HR Analytics

Datagedreven benadering van de belangrijkste asset van uw organisatie

Wat is de samenhang tussen geslacht en beloning? Wat zijn drivers van verzuim binnen de organisatie? Het personeel maakt het verschil voor het realiseren van strategische doelen. Om precies te weten hoe het staat met de medewerkers in de organisatie, is op een data-gedreven manier naar HR-management kijken dé oplossing. HR Analytics biedt kwantitatief onderbouwde handvatten en richtlijnen voor succesvolle en gerichte interventies en ondersteunt daarmee medewerkers én organisaties in hun ontwikkeling.

Het team van Erasmus Q-Intelligence heeft grote organisaties bijgestaan met HR Analytics. Aan de hand van speciaal ontwikkelde analyse- en visualisatietechnieken kunnen wij op ethisch verantwoorde wijze inzicht verschaffen in vraagstukken over, onder andere, mobiliteit, verzuim, effectiviteit en gender-gelijke loonbetaling.

Gelijke beloning voor gelijk werk, ook in uw organisatie?

Onderzoek met de Pay Gap Analyser de loonkloof in uw organisatie

Lees meer over:

Analytics & Advisory

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen