Toelating

Dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde

Tof dat je interesse hebt in de Dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde! Voor toelating dien je op basis van je vwo-diploma allereest aan de initiële eisen te voldoen van de studies Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht.

Er geldt daarnaast vanwege het uitdagende karakter van dit programma een aanvullend toelatingsadvies.

Bekijk hieronder welke eisen gelden op basis van het door jou te behalen vwo-diploma voor aanvang van het programma en het toelatingsadvies.

Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht

Je bent toelaatbaar tot de opleiding Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht, ongeacht het gevolgde profiel.

Wil je als hogerejaars instromen? Neem dan contact op met bachelortoelating@law.eur.nl

Bedrijfskunde

Je bent toelaatbaar tot de opleiding Bedrijfskunde met de volgende profielen:

 • Economie en Maatschappij.
 • Natuur en Techniek.
 • Natuur en Gezondheid.

Met een Cultuur en Maatschappij profiel is aanvulling vereist op Wiskunde C door Wiskunde A of B. Dit kun je aantonen door :

 • het overleggen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
 • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
 • de OMPT toets succesvol afronden; of
 • de CCVX toets Wiskunde A of B; of
 • te slagen voor het wiskunde A of B examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.

Als je je aanmeldt met een niet-Nederlands diploma moet je rekening houden met toelatingstoetsen. Dit kan een toets Nederlands, Engels en/of wiskunde zijn. We adviseren daarom je zo snel mogelijk voor de studie Dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde in Studielink aan te melden. Na aanmelding ontvang je een email met een link naar het Osiris Aanmeldportaal en het verzoek een aantal documenten te uploaden (diploma (indien beschikbaar) en cijferlijst). Na ontvangst zullen we je aanmelding op toelaatbaarheid controleren en je hierover per email informeren.

Let op: ook een International Baccalaureate of European Baccalaureate behaald in Nederland valt in deze categorie.

Voor algemene vragen over toelating met een niet-Nederlands diploma kun je een email sturen naar admissions.office@eur.nl.

Nu je weet of je toelaatbaar bent tot de individuele opleidingen, dien je voor toelating tot de Dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde nog te beschikken over een toelatingsadvies.
 

 • Heb je straks een vwo-diploma met een gemiddeld eindcijfer hoger dan een 7.0, dan mag je zonder meer starten met het programma.

  Voor meer informatie over aanmelding en het verkrijgen van het toelatingsadvies, kijk je op de aanmeldpagina.
   
 • Heb je straks een vwo-diploma met een gemiddeld eindcijfer lager dan een 7.0, dan word je dringend geadviseerd niet direct aan het programma te beginnen, maar te beginnen met één van beide studies. Ervaring leert dat studenten die niet aan dit gemiddelde cijfer voldoen een veel kleinere kans hebben op studiesucces en veelal tussentijds moeten stoppen met dit programma, met grote studievertraging als gevolg. Als je vervolgens het B1 in je eerste jaar afrondt én je een gemiddelde van 7.0 of hoger hebt gehaald, kan je in het tweede jaar alsnog in het programma instromen (zij-instroom). De achterstand die je hebt ten opzichte van het geadviseerde studieschema is dan nog goed in te halen.

  Voor meer informatie over aanmelding als zij-instromer en het verkrijgen van het toelatingsadvies, kijk je op de aanmeldpagina.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen