ANBI Universitair Historisch Kabinet

SUHK als ANBI

De Stichting Universitair Historisch Kabinet der E.U.R. heeft sinds 1 januari 2013 de officiële status van ‘culturele Algemeen Nut Beogende Instelling’ (‘culturele ANBI’).
Meer informatie over de ANBI-regeling vindt u ook op de site van de Belastingdienst.

Algemene gegevens
Stichting Universitair Historisch Kabinet der E.U.R.
KvK 41128939
RSIN 816725627

Contactgegevens
Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteitsbibliotheek, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam
bezoekadres: Universiteitsbibliotheek (melden bij de balie), Burg. Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam
T (06) 40 74 27 03
roman.koot@eur.nl

Bestuur
A.M.P. O’Brien, voorzitter
drs. R.H.J. Koot, secretaris/penningmeester
A. Clement-van Vugt
dr. H. Gerritsen
L.M. Jones

Raad van advies
prof.dr. P.Th. van de Laar
prof.dr. S.L. Reijnders
drs. P.J. Rueb
drs. J. Steenhuis
prof.mr. L.C. Winkel

Bestuursleden van SUHK ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursactiviteiten, net zo min als vacatiegeld voor de aanwezigheid bij vergaderingen.

Financiële verantwoording

Verdere toelichting wat betreft de financiële verantwoording is hier te vinden. 

Doelstelling

De stichting – opgericht op 3 mei 1985 - heeft ten doel het inrichten en de instandhouding van een universitair historisch kabinet bij de Erasmus Universiteit.
Daartoe houdt zij zich bezig met het verzamelen, beheren, behouden en presenteren van materiaal dat van blijvende historische waarde is voor de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Tot het academische erfgoed behoren onder meer de MONIAC (Monetary National Income Analogue Computer) en de hoogleraarportrettencollectie. Sinds 15 november 1993 maakt het Nederlands Economisch PenningKabinet (NEPK) onderdeel uit van de SUHK. NEPK (anno 1961) is in 1963 in de Nederlandse Economische Hogeschool gevestigd (thans Erasmus Universiteit Rotterdam).

De verzameling omvat meer dan 2500 penningen die in ruime zin te maken hebben met het economisch leven van ons land. Tevens zijn in de collectie penningen opgenomen met de beeltenis van de naamgever van de universiteit, Desiderius Erasmus.

foto: Sierk Schröder - portret prof.dr. J. Tinbergen, Nobelprijswinnaar Economie  1969

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen