Celebrating Differences at Erasmus University Rotterdam

Studeren aan een diverse universiteit verrijkt je leven.

Rector Magnificus Rutger Engels

Celebrating Differences at Erasmus University Rotterdam

Kunt u ons vertellen wat diversiteit en inclusie voor u betekent op de Erasmus Universiteit Rotterdam?

Dit is een grote universiteit, in een grote stad. Het is voor mij erg belangrijk om de diversiteit van onze stad terug te zien op de universiteit. Veel van onze studenten komen uit Rotterdam en omstreken, maar we trekken slechts een deel van de bevolking van de regio aan. Als we sommige studenten niet aantrekken omdat ze hier niet willen studeren, is dat prima. Maar als ze hier zouden willen studeren, maar daartoe niet de juiste aanmoediging krijgen: dat is waar wij een taak hebben om proberen dat te veranderen. We hebben goede outreach-programma's waarbij we naar de scholen toe gaan en leerlingen stimuleren en informeren over de mogelijkheden in het hoger onderwijs.

Als we de studenten eenmaal hebben verwelkomd, willen we diversiteit accommoderen en stimuleren en echt een inclusieve plek zijn. Er is op dit punt nog steeds werk aan de winkel. We moeten studenten en personeel bewust maken van hoe wij samen een inclusieve ‘klas’, studentenleven en inclusieve campus creëren.

Wat is de rol van internationale studenten op een diverse universiteit?

We zijn trots op de internationale studenten die we hier hebben. Ik vind de EUR een geweldige omgeving voor internationale en Nederlandse studenten, om hen voor te bereiden op hun toekomst.

Wat biedt de Erasmus Universiteit Rotterdam studenten met een functiebeperking?

Er moet nog veel werk worden verzet om die studenten op alle verschillende niveaus van dienst te zijn, van de examencommissie, tot personeel en de toegankelijkheid van de campus. Dit is een prioriteit voor ons.

Hoe ziet u diversiteit op de Erasmus Universiteit op een dagelijkse basis?

Ik vind het geweldig dat er mensen met verschillende achtergronden in de Universiteitsraad zitten. Dat verrijkt onze discussies en daarmee het advies dat we ontvangen en de beslissingen die uiteindelijk worden genomen. De diversiteit van de Universiteitsraad draagt bij aan de manier waarop deze universiteit zich voorbereidt op de toekomst. Ik zou graag zien dat internationale studenten meer ruimte hebben om hun mening te geven. Niet alleen in de Universiteitsraad maar ook in studenten verenigingen.

Kunt u uitleggen hoe de Erasmus Universiteit Rotterdam verschillen viert?

Ik heb verschillende universiteiten in Nederland gezien en de culturele heterogeniteit die we op de Erasmus Universiteit hebben groter is dan bij veel andere universiteiten. We hebben niet de meeste internationale studenten, we hebben internationale studenten met veel verschillende achtergronden, gecombineerd met de diversiteit van onze eigen Nederlandse studenten, vooral uit deze regio. Door lessen bij te wonen met studenten, uit andere landen, en divers in de zin van religie, cultuur, geslacht enzovoort, zul je een rijkere discussie en dus een rijkere opleiding creëren. Toen ik in Groningen studeerde was ik voornamelijk omringd door mensen met een vergelijkbare achtergrond als die van mijzelf. Als ik aan de Erasmus Universiteit Rotterdam studeerde zoals die nu is, zou ik geconfronteerd zijn met een rijker palet aan gedachten en meningen. Dat helpt je te vormen - niet alleen in de manier waarop je studeert, maar ook als persoon.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen