Stedelijke vastgoedmarkten

De woningmarkt en kantorenmarkt zijn een barometer voor de aantrekkelijkheid van de stad. Veranderende voorkeuren in wonen, werken en consumeren zorgen voor vraagstukken. Ontwikkelingen gaan snel en functies interacteren: in het economische spel van vastgoedmarkten ontstaat de nieuwe stad.

Waarde, investeren en ontwikkelen
De experts van Erasmus UPT doen onderzoek naar:

  • de waarde,
  • de leegstand,
  • de ontwikkeling
  • en transformatie van vastgoed.

Aandacht gaat hierbij uit naar de woningmarkt, winkelvastgoed en commercieel vastgoed.

Onderzoeksvragen
Concrete vragen waar zij aan werken: Waar investeren publieke en private partijen in de woningmarkt en welke effecten levert dit op? Welk ontwikkelscenario levert het hoogste financiële en maatschappelijke rendement?

Analyseren, modelleren en visualiseren
Door onze combinatie van visuele (geografische) analyse, technische knowhow op het gebied van modelleren en programmeren, en een focus op feitelijke processen in de praktijk, maken wij inzichtelijk hoe partijen in vastgoedmarkten handelen, investeren en transformeren.

Nauwe samenwerking op het gebied van data-analyse met diverse partijen uit de praktijk maakt dat de onderzoekers van UPT unieke combinaties kunnen maken. De experts van UPT worden regelmatig gevraagd een (second-)opinion te geven op (bouw)plannen en waarderingen.

Wilt u weten wat Erasmus UPT voor u kan betekenen? Bel nu en plan uw afspraak in.

 Relevante projecten:

  • Economische Verkenning Rotterdam - woningmarkt
  • Analyse bouwopgave programma Sterke Schouders Rotterdam
  • Validatie taxatiemodellen – Colliers International Consultants
  • MUSIC – Sturen op waarde