Conjoint Analysis

Klant Segmentatie en Productoptimalisatie met behulp van Analytics

Achtergrond

Het is een bekend feit dat de wensen van uw klanten behoorlijk uiteen kunnen lopen. Iedere klant wil iets anders, en de vraag is dan: hoe komt u erachter welke klanten, welke wensen hebben, en hoe u voor iedere groep klanten de meeste toegevoegde waarde kunt bieden? Deze informatie is essentieel bij het (her)ontwerpen van uw product en kan u helpen om uw marktaandeel te maximaliseren.

Werkwijze

In veel marktonderzoeken wordt klanten simpelweg gevraagd aan te geven welke aspecten van een product ze belangrijk vinden. De reden dat deze aanpak weinig effectief is, is dat klanten veelal aangeven dat ze alles belangrijk vinden en vervolgens het product met deze uitgebreide samenstelling niet (zullen) kopen, omdat een dergelijk product een imposant prijskaartje heeft. Met Conjoint Analysis, een befaamde techniek voor marktonderzoek, worden klantsegmenten geïdentificeerd op basis van koopgedrag. Klanten wordt eerst gevraagd hun waardering voor combinaties van productattributen in een score uit te drukken. Op basis daarvan kan de waardering van elke component van het product geschat worden. Deze waarderingen worden vervolgens gebruikt om de ideale productsamenstelling te berekenen. Daarbij wordt rekening gehouden met “trade-offs”. Hieronder verstaan we de onderlinge “ruilverhouding” tussen de productattributen; hoeveel ben ik als klant bereid ‘in te wisselen’ op attribuut X om meer van attribuut Y te kunnen krijgen. Dankzij informatie over deze “trade-offs’, kan het product (her)ontworpen worden, in lijn met de voorkeuren van de (potentiele) klant.

Resultaat

Conjoint Analysis is een techniek die door Erasmus Q-Intelligence wordt gebruikt om advies te verlenen omtrent de (optimale) specificaties van een product, de prijsstelling daarvan, en om schattingen te maken van het bijbehorende marktaandeel.  Door het identificeren van verschillende klantsegmenten wordt het koopgedrag van uw klanten in kaart gebracht en kan hierop worden ingespeeld, wat betreft ontwerp, maar ook wat betreft marketingcommunicatie. Of het nu gaat om elektronica of verzekeringen, Erasmus Q-Intelligence kan u helpen om uw assortiment aan producten optimaal te configureren.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 11 68
    • KEPMatch™ identificeert de beste transplantatiemogelijkheden uit miljarden combinaties en draagt bij aan het verhogen van niertransplantaties. lees verder....

    • Wanneer het aanbod beperkt is en vooraf beslissingen dienen te worden genomen over kortingsacties, het organiseren van evenementen en de inzet van personeel, is het van belang de vraag te kunnen prognotiseren.  Ook voor middelgrote bedrijven kan de inzet van (big) data analytics bijzonder waardevol zijn. lees verder....

    • Human Resource heeft veel data ter beschikking. De kans dat men het overzicht verliest en aan de mogelijkheden voorbij gaat is groot. Erasmus Q-Intelligence ontrafelt de brij aan data met behulp van statistische methoden tot bruikbare inzichten die bijdragen aan een betere structuur in uw organisatie.  lees verder....

    • Door middel van gerichte beleidsaanpassingen is het mogelijk incidentele logistieke problemen te vermijden, kosten te besparen en de belasting voor professionals te reduceren. lees verder....

    • Betrouwbare business indicatoren voorspellen economische veranderingen en stellen u in staat om onderbouwde strategische beslissingen te nemen op macro- en micro-niveau. lees verder....