NS

Kwantificeer hoe en waarom teams verschillen
Treinstation
EQI HR analytics bij NS


De effectiviteit van leidinggevenden is een belangrijke factor van bedrijfs- en teamprestaties. Helaas is effectiviteit niet gemakkelijk in een getal of maatstaf uit te drukken. Om toch een beeld te krijgen van de karakteristieken van leidinggevende en team die samenhangen met leiderschapseffectiviteit, kan kwantitatief onderzoek (met behulp van Structural Equation Models) worden ingezet. Zo kan worden gevonden welke factoren de onbekende leiderschapseffectiviteit vormen én welke karakteristieken een hoge effectiviteit kunnen verklaren.

Het resultaat van het onderzoek van Erasmus Q-Intelligence is tweeledig. Enerzijds vinden we een kwantitatieve maat van leiderschapseffictiviteit. Is visie daarvoor belangrijk, of juist het vertrouwen die de leidinggevende geeft? Anderzijds kan gevonden worden welke karakteristieken leiden tot hoge of lage scores in effectiviteit. Is een leidinggevende met hoge anciënniteit meer effectief? Of juist de leidinggevende met een klein team? Zo kunnen gerichte, gedifferentieerde interventies worden ingezet om effectiviteit te verhogen.

Zo is in het onderzoek naar leiderschapseffectiviteit bij de Nederlandse Spoorwegen gevonden dat het geven van feedback een belangrijke factor van leiderschapseffectiviteit is: hoe meer de medewerker feedback van de leidinggevende waardeert, hoe hoger de effectiviteit. Leidinggevenden die lager scoren op feedback of organisatieonderdelen waar teams met hoge anciënniteit werken kunnen zo meer gerichte trainingen worden aangeboden om de effectiviteit te verhogen.

Leidinggevenden zijn een belangrijke asset van de organisatie. Weten hoe zij optimaal (kunnen) presteren is daarom van grote meerwaarde. HR Analytics helpt om deze inzichten te verkrijgen.

Lees meer over:

Professional Education bij EQI

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen