarin de rest van de groep aangeeft welke stelling niet waar is. Het is leuk om een paar stemmers het woord te geven om hun antwoord te motiveren. Laat de student in kwestie het goede antwoord geven. 

Stap 4

Herhaal totdat iedereen aan de beurt is geweest en doe zelf ook mee. 

Tip

De maximale groepsgrootte om de vaart in deze activiteit te houden, is ca. 20 deelnemers. 

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools. 

Online

  • Laat alle studenten briefjes maken met een duidelijke 1, 2 of 3 erop. Daarna vraag je ze voor zichzelf de 3 stellingen op te schrijven. Je wijst een student aan die start met het voorlezen van zijn of haar drie stellingen. De medestudenten moeten daarna stemmen en aangeven welke stelling volgens hen niet waar is. Dat doen ze door het briefje met 1, 2 of 3 duidelijk voor de camera te laten zien. Geef verschillende stemmers het woord om hun keuze toe te lichten. 
  • Vraag de studenten hun stellingen vooraf aan je te sturen zodat jij ze in Mentimeter kunt zetten. Gebruik de polling tool in Mentimeter om ze tijdens de les te laten stemmen.
  • Je kunt studenten hun stellingen live op een Miroboard laten schrijven. Als iedereen 3 stellingen heeft genoteerd, loop je ze per persoon door en laat je stemmen uitbrengen.

Offline

  • Werk ook hier met de 1, 2 en 3 briefjes waarmee mensen kunnen stemmen nadat de stellingen zijn voorgelezen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen