Van Gogh Museum

Voorspel bezoekersaantallen met Data Analytics in FCast™
Van Gogh - de zonnebloem
Van Gogh Museum

 

Het Van Gogh Museum is één van de drukstbezochte musea in Nederland. Meer dan 2 miljoen bezoekers trekken jaarlijks langs ‘de Zonnebloemen’ en ‘de Aardappeleters’. De capaciteit van het museum is beperkt. Daardoor moeten juiste beslissingen worden genomen over de toestroom van bezoekers. Naast capaciteit, begrenst ook de bezoekersbeleving het aantal bezoekers. Hoe zorg je dat bezoekers hun museumbezoek positief ervaren en toch zoveel mogelijk mensen de kunst kunnen bekijken?

Verschillende deelonderzoeken zijn door Erasmus Q-Intelligence met Data Analytics aangevlogen. Allereerst bestond bij het Van Gogh Museum de wens om het aantal bezoekers per kwartier te kunnen voorspellen. Daarnaast is gekeken naar de gemiddelde verblijfsduur: welke karakteristieken van bezoekers hangen samen met lang verblijf (en daarmee een lagere capaciteit)?

Het Van Gogh Museum heeft de beschikking over een applicatie (FCast™) om wekelijks de bezoekerspatronen te kunnen voorspellen. Afhankelijk van het seizoen, het weer, de mix van bezoekers, wordt bepaald hoeveel bezoekers per kwartier kunnen worden verwacht. Wellicht moeten naar aanleiding van de voorspelling verkoopkanalen worden gesloten of moeten mensen worden gemotiveerd op rustiger uren van de dag het museum te bezoeken. Als toevoeging op FCast™ wordt ook de verwachte verblijfsduur berekend. Afhankelijk van het weer en de nationaliteiten van de bezoekers, hebben we gevonden dat deze verblijfsduur kan variëren van 100 tot 130 minuten. Hoeveel last-minute toegang kan worden verleend is hiervan afhankelijk.

Voor het Van Gogh Museum heeft het gebruik van FCast™ onder andere opgeleverd dat de rij voor de deur van het museum is opgelost. Door vroegtijdig te kunnen ingrijpen en gericht kaarten te kunnen verkopen, verspreidt de bezoeker zich beter over de dag. Inzichten over de verblijfsduren helpen het museum om de maximale kaartverkoop in te schatten. Zo werkt het Van Gogh Museum toe naar de ideale combinatie van veel bezoekers, met een positieve bezoekersbeleving.

De toepassing van Data Analytics bij het Van Gogh Museum

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen