Verhelder het

Leg studenten een casus voor en vraag ze een kort antwoord te schrijven. Daarna scherpen ze in een duo hun antwoord verder aan. Door deze stap te herhalen moeten de studenten in een steeds groter wordende groep overeenstemming bereiken over het antwoord.

Doel van de activiteit
Assess | Kennis uitwisselen | Samenvatten / afronden
Wanneer
Na het lesmoment | Voorafgaand aan lesmoment
Waar
Offline | Online
Tijdsduur
< 30 minuten
Groepsgrootte
Small | Medium
Materialen

Zoom, Teams

Stap 1

Studenten schrijven individueel een samenvatting of reactie op een stelling in één zin op. Geef ze hiervoor kort de tijd (1-2 minuten). 

Stap 2

Na het verlopen van de tijd vraag je de studenten om hun antwoord met een andere student uit te wisselen en samen een verbeterde versie te schrijven. Geef ze hier weer een korte tijd voor (3-5 minuten).

Stap 3

Laat ieder duo hierna een ander duo opzoeken om hun antwoord verder aan te scherpen. Herhaal deze stap totdat er 2 groepen zijn die ieder hun antwoord in de werkgroep delen. Vergelijk de antwoorden en bespreek de informatie die ontbreekt of aangevuld moet worden.

Variant 1

Je kunt deze werkvorm ook gebruiken om aan het einde van (een deel van) je college of werkgroep, studenten samen een conclusie of samenvatting te laten schrijven.

Variant 2

In online of hybride vorm werkt deze activiteit ook. Creëer dan duo's en nieuwe groepen in breakout rooms in Zoom of Teams. Wanneer je werkt in een hybride groep is het handig om een online begeleider erbij te hebben.

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

Offline

Schrijfmateriaal (notitieblok, pennen).

Online

Creëer duo's en nieuwe groepen in breakout rooms in Zoom of Teams.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen