Productiviteit in steden

Steden brengen het locatiegedrag van bedrijven en de woon- en werkvoorkeuren van werknemers samen. Een levendige stad met een bloeiende economie vraagt dan ook om integraal en geïnformeerd beleid.

Er is sprake van een bloeiende economie wanneer bedrijven in staat zijn hun volledige potentie te verwezenlijken. Dit vraagt om een levendig ecosysteem van lokaal ondernemerschap en bedrijven die zijn aangehaakt op lokale en internationale netwerken. Het vraagt ook om een arbeidsmarkt waar talent in ruime mate voorhanden is. Het binden van bedrijven en getalenteerde werknemers vraagt om integraal stedelijk beleid, gericht op het het creëren van een aantrekkelijke stad voor bedrijven en werknemers. 

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid

Het team van experts van Erasmus UPT bestudeert en onderzoekt de dynamiek van verschillende economische sectoren, waaronder werkgelegenheidsdynamiek, oprichting van nieuwe bedrijven, doorgroei en opschaling van bedrijven en toegevoegde waarde. Specifieke vragen waar ze aan werken zijn: In hoeverre is innovatiebeleid effectief in steden om bedrijvigheid te stimuleren? Hoe stel je economische prioriteiten in steden en regio's? Hoe maak je de stedelijke en regionale economie weerbaar? En, hoe zet je publieke middelen optimaal in om de stedelijke economie te stimuleren?

Stimuleren van een bloeiende economie

Door datagedreven onderzoek te combineren met een diepgaande analyse van het verhaal achter de data, ontstaat een genuanceerd beeld van stedelijke productiviteit. De samenwerking met ESE-onderzoekers aan fundamentele onderzoeksprojecten draagt bij aan kennisontwikkeling voor onze opdrachtgevers. UPT's onderzoek naar stedelijke productiviteitsvraagstukken stelt (grote) steden in staat om beleidsprioriteiten te stellen, een levendige economie te bevorderen en effectieve bedrijfsondersteuning vorm te geven.

Selectie van recente projecten

Laboratory research
Groei-agenda Zuid-Holland
Onderzoek naar de impact van de investeringsstrategie ‘Groeiagenda Zuid-Holland’ gebaseerd op een analyse van de impact van R&D en investeringen in het metropolitane vervoersnetwerk en de woningmarkt.
Publicatie downloaden
Factory building
Ruimtelijke-economische analyse fase 2
Onderzoek naar de talentvraag in drie regio’s, inclusief een analyse van Topsectoren en onderliggende subsectoren, geografische analyse en de aanwezige voedingsbodem voor bedrijvigheid in deze sectoren.
Publicatie downloaden
Woman with facemask and corona virus
De weerbare regio
Academisch onderzoeksproject naar de economische impact van regionaal en sectorale differentiatie van pandemie gerelateerde maatregelen op het gebied van afstand houden en sluiting van voorzieningen en bedrijven.
Neem contact op

Neem contact op met een expert

Jeroen van Haaren
Jeroen van Haaren MSc
Senior onderzoeker Stedelijke en Regionale Economie
Persoonlijke pagina

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen