Videorollenspel

Gesprekstechnieken leer je door te doen en bij elkaar kijken. Geef studenten het goede voorbeeld en laat hen daarna aan de hand van een personage zelf de theorie in de praktijk brengen.

Doel van de activiteit
Vaardigheden oefenen | Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment | Na het lesmoment
Waar
Online
Tijdsduur
< 60 minuten
Groepsgrootte
Small | Medium | Large
Materialen

Zoom, Panopto, Canvas, MS Teams

Stap 1

Laat studenten een aantal voorbeelden zien van een goed (of minder goede) toegepaste gesprekstechniek en laat studenten reflecteren op deze techniek. 

Stap 2

Beschrijf twee realistische personages waarmee de student het gesprek moet voeren in hun rol als (toekomstig) professional. Stel eventueel een rubric op in Canvas met aandachtspunten voor de de gesprekken. 

Stap 3

Maak duo's en laat iedere student 1 x de gespreksleider zijn en 1x het personage. Ze spelen dus ieder een andere rol in de gesprekken. 

Stap 4

Laat de studenten de gesprekken opnemen, bijvoorbeeld via een Zoomsessie of via Panopto. 

Stap 5

In duo's bekijken de studenten de opnames terug en gebruiken hierbij de aandachtspuntenrubric om zichzelf en de ander kritisch te beoordelen en hun ervaringen als (toekomstig) professional en gesprekspartner te delen. 
 

Tips 

  • Bij grotere groepen kun je ook in drietallen werken. Daarbij vervult steeds 1 student de rol van observator. De observator geeft na het gesprek feedback aan de andere studenten aan de hand van de aandachtspuntenrubric. 
  • Gebruik peer feedback (bijvoorbeeld via Canvas) om studenten feedback te laten geven op de gesprekken van anderen. 

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.  

 

  • Opnemen van het videorollenspel kan online via Zoom of Panopto.
  • Peer feedback geven kan via de Canvas peer review functie. Meer informatie over toepassingen in Canvas vind je op Advies voor online onderwijs.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen