Na je studie

Sociologie

Mogelijkheden na je studie

De Rotterdamse opleiding Sociologie besteedt veel aandacht aan het begrijpen en bestuderen van maatschappelijke veranderingen en hun gevolgen voor overheidsbeleid en de inrichting en het functioneren van organisaties en bedrijven. Afgestudeerde sociologen kunnen daarom doorgaans snel aan de slag vanwege hun analytische- en onderzoeksvaardigheden en hun veelzijdige blik op maatschappelijke vraagstukken.

Er is vraag naar praktijkgerichte sociologen bij de overheid, de non-profitsector, onderzoeksinstituten, het bedrijfsleven en de media. Na het behalen van je masterdiploma ben je breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. Onze alumni zijn werkzaam als: 

 • Beleidsadviseur
  Beleidsvoering betekent vaak keuzes maken. Daarom zijn sociaalwetenschappelijke inzichten van belang. Bijvoorbeeld bij het maken van beleid op het gebied van jeugd, onderwijs en samenleving. 
 • Consultant of organisatieadviseur
  Als consultant of organisatieadviseur ben je betrokken bij het starten en ondersteunen van veranderingen in organisaties. Je draagt oplossingen aan voor actuele maatschappelijke problemen.
 • Onderzoeker
  Je doet onderzoek bij een bedrijf (markt- of beleidsonderzoek), een onderzoeksafdeling van de overheid of een maatschappelijke instelling.

Aansluitende masters

Lees meer

Arbeid, Organisatie en Management

Master in Management & Organisatie: In deze specialisatie leer je publieke en private organisaties vanuit een sociologische perspectieven te analyseren.

Digitalisation in Work and Society

Wil je weten hoe digitale technologieën vormgeven aan hoe we werken, organiseren en besturen? Dan is deze multidisciplinaire master voor jou!

Educatieve Master Primair Onderwijs

Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO): wil je lesgeven in het primair onderwijs in een grootstedelijke context? Dan is dit de juiste master voor jou!

Governance of Migration and Diversity - Sociology

Waarom migreren mensen? Waarom lukt integratie soms wel en soms niet? In dit programma staan sociologische theorieën en onderzoek over internationale migratie c
student misoc

Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid

Master in Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid: In de masterspecialisatie leer je kansen en problemen van grote steden te analyseren.
Ines Haddoudi - master student sociologie cover

Social Inequalities

Waarom verschillen levensuitkomsten naar sociale afkomst? Dit mastertrack biedt inzicht in de oorzaken en gevolgen van sociale ongelijkheid.

Sociology of Culture, Media and the Arts

Tijdens deze de research master bestudeer je de belangrijke kwesties in media, cultuur en maatschappij met een internationale en sociaalwetenschappelijke focus.
Student RMSMCA on campus

Testimonials

De opleiding bood mij de tools en de ruimte om de specifieke manieren waarop we leven, te bevragen.
Door de kleinschalige werkgroepen en een wederzijdse interesse voor dezelfde onderwerpen vond ik al gauw aansluiting bij zowel medestudenten als professoren en tutoren.

Testimonials

Eschwin Loos

Eschwin Loos - Alumnus master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid

Mijn werk biedt mij de kans om de tijdens mijn studie opgedane vaardigheden in de praktijk in te zetten om zo een bijdrage te leveren aan een betere stad.
Eschwin Loos - alumnus master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid
Mijn werk biedt mij de kans om de tijdens mijn studie opgedane vaardigheden in de praktijk in te zetten om zo een bijdrage te leveren aan een betere stad.

Specialisatie: Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid
Huidige functie:
Zelfstandig Onderzoeker

De keuze voor de Master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid was er voor mij één gemotiveerd door persoonlijke interesses. Ik ben altijd gefascineerd geweest door steden en de wijze waarop mensen samenleven. Als reisfanaat had ik het ‘wat’ in vele vormen gezien maar het ‘waarom’ was mij vaak nog onduidelijk, omdat de kennis ontbrak observaties in de juiste context te kunnen plaatsen. Deze opleiding heeft daar voor mij verandering in gebracht.

De Master GVB heeft een mooi samengesteld programma dat de student kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksvaardigheden laat ontwikkelen en kennis op laat doen over de klassieke sociologische theorieën. Maar voornamelijk vergaar je inzichten over moderne steden, daarbinnen aanwezige actoren en actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij worden verschillende methodieken gehanteerd en  voorbeelden gebruikt die uiteenlopen van thuishaven Rotterdam tot aan voormalige industriesteden in de Verenigde Staten en de megacities in India en China. Ik herinner me speciale aandacht voor de (al dan niet) toenemende mondialisering, sociale ongelijkheid en gentrificatie. Relevante thema’s waarvan je denkt dat je ze begrijpt maar waarachter een enorme complexiteit schuilgaat en waarnaar je door deze master vanuit verschillende perspectieven leert kijken.

In het bijzonder wil ik het thesistraject dat ik als onderdeel van de master heb doorlopen benoemen als een fijne en leerzame kennismaking met veldwerk en partijen die in de stad actief zijn. In mijn onderzoek heb ik de (inter)nationale concurrentiepositie van Rotterdam als het gaat om het aantrekken en behouden van expats geanalyseerd. Om de wisselwerking tussen beleid en beleving in kaart te kunnen brengen heb ik interviews gehouden met stadspromotors, beleidsmakers en expats.

Inmiddels ben ik voornamelijk actief als onderzoeker bij de Veldacademie, een onderzoeksbureau waar men samen met bestuurders, ondernemers, bewoners en studenten praktijkkennis creëert voor breed gedragen oplossingen voor stedelijke ontwikkeling. Ik werk daar samen met ervaren stads­onder­zoekers en ontwerpers van ver­schil­lende disciplines aan vraagstukken op het gebied van ver­stede­lijking, op­groeien in de stad, talentontwikkeling, ge­zond­heid en langer thuis wonen. Mijn werk aldaar brengt inhoudelijke en praktische verdieping op datgene wat ik tijdens de Master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid geleerd heb. En biedt mij de kans de tijdens mijn studie opgedane vaardigheden in de praktijk in te zetten om zo een bijdrage te leveren aan een betere stad.

Eschwin Loos - alumnus master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid

Tara Knegt

Tara Knegt - Alumnus Governance of Migration and Diversity (Sociology)

I learned a lot about approaching a problem from multiple angles and gained insight in the issues regarding governance.
I learned a lot about approaching a problem from multiple angles and gained insight in the issues regarding governance.

I’m Tara Knegt and I completed the GMD Master in 2018. I chose to enrol in the Sociology track for the GMD master, since I’m very interested in sociological issues. My Bachelor in Sociology at the University of Utrecht and a minor in Public Administration and Educational Sciences helped to feel comfortable with the interdisciplinary nature of the GMD master. My choice to study migration and diversity derives out of my interest in questions of inequality and how social networks shape our lives. Especially by travelling to the different universities, I was able to study migration and diversity from different perspectives. Although I do not work with migration in my current job, I learned a lot about approaching a problem from multiple angles and gained insight in the issues regarding governance.

Throughout the GMD Master I noticed that the pace is much faster than in my Bachelor, so you have to plan your readings and assignments in advance. But especially due to the small group of students there is time to discuss issues in class and dive into the topics. I have really enjoyed my Master and I could recommend it to everyone who is interested in the topics of migration and diversity.

Currently I’m working as a trainee for DisGover, an organisation in which I have training opportunities to update my skills and develop myself personally. I closely collaborate with governmental institutions and support them with several issues, such as the development of tools to effectively discuss climate impact and assess risks or the implementation of the Environment and Planning Act. In order to keep being involved in migration and diversity related issues, I organised a project that aims to stimulate diversity in my own organisation.

Interested in this Master of Science? Learn more about our Governance of Migration and Diversity programme.   

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen