Veilig internet gebruik

Voor uw veiligheid en die van anderen is het van belang om uw IT apparatuur te beveiligen. Wanneer dit onvoldoende gebeurt, kan niet alleen informatie of geld worden ontvreemd, ook is het mogelijk uw pc, telefoon en tablet of internetverbinding te misbruiken en zo anderen schade te berokkenen.

Uw universitaire werkplek en de servers van de EUR zijn voorzien van diverse maatregelen om misbruik te voorkomen. Zo worden automatisch updates geïnstalleerd, controleert een virusscanner de gebruikte bestanden en is gebruik van onbekende software niet zonder meer mogelijk. Al deze maatregelen veronderstellen wel een verantwoord gebruik, waarbij u zich bewust bent van eventuele risico’s en deze actief vermijdt.

Naast de door de EUR beheerde werkplek gebruikt u wellicht ook zelf beheerde- of apparatuur beheerd door anderen om werkzaamheden voor de EUR uit te voeren. In ieder geval is het ook voor deze apparatuur belangrijk dat ze beschermd zijn tegen misbruik. Lees hieronder onze tips voor het veilig gebruik van internet.

Bescherm uw accountgegevens

Stel uw gebruikersnaam en wachtwoord nooit aan een ander beschikbaar, ook al vertrouwt u deze persoon of partij volledig.

Als uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn om een bepaalde actie uit te kunnen voeren, is de intentie van deze beveiliging dat u dit ook zelf doet!
Wanneer werkzaamheden door een ander uitgevoerd moeten worden, zal deze persoon of organisatie zelf over accountgegevens beschikken waarmee dit mogelijk is, of zijn hier mogelijkheden voor zoals een gedeelde netwerkmap en mailbox, vervangingsregelingen in financiële systemen, of een beheeraccount en de mogelijkheid op afstand ‘mee te kijken’ voor medewerkers van de servicedesk.

Houd software up-to-date

Zowel voor uw besturingssysteem (Windows, Linux, iOS, etc.) als geïnstalleerde software worden regelmatig beveiligingsupdates uitgebracht.

Installeer deze zo snel mogelijk, of laat dit indien mogelijk automatisch doen.

Zorg voor een goede virusscanner

Een virusscanner controleert bestanden op aanwezigheid van bekende virussen.

Voor studenten en medewerkers van de EUR zijn virusscanners met educatie korting verkrijgbaar op www.surfspot.nl.

Laat netwerkverkeer controleren door een firewall

Een firewall is een barrière tussen het netwerk en uw apparatuur.

Deze kan onderdeel zijn van het operating system (Windows firewall), maar ook een functie van uw modem of router. Deze functies zijn echter niet altijd standaard actief – controleer daarom of deze bij u wel goed ingesteld zijn.

Gezond verstand

En dan geldt natuurlijk nog: gebruik je gezonde verstand bij het gebruik van het internet.

 • Laat uw e-mailadres niet zomaar achter op het web. Geef zo nodig een gefingeerd adres op.
 • Open geen bijlages of links in e-mails van onbekende afzenders (bv. buitenlandse mail die u niet verwacht).
 • Gebruik op websites en voor privégebruik nooit hetzelfde wachtwoord als voor de IT diensten van de EUR.
 • Kies "niets zeggende" wachtwoorden met letters, cijfers en vreemde tekens. Deze zijn moeilijk te raden of te achterhalen voor een ander.
 • Download geen programma’s van websites waarvan de betrouwbaarheid niet te controleren is, en beperk uw downloads tot het strikt noodzakelijke
 • Controleer indien u ‘file sharing’ programma's gebruikt dat u niet een deel van uw computer "open" zet voor andere internet gebruikers
 • Zorg ervoor dat “File en Printersharing for Windows networks” niet aan staat als dit niet nodig is.
 • U wilt online bestellen en met uw creditcard betalen? Doe dit alleen bij "betrouwbare" bedrijven over een beveiligde verbinding (https). De beveiliging van de verbinding kunt u controleren aan de hand van een gesloten hangslotje dat getoond wordt in uw browser. Beter nog, doe internetbestellingen op een creditcard met een zeer beperkte kredietlimiet.
 • Denk vooral niet dat het u toch niet overkomt!

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen