Track 2: 'Erasmus in gesprek met...'

In track 2 maken onze interdisciplinaire studententeams nieuwe koppelingen tussen maatschappelijk betrokken EUR-wetenschappers en organisaties die zich inzetten voor Rotterdam. Op die manier zorgen we ervoor dat wetenschappelijke kennis de basis vormt voor zinvol handelen in de praktijk, terwijl de universiteit van maatschappelijke netwerken en vraagstukken wordt voorzien. Hierdoor neemt EUR-onderzoek in relevantie toe, worden onze maatschappelijke partners bijgestaan in hun omgang met complexe uitdagingen en doen onze studenten waardevolle praktijkervaring op in het proces.

Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Soms hebben de teams een concrete samenwerking voor ogen en worden er bijeenkomsten met een specifiek doel opgezet, zoals een seminar ‘omgaan met implicit bias in het klaslokaal’, of een duurzaamheidsworkshop voor lokale bedrijven. Andere keren doen we een stap terug en zijn de samenkomsten exploratief van aard. Zoals bij een speeddate netwerksessie tussen EUR-wetenschappers en koplopers uit de Rotterdamse cultuursector. En soms vormt wetenschappelijk onderzoek de basis voor maatschappelijke projecten die samen met partners worden opgezet, zoals bij het period poverty initiatief van het team Gezondheid.

Erasmus verbindt

Track 2 is opgedeeld in vier soorten teams: gezondheid, sociale ongelijkheid, duurzaamheid en grootstedelijke uitdagingen. 

Erasmus Verbindt - Join Us! (2022)

Ondanks dat gezondheid een van de belangrijkste bouwstenen van een goed leven is, is er in Rotterdam nog veel winst te behalen. Een project dat team Gezondheid heeft opgepakt is bijvoorbeeld ‘laaggeletterdheid in de gezondheidszorg’ en ‘period poverty’ onder jongeren. Voor de eerste organiseerden zij samen met studievereniging GIDS en de Gemeente Rotterdam een interactieve masterclass. Voor de tweede is een project gestart om gratis menstruatieproducten op de campus te krijgen. En met succes! Lees er hier meer over. Het team streeft ernaar om dit initiatief uit te breiden naar scholen in de kwetsbare buurten van Rotterdam. De nieuwe teamleden zijn uitgenodigd om deze plannen naar een hoger niveau te tillen. Tegelijkertijd is er alle ruimte om een eigen invulling aan het thema gezondheid te geven!

Het team Sociale ongelijkheid werkt aan een inclusieve samenleving: een maatschappij waarin iedereen gelijkwaardig mee kan doen, ongeacht de buurt waarin iemand opgroeit of het gezin waarin iemand is geboren. Het team verzet zich tegen structurele ongelijkheid in alle vormen. Afgelopen jaar hebben de teamleden zich gericht op kansenongelijkheid in het onderwijs en weerbaarheid onder jongeren. Nieuwe teamleden zijn uitgenodigd om de projecten naar een hoger niveau te tillen, maar er is ook alle ruimte om een eigen invulling aan het thema sociale ongelijkheid te geven!

Team Duurzaamheid zet zich in voor een duurzame relatie met onze omgeving. Op basis van de subthema’s Civilian Grassroots Initiatives, Urban Governance en Business hebben de teams zich afgelopen jaar ingezet voor het in kaart brengen en uitbreiden van netwerken. Daarnaast heeft Team Duurzaamheid verschillende nieuwe projecten en samenwerkingen geïnitieerd met onder meer middelbare scholen, Extinction Rebellion en de Gemeente Rotterdam. Net als bij de andere teams zijn de nieuwe teamleden zijn uitgenodigd om de projecten naar een hoger niveau te tillen, maar er is ook alle ruimte om een eigen invulling aan het thema duurzaamheid te geven!

Team Grootstedelijke uitdagingen houdt zich bezig met belangrijke vraagstukken die te maken hebben met Rotterdam als wereldstad. Hier komen alle EV-thema's in terug, maar er is ook ruimte voor andersoortige vraagstukken, zoals dakloosheid of de rol van kunst en cultuur in een stad als Rotterdam. Grootstedelijke uitdagingen is misschien wel de breedste van de vier thema’s en Erasmus Verbindt! Net als bij de andere teams zijn de nieuwe teamleden uitgenodigd om de projecten naar een hoger niveau te tillen, maar er is ook alle ruimte voor een eigen invulling van het thema!

Aanmelden

Wil jij je dit jaar samen met de rest van Erasmus Verbindt inzetten voor Rotterdam? Vul dan het onderstaande schema in! Het is mogelijk om meerdere teams aan te klikken als je teamkeuze flexibel is (dit vergroot de kans dat we een plekje hebben). Vergeet in dat geval niet om je teamkeuze te rangschikken en toe te lichten in je brief. Wil je meer te weten komen over wat het betekent om een teamlid te zijn bij EV? Lees dan eerst het bovenstaande document. Heb je verder nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: mertens@esphil.eur.nl.

Meet the teamleaders!

Meet Romy

Teamleader Sustainability year 2021-2022

Meet Fabio

Teamleader Health 2020-2021

Meet Nizar

Teamleader Social Inequality 2020-2021

Meet Femke

Teamleader Metropolitan Challenges 2020-2021

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen