Jimmy van Hulst

Je gaat bij veel associates op bezoek en krijgt bij hen op locatie interactief onderwijs.
Jimmy van Hulst
Student master Arbeidsrecht 2019-2020

Mijn naam is Jimmy van Hulst. Momenteel bevind ik mij in de afrondende fase van de master Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voordat ik begon aan de master Arbeidsrecht heb ik mijn bachelor Rechtsgeleerdheid (eveneens) in Rotterdam afgerond.

Bij de start van het studiejaar had ik hoge verwachtingen van de master Arbeidsrecht. Ik ben blij te kunnen vertellen dat deze verwachtingen allemaal zijn uitgekomen. Het enige smetje op het masterjaar is het uitbreken van de coronacrisis waardoor een deel van het onderwijsprogramma in aangepaste vorm plaats diende te vinden, maar dat is helaas overmacht.

Wat ik als zeer positief heb ervaren, is de kleinschaligheid van het onderwijs. Doordat je terechtkomt in een groep van 30 gemotiveerde studenten is er voldoende aandacht voor jou als individu en zal, tijdens bijvoorbeeld de colleges, eerder de diepte in worden gegaan. De colleges worden verzorgd door een topteam van toegankelijke docenten die daarnaast elk afzonderlijk ook werkzaam zijn in de arbeidsrechtpraktijk. Zij kunnen daardoor bij de theorie veel interessante voorbeelden uit de praktijk geven. De actualiteiten komen tijdens de master ook geregeld aan bod. Zo werd bijvoorbeeld tijdens een college een belangrijke arbeidsrechtelijke uitspraak van de Hoge Raad gepubliceerd en spontaan besproken. Het onderwijs bestaat echter zeker niet alleen uit colleges. Er wordt bij elk vak aandacht besteed aan de ontwikkeling van presentatie- en schrijfvaardigheden door middel van individuele opdrachten en/of groepsopdrachten. Normaliter wordt het masterjaar afgesloten met een stage bij een van de associates van de master Arbeidsrecht. Teleurstellend maar volkomen begrijpelijk was echter het vervallen van de stage door de coronacrisis dit jaar.

De koppeling met de praktijk is een van de aspecten die centraal staat bij de master Arbeidsrecht. Aan de master Arbeidsrecht zijn veel associates verbonden, bestaande uit advocatenkantoren en juridisch dienstverleners (in alle maten), de rechterlijke macht en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ten eerste verzorgen deze associates interessante gastcolleges op de universiteit zelf. Daarnaast ga je bij veel van deze associates op bezoek en krijg je bij hen op locatie vaak interactief onderwijs door middel van bijvoorbeeld het oplossen van een case, een pleitsessie of een quiz. Door al deze kantoorbezoeken heb ik een goed beeld gekregen van de arbeidsrechtpraktijk en de bijbehorende carrièremogelijkheden na de master. Bovendien worden de kantoorbezoeken meestal afgesloten met een gezellige borrel, wat je meteen de mogelijkheid geeft tot het (verder) opbouwen van je netwerk.

Verder heb je de mogelijkheid lid te worden van het ARD (Arbeidsrecht Dispuut). Het ARD organiseert gedurende het masterjaar verschillende gezellige activiteiten en een studiereis waardoor je de medestudenten ook buiten de studie beter kan leren kennen.

Met de master Arbeidsrecht ga je een turbulent en druk jaar tegemoet waarin je hard zal moeten werken. In ruil daarvoor kun je je in een rap tempo ontwikkelen en krijg je veel van de arbeidsrechtwereld te zien. Zodoende wordt een brug naar de praktijk geslagen wat van pas kan komen na de master.