Stedelijk toerisme

Stedelijk toerisme gaat niet alleen om het aantrekken van bezoekers, maar gaat in toenemende mate over het managen van bezoekersstromen en de bestemming. Toerisme en leefbaarheid zijn sterk verbonden, aantrekkelijke steden trekken veel toeristen, maar grote stromen toeristen verminderen de leefbaarheid. Veel steden voeren een actief toerisme beleid gericht op het reguleren en spreiden van de bezoekersstroom. Tegelijkertijd is het toerisme ook een bron van inkomsten en leidt het wegvallen van deze inkomstenbron tot uitdagingen in de stedelijke economie.

Impactmitigatie

Beroemde steden en bekende toeristische gebieden profiteren van groei in binnen- en buitenlands toerisme, maar ervaren ook negatieve gevolgen van grote aantallen toeristen. Voorbeelden zoals Venetië, Barcelona en Amsterdam laten zien dat grote aantallen bezoeker een negatief effect kunnen hebben op de leefbaarheid. Veel van deze bestemmingen zijn daarom overgestapt van een beleid gericht op het aantrekken van toeristen naar het beheersbaar maken van de bezoekersstroom.

Gebalanceerde ontwikkeling

De experts van Erasmus UPT doen onderzoek naar en geven advies op diverse thema’s op het terrein van stedelijk toerisme. We bieden een uniek, data-gedreven, perspectief op toeristische ontwikkeling en maken daarbij de economische, sociale en milieukundige impact van toerisme inzichtelijk. Vragen waar onze experts aan werken zijn: Wat is de impact van Airbnb op de lokale leefkwaliteit? Leidt een toename van korte termijn verhuur tot hogere huizenprijzen? Hoe wordt sociale cohesie beïnvloed door bezoekersstromen? En hoe kan overmatige drukte door toerisme worden aangepakt?

Data-gedreven strategie

Door het combineren van onderzoek en strategieontwikkeling, helpen wij steden en toerisme organisaties bij het nemen van betere besluiten voor de stad en haar inwoners.

Selectie van recente projecten

 • SMARTDEST

  SMARTDEST is een door de EU gefinancierd H2020 onderzoeksproject met het doel om innovatieve oplossingen te bieden voor de externaliteiten van toerismestromen in steden.

 • Tourist in Amsterdam
  Woningprijzen en korte termijn verhuur

  Een empirisch onderzoek naar de effecten van korte termijn verhuur van verblijfsruimte op woningprijzen in Amsterdam

 • Super yacht anchors
  Impact superjachthaven

  Onderzoek naar de potentiële economische impact van een superjachthaven in Rotterdam.

Betrokken onderzoekers

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen