Gender-gelijke loonbetaling

Met Data Analytics komen tot een inclusieve organisatie
Diverse groep mensen

Erasmus Q-Intelligence heeft bij APG een onderzoek uitgevoerd naar gender-gelijke loonbetaling. Daarbij is allereerst aan de hand van kwantitatieve analyses vastgesteld wat het verschil in loonbetaling binnen APG is. Vervolgens is nagegaan welke correctie deze loonkloof doet slinken en welke oorzaken ten grondslag liggen aan het ontstaan van de loonkloof. Voor al deze onderzoeken is Data Analytics van grote meerwaarde geweest om inzichten te verkrijgen.

Onderzoek naar een gevoelig onderwerp als gender-gelijke loonbetaling moet secuur worden uitgevoerd. Een wetenschappelijk onderbouwde benadering, waarbij rekening wordt gehouden met gevalideerde en bewezen onderzoeksmethodes en definities (zoals van het Centraal Bureau voor de Statistiek), is daarom gewenst. Erasmus Q-Intelligence volgt de beschreven benadering om te komen tot een betrouwbare en volledige analyse van de loonkloof naar geslacht.

Bij APG heeft het onderzoek van Erasmus Q-Intelligence geleid tot een correctie van de lonen van 125 vrouwelijke medewerkers. Daarnaast heeft het onderzoek naar de oorzaken van de loonkloof (zoals mogelijk verschil in startsalaris, kans op promotie en in beoordelingen) APG handvatten gegeven om de loonkloof te monitoren en in de toekomst te doen verdwijnen.

Gelijke beloning voor gelijk werk, ook in uw organisatie?

Behaal het certificaat gelijke beloning man/vrouw

Gender equality
APG gaat vrouwelijke medewerkers gelijk belonen

APG gaat vrouwelijke medewerkers gelijk belonen

Lees meer over:

Analytics & Advisory

 • APG

    APG verzorgt als financiële dienstverlener bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeverdiensten. Bij APG…
 • HR Analytics

  Wat is de samenhang tussen geslacht en beloning? Wat zijn drivers van verzuim binnen de organisatie? Het personeel maakt het verschil voor het realiseren van…
  EQI HR Analytics

Professional Education bij EQI

  Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen