Waarom deze studie

Sociologie

Waar gaat deze studie over?

Sociologie in Rotterdam biedt:

  • een praktijkgerichte opleiding. Je loopt stage, voert onderzoek uit en je leert presenteren, schrijven en interviewen;
  • onderwijs over de grootste hedendaagse sociale vraagstukken, zoals migratie, nieuwe technologie en ongelijkheid;
  • intensief en activerend onderwijs;
  • een vertaalslag van sociologisch onderzoek naar gedegen interventies in sociale vraagstukken.

Past deze studie bij jou?

Rotterdam is de perfecte thuishaven voor de opleiding Sociologie. De stad is een laboratorium waarin grote, sociale vraagstukken van onze tijd, zoals migratie, nieuwe technologie of ongelijkheid, geobserveerd en bestudeerd kunnen worden. Voor studenten is Rotterdam de ideale plek om de theorie en methoden die de opleiding Sociologie biedt toe te passen in de praktijk.

Testimonials

Sara Dzafic

Sara Dzafic - Student Sociologie

Je leert bij de bachelor Sociologie verder te kijken dan de wereld zoals jij die kent en je ontwikkelt een beter begrip van de samenleving.
Sara Dzafic testimonial
Je leert bij de bachelor Sociologie verder te kijken dan de wereld zoals jij die kent en je ontwikkelt een beter begrip van de samenleving.

In de zesde klas van het gymnasium besloot ik dat ik na de middelbare school Sociologie zou gaan studeren. Ik was al enige tijd geïnteresseerd in vraagstukken zoals migratie en discriminatie. Op de open dag kwam ik erachter dat Sociologie aansloot bij mijn interesses. Tijdens de studie worden namelijk allerlei maatschappelijke verschijnselen behandeld. Ook loop je tijdens de studie stage en ontdek je wat je als socioloog kan doen na je studie.

Tijdens de opleiding kijken we naar verschillende maatschappelijke verschijnselen, bijvoorbeeld sociale ongelijkheid. We bestuderen deze fenomenen vanuit verschillende invalshoeken. Hierdoor leren we ons te verplaatsen in anderen en hoe zij de wereld om zich heen zien. Je leert bij sociologie verder te kijken dan de wereld zoals jij die kent en je ontwikkelt een beter begrip van de samenleving.  

Sara Dzafic testimonial

Melisa Ersoy

Melisa Ersoy - Alumna sociologie

De opleiding bood mij de tools en de ruimte om de specifieke manieren waarop we leven, te bevragen.
De opleiding bood mij de tools en de ruimte om de specifieke manieren waarop we leven, te bevragen.

Momenteel ben ik een Engaging Public Issues student. Dit is een Sociologie Master aan de Erasmus Universiteit. Na het VWO ben ik begonnen aan de opleiding Rechtsgeleerdheid. Al vrij snel ontdekte ik dat de opleiding niet goed bij me paste. Ik leerde vooral waar mijn interesses wel lagen en heb uiteindelijk besloten Sociologie te studeren, zodat ik onderzoek kon leren doen naar maatschappelijk issues die me bezig hielden.

De opleiding bood mij de tools en de ruimte om de specifieke manieren waarop we leven, te bevragen. Je leert academisch te schrijven en interviews afnemen en past deze vaardigheden toe binnen onderzoeken die je zelf en soms samen met medestudenten uitvoert. Zo heb ik in het tweede jaar met medestudenten een kritische review geschreven over veganisme en de individualisering van milieuproblematiek.

Tijdens de opleiding kun je ook meteen je skills en opgedane kennis toepassen in de praktijk door stage te lopen in het tweede jaar. Mijn stage heb ik gedaan bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Hier heb ik mogen meewerken aan een onderzoek door interviews af te nemen op verschillende plekken in Nederland. Ook ben ik op exchange geweest naar Rome, waar ik een leuke en leerzame tijd heb gehad.

Na mijn opleiding wil ik graag werken binnen het onderwijs. Ik ben nu studiekeuzeworkshop begeleider en vind dat erg leuk. Ik hoop het lesgeven te kunnen combineren met het doen van onderzoek naar issues omtrent racisme en ongelijkheid.

Professor Peter Mascini (programmadirecteur bachelor sociologie)

Prof. dr. Peter Mascini - (Programmadirecteur bachelor Sociologie

In de bachelor Sociologie leer je actuele sociale vraagstukken sociologisch doorgronden, veranderingen in grotere verbanden te zien en op gedegen manier mee te werken aan nieuwe oplossingen.
In de bachelor Sociologie leer je actuele sociale vraagstukken sociologisch doorgronden, veranderingen in grotere verbanden te zien en op gedegen manier mee te werken aan nieuwe oplossingen.

Een studie kiezen is knap lastig! Twijfel je nog over deze studie en wil je overzicht hebben? Ontvang een overzichtelijke digitale brochure van deze opleiding.

Brochure aanvragen
Nog niet helemaal zeker over je keuze? Vraag een brochure aan!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen