Toelating

Sociologie

Ben jij nieuwsgierig en neem je niet alles wat gezegd wordt meteen voor waar aan? Lijkt het jou leuk om maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken en de samenleving beter te leren begrijpen? Dan is Sociologie de studie voor jou!

Om een opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te mogen beginnen, zijn er diverse toelatingseisen. Je kan worden toegelaten met:

  • een vwo-diploma;
  • een propedeuse van een hbo- / wo-opleiding;
  • een buitenlands diploma;
  • ouder dan 21 jaar (Colloquium Doctum).

Studiekeuzecheck

De opleiding Sociologie biedt alle aankomende studenten een StudieKeuzeCheck aan. Afhankelijk van je vooropleiding ben je eventueel verplicht tot deelname aan de bepaalde onderdelen.
Voor Sociologie bestaat deze check uit een digitale vragenlijst: verplicht voor alle aanmelders.

Toelatingseisen vwo-diploma

Je kunt met alle profielen instromen.

Toelatingseisen hbo- en wo-propedeuse

Je bent toelaatbaar tot de opleiding  als je in het bezit bent van een propedeuse- of einddiploma van een erkende hbo-opleiding. Statistiek is een belangrijk onderdeel van de bachelor Sociologie, daarom is het advies om je kennis van wiskunde op vwo-6 niveau bij te spijkeren.

Toelatingseisen buitenlands diploma

Wanneer je een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg hebt afgerond, neem dan tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit, telefoon (010) 408 17 86 (dagelijks van 13.30 - 16.00 uur). 

Toelatingseisen ouder dan 21 jaar (colloquium doctum)

Als je 21 jaar of ouder bent en je beschikt niet over de vereiste vooropleiding, dan kun je in bepaalde gevallen toch worden toegelaten tot de bacheloropleiding Sociologie. Daarvoor moet je deelnemen aan een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van deze opleiding. Meer informatie vind je op colloquium.eur.nl. Ook de studieadviseur kan je over het colloquium doctum informeren (zie contact).

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven voor een opleiding doe je via Studielink. Je bereikt Studielink via www.studielink.nl 

Studielink maakt het zowel instellingen als studenten makkelijker. Je hoeft je maar op één plek in te schrijven, uit te schrijven of een adreswijziging door te geven. Ook kun je via Studielink een verzoek tot studiefinanciering indienen bij de DUO (voorheen IB-groep).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen