Bekijk het studieprogramma

Dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde

Wat houdt de Dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde in?

De wereld van de bedrijfskundige is dagelijks in het nieuws. Denk maar aan reorganisaties bij multinationals, fusies en overnames, en de privatisering van overheidsbedrijven. Een bedrijfskundige combineert kennis en kunde om dynamische bedrijfsprocessen te begrijpen en te managen. Deze dynamische bedrijfsprocessen zijn steeds vaker verweven met het recht. Daarom ben jij straks zeer gewild bij werkgevers.

Met de Dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde zie je de bedrijfskundige kant van vraagstukken. Tegelijkertijd begrijp je ook de bijbehorende wetten. Zo leer je bij Bedrijfskunde hoe je een bedrijf moet managen terwijl je bij Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht leert met welke regels je rekening dient te houden.

Stel dat het bedrijf waar jij straks werkt wordt overgenomen door een ander bedrijf. Hoe moet je dit managen? Hoe leid je het verkoopproces in goede banen, rekening houdend met bijvoorbeeld klanten, leveranciers en personeel? Met welke regels rondom bedrijfsovernames dien je rekening te houden? Wat zijn de rechten van de werknemers? Met kennis van zowel Bedrijfskunde als Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht op zak, ben jij in controle en geef je goed advies.

Tijdens de Dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde volg je de vakken van twee studies;

  1. Bedrijfskunde (in voltijd).
  2. Rechtsgeleerdheid (in deeltijd) of Fiscaal Recht (in deeltijd).

Deze bacheloropleidingen kosten je nomaal zes jaar, maar jij doet ze in vier jaar. Aansluitend kun je daarna in twee jaar nog twee masteropleidingen doen. Je volgt straks jaarlijks meer vakken en je doet meer tentamens dan studenten die één studie volgen. Vrije keuzevakken uit de ene studie vul je in met de verplichte vakken van de andere studie. Ook krijg je vrijstellingen voor vakken uit de ene studie op basis van afgeronde vakken uit de andere studie. Je haalt gemiddeld 72 EC (studiepunten) per jaar in plaats van 60.

De Dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde is een intensief, maar lonend programma.

Als student van de Dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde ontvang je een combinatierooster waarbij het onderwijs (inclusief de tentamens) van beide studies elkaar niet overlappen. De nadruk ligt in de eerste jaren van het programma op de Bedrijfskundestudie en in de latere jaren op de Rechtsgeleerdheid- of Fiscaal Recht-studie.

Hieronder lees je per jaar het aanbevolen studiepad. Je mag hier echter van afwijken, maar kunt dan wel tegen roosterproblemen aanlopen.

Recht en Bedrijfskunde programma

81 - 86 EC

B1 vakken Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht

21 EC

Juridisch-Academische Vaardigheden I5 EC

B1 vakken Bedrijfskunde

60 EC

De opdrachten van Juridisch-Academische Vaardigheden kunnen ook (deels) worden doorgeschoven naar jaar 2.

Recht en Bedrijfskunde programma

78 - 83 EC

B1 vakken Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht

34 EC

(Juridisch-Academische Vaardigheden I)(5 EC)

B2 vakken Bedrijfskunde

44 EC

Op het moment dat je 30 EC aan Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht vakken van het B1 hebt behaald in het 2e jaar van inschrijving, is het toegestaan om te starten met Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht vakken van het B2. Daarbij geldt wel dat het respectievelijke inleidende B1 vak moet zijn behaald voordat kan worden gestart met het verdiepingsvak uit een volgend jaar.

Recht en Bedrijfskunde programma

77 EC

B2 vakken Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht

35 EC

B2/B3 vakken Bedrijfskunde

42 EC

Recht en Bedrijfskunde programma

70  EC

B2/B3 vakken Rechtsgeleerdheid/Fiscaal recht

56 EC

Juridisch-Academische Vaardigheden II4 EC

Juridisch-Academische Vaardigheden II

10 EC

Recht en Bedrijfskunde programma

60  EC

Master Bedrijfskunde

60 EC

Let op: om toegelaten te worden tot een van de masters van Bedrijfskunde in Rotterdam moet je minimaal een 7.0 gemiddeld staan op je cijferlijst van het bachelordiploma Bedrijfskunde. Daarnaast is een bepaald niveau van beheersing van de Engelse taal vereist. 

Recht en Bedrijfskunde programma

60  EC

Master Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht

60 EC

Let op: voor sommige masters van Rechtsgeleerdheid in Rotterdam gelden aanvullende eisen. Kijk daarvoor bij de toelatingseisen van deze masters.

Je volgt straks de vakken van de opleiding Bedrijfskunde volgens het reguliere programma (voltijd). Voor de studie Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht wordt je toegelaten tot de deeltijdvariant, het zogenaamde vrijdagmiddagonderwijs. Dit houdt in dat je voor deze studie alleen op vrijdagmiddag colleges volgt van 13:00 uur tot 16:45 uur. Deze colleges worden voorts opgenomen om vanuit huis terug te kijken. Daarnaast volg je bij deze studie het vaardighedenonderwijs. Ook dit onderwijs kun je op een zelf bepaald moment vanuit huis volgen.

Voor een inhoudelijke weergave van de vakken, kijk je op de opleidingspagina's van deze bacheloropleidingen.

Je moet na het eerste jaar van inschrijving minimaal 60 EC (studiepunten) hebben behaald, waarvan minimaal 48 EC uit bachelor 1 van de opleiding Bedrijfskunde. Alle vakken van bachelor 1 van de opleiding Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht (60 EC) moeten aan het einde van het derde jaar van inschrijving zijn behaald.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen