Verzuim

Een data-gedreven en vitale organisatie

Ziekteverzuim kan voor organisaties een grote kostenpost zijn. Ook kan ziekteverzuim erg variëren tussen organisaties of teams. Wat zijn daarvan de veroorzakers? Wanneer dat bekend is, kunnen interventies ten behoeve van het voorkomen van verzuim meer gericht worden op specifieke doelgroepen van het personeel.

Erasmus Q-Intelligence benut geavanceerd analytics-technieken om het verzuim in een organisatie te duiden. Zo kan uitgevonden worden of lang verzuim vaker voor komt bij ouderen, kort verzuim samenhangt met een lage medewerkersbetrokkenheid en of parttime medewerkers zich vaker ziekmelden. Vooroordelen die vaak genoemd worden, maar met data analytics kunnen worden bevestigd of juist ontkracht. De kwantitatieve inzichten helpen om inzichtelijk te maken welke interventies voor welke doelgroep zin hebben en welk type verzuim bij welke karakteristieken van medewerkers past. Wellicht kan daarmee zelfs langdurig verzuim worden voorkomen als een combinatie van bepaalde karakteristieken (bijvoorbeeld uit surveys), leeftijd, en eerder verzuimmeldingen slim worden gecombineerd.

In een data-analyse onderzoekt Erasmus Q-Intelligence verbanden met verzuim, die nader in een rapportage worden beschreven. Wat kan het uw organisatie opleveren als de Verbaan-norm niet meer wordt overschreden?

Lees meer over:

Analytics & Advisory

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen