Productiviteit in steden

Start up working together

Steden brengen het locatiegedrag van bedrijven en de woon- en werkvoorkeuren van werknemers samen. Een levendige stad met een bloeiende economie vraagt dan ook om integraal en geïnformeerd beleid.

Er is sprake van een bloeiende economie wanneer bedrijven in staat zijn hun volledige potentie te verwezenlijken. Dit vraagt om een levendig ecosysteem van lokaal ondernemerschap en bedrijven die zijn aangehaakt op lokale en internationale netwerken. Het vraagt ook om een arbeidsmarkt waar talent in ruime mate voorhanden is. Het binden van bedrijven en getalenteerde werknemers vraagt om integraal stedelijk beleid, gericht op het het creëren van een aantrekkelijke stad voor bedrijven en werknemers. 

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid

Het team van experts van Erasmus UPT bestudeert en onderzoekt de dynamiek van verschillende economische sectoren, waaronder werkgelegenheidsdynamiek, oprichting van nieuwe bedrijven, doorgroei en opschaling van bedrijven en toegevoegde waarde. Specifieke vragen waar ze aan werken zijn: In hoeverre is innovatiebeleid effectief in steden om bedrijvigheid te stimuleren? Hoe stel je economische prioriteiten in steden en regio's? Hoe maak je de stedelijke en regionale economie weerbaar? En, hoe zet je publieke middelen optimaal in om de stedelijke economie te stimuleren?

Stimuleren van een bloeiende economie

Door datagedreven onderzoek te combineren met een diepgaande analyse van het verhaal achter de data, ontstaat een genuanceerd beeld van stedelijke productiviteit. De samenwerking met ESE-onderzoekers aan fundamentele onderzoeksprojecten draagt bij aan kennisontwikkeling voor onze opdrachtgevers. UPT's onderzoek naar stedelijke productiviteitsvraagstukken stelt (grote) steden in staat om beleidsprioriteiten te stellen, een levendige economie te bevorderen en effectieve bedrijfsondersteuning vorm te geven.

Selectie van recente projecten

 • Laboratory research
  Groei-agenda Zuid-Holland

  Onderzoek naar de impact van de investeringsstrategie ‘Groeiagenda Zuid-Holland’ gebaseerd op een analyse van de impact van R&D en investeringen in het metropolitane vervoersnetwerk en de woningmarkt.

 • Factory building
  Ruimtelijke-economische analyse fase 2

  Onderzoek naar de talentvraag in drie regio’s, inclusief een analyse van Topsectoren en onderliggende subsectoren, geografische analyse en de aanwezige voedingsbodem voor bedrijvigheid in deze sectoren.

 • Juiste bedrijf op de juiste plek
  Onderzoek naar de definitie van de essentiële Rotterdamse economie aan de hand van vijf pijlers: fundamentele economie, praktische werkgelegenheid, digitalisering, circulariteit en verduurzaming.

Neem contact op met een expert

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen