Lopende projecten

Op deze pagina vind je de projecten waar momenteel of in de nabije toekomst aan wordt gewerkt. Je kunt hier de plannen bekijken en de artist impressions geven een beeld van hoe het eruit ziet wanneer het project klaar is. Op dit moment zijn dit de belangrijkste projecten:

 • Het College van Bestuur heeft besloten om versneld een nieuw duurzaam multifunctioneel onderwijsgebouw te realiseren naast Polak Building. Reden is de groei van de universiteit en de toegenomen vraag naar studieplekken. Het nieuwe gebouw heeft dezelfde omvang als Polak Building (circa zeshonderd studieplekken) en opent in 2022 de deuren.

  Ruim baan voor studieplekken
  Daarnaast wordt de komende maanden Tinbergen Building geschikt gemaakt voor tijdelijk gebruik voor de komende drie jaar. Het gebouw biedt vanaf september 2019 plek aan onderwijsruimtes en maar liefst zo’n 560 extra studieplekken. De inrichting van die studieplekken vindt in nauwe samenwerking met de studenten plaats, om zo goed mogelijk aan te sluiten op hun behoefte.

  Renovatie Tinbergen
  Tinbergen Building wordt op een aantal plekken bouwtechnisch verbeterd. Bedoeling was op korte termijn te starten met een algehele renovatie voordat het onderwijsgebouw gerealiseerd zou gaan worden, maar dat is uitgesteld door het niet slagen van het aanbestedingstraject. Dit is een gevolg van de overspannen markt en de complexiteit van de renovatie. De renovatie wordt nu in 2022 opgestart nadat het nieuwe onderwijsgebouw is opgeleverd.

  Erasmus School of Economics
  Het besluit om voorrang te geven aan een nieuw onderwijsgebouw leidt helaas tot een verder vertraging voor de renovatie van het karakteristieke gebouw van twee tot drie jaar. Dit heeft uiteraard betekenis voor de organisaties die tijdelijk Tinbergen hebben verlaten.

  Erasmus School of Economics blijft hierdoor langer in E en N Building. Met hen wordt gekeken naar additionele maatregelen die nodig zijn om het langere verblijf tot 2024 nog aangenamer te maken. Voor de dienst ICT betekent het dat zij voorlopig hun werkplek in Tinbergen houden tot 2022. Bovendien blijven de vergaderzalen en het restaurant van de Faculty Club en global market Etude geopend tot aan de start van de renovatie.

 • Door de verschuiving in de planning, is de grootschalige renovatie van het monumentale Tinbergen Building uitgesteld tot 2022.

  Het hoogste gebouw van de universiteit werd tussen 1963 en 1970 gebouwd naar ontwerp van architect Cornelis Elffers. Met het nieuwe ontwerp van architectenbureau cepezed uit Delft voldoet het gebouw na de renovatie aan de technische en functionele eisen van deze tijd, en is er ingespeeld op toekomstig veranderend gebruik, rekening houdend met de monumentale kwaliteiten van het gebouw. Een ruime vide en trappenpartij verbindt straks verschillende entreeniveaus en creëert een ruimtelijk publiek hart met interessante doorzichten. De hal krijgt levendige functies als een koffiebar, informatiepunt, studieplekken en restaurant. Duurzaamheid en een gezond binnenklimaat zijn twee belangrijke speerpunten bij de renovatie.

  Duurzaamheidprestatie
  Als de renovatie van het Tinbergen Building begint, worden de richtlijnen gevolgd die moeten leiden tot een duurzaamheidskeurmerk BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Het ambitieniveau is BREEAM-NL Excellent, het op een na hoogste niveau.

  Start werkzaamheden
  Voordat de daadwerkelijke werkzaamheden aan Tinbergen van start gaan, is er veel werk vooraf te realiseren. Een van de zaken die het eerst zichtbaar zal zijn, is de bouwweg die wordt aangelegd voor het afvoeren van puin uit het gebouw.

 • De voorbereidingen voor het nieuwe sportgebouw aan Erasmus Plaza/Kralingse Zoom is in volle gang. Met het sportgebouw heeft de EUR hoge duurzaamheidsambities. De aanbesteding loopt en de verwachting is dat medio mei/juni de opdracht gegund wordt aan het bedrijf dat het best passende ontwerp heeft aangeleverd. Daarna wordt een aannemer gezocht die het gebouw daadwerkelijk gaat bouwen.

  Beach volleybal
  De beach volleybal velden naast Sanders Building kunnen de hele zomer nog gebruikt worden. Na de zomer wordt het terrein bouwklaar gemaakt. De verwachting is dat de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden in het eerste kwartaal van 2020 beginnen.

Building new perspectives

Van 2017 tot en met 2022 wordt er gewerkt binnen de derde fase van het project Campus in Ontwikkeling,De derde fase is even ingrijpend als de vorige fasen: er staan opnieuw grootschalige renovaties en nieuwbouw op het programma en de zuidzijde van de campus wordt vernieuwd. Tot slot wordt er gesloopt om de noordkant van het terrein verder te vergroenen. Hier vind je de publicatie die is uitgegeven over dit gedeelte van het project.

Overlast

Het realiseren van de (omvangrijke) werkzaamheden gaat soms gepaard met overlast en hinder. Net zoals in de afgelopen jaren informeren we hier iedereen zo goed als kan over mogelijke ongemakken. Medewerkers en studenten lezen meer hierover op MyEUR.

Vragen?

Meer weten over de lopende projecten of heb je vragen? Stuur een mail naar tomorrowscampus@eur.nl.

Stuur een e-mail