Stedelijk welzijn

Steden zijn complex: een snel veranderende stedelijke omgeving staat voor uitdagingen in technologische innovatie, veranderende geopolitieke krachten en veranderende samenleving.

Steden worden geconfronteerd met vragen als duurzaamheid, klimaatverandering, sociale en economische cohesie. Daarom gaan steden niet alleen over economie; steden gaan over mensen.

Gezonde en gelukkige steden

De manier waarop we onze steden gebruiken, verandert. We werken, wonen, studeren en ontspannen in een stedelijke omgeving. Een stad is niet een plek om een ​​baan te vinden, we verhuizen naar steden om ons leven vorm te geven en in te vullen. Daarom moeten steden de economische groei bevorderen, maar ook het stedelijke welzijn ondersteunen en bevorderen. Steden moeten gezondheid en geluk bieden.

Stedelijke stress kost geld

Onze experts hebben uitgebreide ervaring met het meten en onderzoeken van de economische effecten van stedelijke stressoren op mensen. Bijvoorbeeld: wat is het effect van het verlagen van snelheidslimieten van 50 tot 30 kilometer? Zijn er minder ongelukken? Zullen mensen meer lopen en daardoor meer gezondheidsvoordelen behalen? Zo ja, wat is dan de economische impact? En wat is de impact van veranderingen van stedelijke kenmerken op het welzijn van mensen? Draagt natuur of cultureel erfgoed bij aan meer geluk?

Betere steden bouwen

Onze experts dragen regelmatig bij aan het verkennen van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en welzijn. Er zijn economische opbrengsten voor gezondheid, welzijn en geluk in steden. Betere steden bevorderen de levenskwaliteit en versterken op hun beurt het lokale vestigingsklimaat, waardoor bedrijven innovatiever en productiever worden. Vaak zijn deze effecten indirect, bijvoorbeeld de productiviteitswinsten van gezondere werknemers, verminderingen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen als gevolg van een verhoogde geestelijke gezondheid, of zelfs de effecten op huidige acties op het welzijn van toekomstige generaties.

Zachte factoren in regulier beleid

Gezondheid en welzijn zijn zachte factoren in de stedelijke economie, maar hebben tastbare voordelen. Door te putten uit andere disciplines, halen de experts van Erasmus UPT de discussie uit het veld van de economie en brengen het in in het reguliere beleid. 

Trackeur levert diep inzicht in de mens

Indien nodig ontwikkelen we onze eigen onderzoekstools. Met TRACKEUR hebben we een nieuwe innovatieve manier gecreëerd om gedetailleerde gegevens van mensen in aangewezen onderzoeksgebieden te hebben. Het is een geweldige manier om de zachtere gegevens te onderzoeken, zoals welzijn, loopgedrag en percepties van een stad.

Overbruggen van disciplines

Samen met onze klanten reflecteren we over de economische implicaties van samenlevingen en hun uitdagingen. We helpen de strategische agenda's van onze klanten vorm te geven en helpen beleidskloven tussen actoren, disciplines en mensen te overbruggen.

Wilt u weten wat Erasmus UPT voor u kan betekenen?

Anna Bornioli, senior researcher Erasmus UPT
Dr. Anna Bornioli
Senior onderzoeker transport en stedelijke economie
Persoonlijke pagina
Miniatuurvoorbeeld
Jeroen van Haaren MSc
Senior onderzoeker stedelijke economie en vastgoed
Persoonlijke pagina