Lopende projecten

 In 2017 is de derde fase van het project Campus in Ontwikkeling van start gegaan: Campus in Ontwikkeling III, 2017 – 2020: Building new perspectives 

De eindsprint is even ingrijpend als de vorige fasen: er staan opnieuw grootschalige renovaties en nieuwbouw op het programma en de zuidzijde van de campus wordt vernieuwd. Tot slot wordt er gesloopt om de noordkant van het terrein verder te vergroenen.

Hier vind je de publicatie die is uitgegeven over dit gedeelte van het project.

Lopende projecten

Op deze pagina vind je de projecten waar momenteel of in de nabije toekomst aan wordt gewerkt vind je hier uitgebreidere informatie. Je kunt hier de plannen bekijken en de artist impressions van het project die een beeld geven van hoe het eruit ziet wanneer het project klaar is.

Verbouwing

StartAfronding
P Building (onder het Mr.dr. K.P. van der Mandeleplein)19 september 2017februari 2017
Laagbouw Sanders Buildingseptember 2015februari 2018
Tinbergen Buildingjuli 2019, voorbereidingen starten in het voorjaar 2019voorjaar 2020

Hieronder lees je meer over de werkzaamheden binnen de lopende projecten.

 • Op dinsdag 19 september is de renovatie begonnen van het P Building. We verwachten dat het sloopwerk in het P Building niet te horen is in de collegezalen van het Theil Building. Geluidshinder verwachten we wel wanneer kruiwagens worden geleegd in de container die buiten staat op de Collegelaan. Wij gaan er vanuit dat de sloopwerkzaamheden zijn afgerond in november 2017.

  Luchtbrug en beiaardiersruimte

  De huidige kantoorruimtes in het P Building worden gerenoveerd waarna de meeste studentenorganisaties daar hun nieuwe plek krijgen. Daarnaast komen er kantoorruimtes voor de medewerkers van de afdeling Documentation Information. Aansluitend worden de luchtbrug boven het Mr.dr. K.P. van der Mandeleplein en de beiaardiersruimte onder het carillon gerenoveerd. Al deze werkzaamheden duren tot medio oktober 2018.

  Projectleider vanuit de afdeling Real Estate Services is Lloyd Hahn.

 • De laagbouw met zijn onderwijsverdiepingen LB en L1 wordt uitgebreid met circa 180 studieplekken in een fraai ontworpen studielandschap op de begane grond en eerste verdieping, en met een aantal PGO-zalen. De Sanders Bibliotheek op de tweede verdieping wordt toegankelijker door een directe verbinding met de onderwijsverdiepingen. Aan het langgerekte gebouw worden meer trappen toegevoegd, waardoor de interne bereikbaarheid en verbondenheid sterk zullen verbeteren.

  In September 2018 is de laagbouw in gebruik genomen.

 • In juni 2019 wordt gestart met de grootschalige renovatie van het monumentale Tinbergen Building. Na een Europese aanbesteding heeft Erasmus Universiteit Rotterdam gekozen voor het ontwerp van achitechtenbureau cepezed uit Delft.

  Hoofdgebruikers

  De hoofdgebruikers in de eenentwintig verdiepingen tellende Tinbergen Building zijn nu nog Erasmus School of Economics, diverse werkmaatschappijen die nauwe verbondenheid hebben met de universiteit en meerdere studieverenigingen. In mei 2018 wordt gestart met de renovatie. Naar verwachting verhuizen de eerste twee gebruikers eind 2019 weer terug naar het opgeknapte gebouw. Het hoogste gebouw van de universiteit werd tussen 1963 en 1970 gebouwd naar ontwerp van architect Cornelis Elffers.

  Ruime vide en trappenpartij

  De ambitie is het gebouw te laten voldoen aan de technische en functionele eisen van deze tijd, en in te spelen op toekomstig veranderend gebruik, rekening houdend met de monumentale kwaliteiten van het gebouw. Een ruime vide en trappenpartij verbindt straks verschillende entreeniveaus en creëert een ruimtelijk publiek hart met interessante doorzichten. De hal krijgt levendige functies als een koffiebar, informatiepunt, studieplekken en restaurant. Duurzaamheid en een gezond binnenklimaat zijn twee belangrijke speerpunten bij de renovatie.

  Duurzaamheidprestatie

  Bij de renovatie van het Tinbergen Building worden de richtlijnen gevolgd die moeten leiden tot een duurzaamheidskeurmerk BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Het ambitieniveau is BREEAM-NL Excellent, het op een na hoogste niveau.

  Start werkzaamheden

  Voordat de daadwerkelijke werkzaamheden aan Tinbergen van start gaan, is er veel werk vooraf te realiseren. Een van de zaken die het eerst zichtbaar zal zijn is de bouwweg die wordt aangelegd voor het afvoeren van puin uit het gebouw. De bouwweg voor Tinbergen wordt in het najaar 2018 aangelegd.

  Projectleider vanuit de afdeling Real Estate Services is Arnold Verburg.

Overlast

Het realiseren van de (omvangrijke) werkzaamheden gaat soms gepaard met overlast en hinder. Net zoals in de afgelopen jaren informeren we hier iedereen zo goed als kan over mogelijke ongemakken. Medewerkers en studenten lezen meer hierover op MyEUR.

Vragen?

Meer weten over de lopende projecten?
Neem dan contact op met Real Estate Services.
 

Stuur een e-mail