Lopende projecten

In 2017 is de derde fase van het project Campus in Ontwikkeling van start gegaan:

Campus in Ontwikkeling III, 2017 – 2020: Building new perspectives

De eindsprint is even ingrijpend als de vorige fasen: er staan opnieuw grootschalige renovaties en nieuwbouw op het programma en de zuidzijde van de campus wordt vernieuwd. Tot slot wordt er gesloopt om de noordkant van het terrein verder te vergroenen.

Hier vind je de publicatie die is uitgegeven over dit gedeelte van het project.

Hier vind je de projecten waar momenteel of in de nabije toekomst aan wordt gewerkt vind je hier uitgebreidere informatie. Je kunt hier de plannen bekijken en de artist impressies van het project die een beeld geven van hoe het eruit ziet wanneer het project klaar is.

Het realiseren van de (omvangrijke) werkzaamheden gaat soms gepaard met overlast en hinder. Net zoals in de afgelopen jaren informeren we hier iedereen zo goed als kan over mogelijke ongemakken.

VerbouwingStartAfronding
P-gebouw (onder het Mr.dr. K.P. van der Mandeleplein)19 september 2017februari 2017
Laagbouw Sanders buildingseptember 2015februari 2018
Tinbergen buildingoktober 2018, voorbereidingen starten in voorjaar 2018voorjaar 2020

 

P-gebouw (onder het Mr.dr. K.P. van der Mandeleplein)

Op dinsdag 19 september is de renovatie begonnen van het P-gebouw. We verwachten dat het sloopwerk in het P-gebouw niet te horen is in de collegezalen van het Theil gebouw. Geluidshinder verwachten we wel wanneer kruiwagens worden geleegd in de container die buiten staat op de Collegelaan. Wij gaan er vanuit dat de sloopwerkzaamheden zijn afgerond in november 2017.

Luchtbrug en beiaardiersruimte

De huidige kantoorruimtes in het P-gebouw worden gerenoveerd waarna de meeste studentenorganisaties daar hun nieuwe plek krijgen. Daarnaast komen er kantoorruimtes voor de medewerkers van de afdeling Documentation Information. Aansluitend worden de luchtbrug boven het Mr.dr. K.P. van der Mandeleplein en de beiaardiersruimte onder het carillon gerenoveerd. Al deze werkzaamheden duren tot medio januari 2018.

Projectleider vanuit de afdeling Real Estate Services is Lloyd Hahn.

Laagbouw Sanders building

De laagbouw met zijn onderwijsverdiepingen LB en L1 wordt uitgebreid met circa 180 studieplekken in een fraai ontworpen studielandschap op de begane grond en eerste verdieping, en met een aantal PGO-zalen. De Sanders Bibliotheek op de tweede verdieping wordt toegankelijker door een directe verbinding met de onderwijsverdiepingen. Aan het langgerekte gebouw worden meer trappen toegevoegd, waardoor de interne bereikbaarheid en verbondenheid sterk zullen verbeteren.

Begin 2018 verwachten we de laagbouw in gebruik te kunnen nemen.

Projectleider vanuit de afdeling Real Estate Services is Arnold Verburg.

Tinbergen building

In oktober 2018 wordt gestart met de grootschalige renovatie van het monumentale Tinbergen gebouw. Na een Europese aanbesteding heeft Erasmus Universiteit Rotterdam gekozen voor het ontwerp van achitechtenbureau cepezed uit Delft.

Hoofdgebruikers

De hoofdgebruikers in de eenentwintig verdiepingen tellende Tinbergen gebouw zijn nu nog Erasmus School of Economics, diverse werkmaatschappijen die nauwe verbondenheid hebben met de universiteit en meerdere studieverenigingen. In mei 2018 wordt gestart met de renovatie. Naar verwachting verhuizen de eerste twee gebruikers eind 2019 weer terug naar het opgeknapte gebouw. Het hoogste gebouw van de universiteit werd tussen 1963 en 1970 gebouwd naar ontwerp van architect Cornelis Elffers.

Ruime vide en trappenpartij

De ambitie is het gebouw te laten voldoen aan de technische en functionele eisen van deze tijd, en in te spelen op toekomstig veranderend gebruik, rekening houdend met de monumentale kwaliteiten van het gebouw. Een ruime vide en trappenpartij verbindt straks verschillende entreeniveaus en creëert een ruimtelijk publiek hart met interessante doorzichten. De hal krijgt levendige functies als een koffiebar, informatiepunt, studieplekken en restaurant. Duurzaamheid en een gezond binnenklimaat zijn twee belangrijke speerpunten bij de renovatie.

Duurzaamheidprestatie

Bij de renovatie van het Tinbergen gebouw worden de richtlijnen gevolgd die moeten leiden tot een duurzaamheidskeurmerk BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Het ambitieniveau is BREEAM-NL Excellent, het op een na hoogste niveau.

Start werkzaamheden

Voordat de daadwerkelijke werkzaamheden aan Tinbergen van start gaan, is er veel werk vooraf te realiseren. Een van de zaken die het eerst zichtbaar zal zijn is de bouwweg die wordt aangelegd voor het afvoeren van puin uit het gebouw. De bouwweg voor Tinbergen wordt in het voorjaar 2018 aangelegd.

Projectleider vanuit de afdeling Real Estate Services is Arnold Verburg.

Vragen?

Meer weten over de lopende projecten?
Neem dan contact op met Real Estate Services:

campusunderconstruction@eur.nl