Lopende projecten

Building new perspectives

Van 2017 tot en met 2026 wordt er gewerkt binnen de derde fase van het project Campus in Ontwikkeling, Deze fase is even ingrijpend als de vorige fasen: er staan opnieuw grootschalige renovaties en nieuwbouw op het programma en de zuidzijde van de campus wordt vernieuwd. Tot slot wordt er gesloopt om de noordkant van het terrein verder te vergroenen.

Hier vind je de publicatie die is uitgegeven over dit gedeelte van het project, CiOIII (2017-2020). Inmiddels weten we dat het programma van CiOIII is verlengd tot 2026.  

 

Zonnige dag op campus Woudestein.
Alexander Santos Lima

Renovatie campusvijver

De grote campusvijver bij het Erasmus Paviljoen is toe aan een renovatie. Dat biedt een mooie kans om de vijver ook te vergroenen. De EUR heeft een ecoloog ingeschakeld om advies te geven over aanpassingen van de vijver om de biodiversiteit op de campus te bevorderen. Samen met deze ecoloog en de gemeente Rotterdam maakt de EUR een plan voor de aanleg van natuurlijke oevers, in plaats van de steile betonnen kades die er nu zijn. Dit maakt het aantrekkelijker voor planten en dieren om in de vijver te leven.

Alexander Santos Lima

Tinbergen Building

De grootschalige renovatie van het monumentale Tinbergen Building is uitgesteld tot na 2023. Het hoogste gebouw van de campus werd tussen 1963 en 1970 gebouwd naar ontwerp van architect Cornelis Elffers. Met het nieuwe ontwerp van architectenbureau cepezed uit Delft voldoet het gebouw na de renovatie aan de technische en functionele eisen van deze tijd. Ook is er ingespeeld op toekomstig veranderend gebruik, rekening houdend met de monumentale kwaliteiten van het gebouw. Duurzaamheid en een gezond binnenklimaat zijn twee belangrijke speerpunten bij de renovatie.

Duurzaamheidsprestatie

Als de renovatie van het Tinbergen Building begint, worden de richtlijnen gevolgd die moeten leiden tot een duurzaamheidskeurmerk BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Het ambitieniveau is BREEAM-NL Excellent, het op een na hoogste niveau.

Vragen?

Voor journalisten

E-mailadres
press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen