Liefde in Bedrijf | Executive Program

Liefde in Bedrijf betekent ook af en toe een high five

Liefde op de werkvloer: het lijkt een lastig onderwerp. Toch gaat het samen, bewijst Liefde in Bedrijf, de eerste universitaire leergang over dit thema. Voor alle leidinggevenden, ondernemers en adviseurs die willen verkennen wat ze professioneel kunnen met liefdevol handelen, organiseren en leidinggeven, is het Executive Program een bron van de nieuwste inzichten over het organiseren en besturen van een organisatie vanuit liefde. Liefde als samenspel tussen gevoel, handelen en ratio. Lees hier meer en beluister ook de podcastserie!

Twee lachende vrouwelijke collega's

Waarom dit Executive Program?

De wereld verandert, net als de maatschappelijke context van organisaties. Ook de rol van werk verandert en medewerkers verwachten andere dingen van organisaties en van leiders. Het wordt steeds duidelijker dat niet concurrentie de economische groei en bloei heeft gebracht, maar samenwerking. Dit vraagt om anders kijken, anders denken en handelen, anders organiseren en anders leidinggeven en besturen. En daar zijn andere kwaliteiten voor nodig met een centrale plaats voor zowel de zakelijke kant als de liefdevolle kant. Het Executive Program bestaat uit zes modules. Hierin komen onder meer aan de orde:

 • Liefde als complex en gelaagd begrip, als drijfveer van de mens
 • Inzicht in hoe liefde toe te passen is in organisaties en in de economie
 • Tips om de liefde en de verschillende liefdesbegrippen in relatie tot het organiseren, leidinggeven en handelen van organisaties te hanteren
 • Verkenning van wat het rendement en de waarde van liefde is voor de mens, de organisatie en de maatschappij
 • Aandacht voor de leiderschapsvraagstukken in de wereld van nu en in die van de volgende generatie

Podcastserie Liefde in Bedrijf

Smartphone waarop een podcast wordt beluisterd

De belangrijkste informatie van dit Executive Program op een rij

Investering
Voor het complete programma van het Executive Program Liefde in Bedrijf bedraagt de investering € 5.400,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en is inclusief lunch, diner, (gezonde) snacks en drankjes en inclusief overnachtingen.

Locatie
De colleges van de verschillende modules zullen plaatsvinden op wisselende locaties in of rond Rotterdam (gelegenheid tot overnachten aanwezig). Exacte locaties worden in een later stadium gecommuniceerd.

Groepsgrootte en voertaal
Om er zeker van te zijn dat er voldoende ruimte is voor interactie en onderlinge discussie, hanteren we voor dit Executive Program een maximale groepsgrootte van 15 deelnemers. Tijdens de modules van Liefde in Bedrijf is de voertaal Nederlands.

Liefde zal de komende jaren een steeds belangrijker thema worden binnen organisaties en een plek krijgen op de corporate agenda. Hierbij bepalen waarden – hetzij op persoonlijk dan wel op team- of organisatieniveau – de lens waarmee naar de organisatie en belanghebbenden (stakeholders) gekeken wordt.

Vanuit de holistische benadering van een organisatie komen in dit programma alle aspecten en daarbij betrokken stakeholders van een organisatie aan bod: van medewerkers en HR-beleid tot aan managers, bestuurders en klanten. En van partnerships in de waardeketen tot aan de eigenaren, aandeelhouders en financiële aspecten. In het Executive Program Liefde in Bedrijf zien we liefde als een belangrijke drijvende kracht waardoor mens, organisatie en maatschappij wel zullen varen.

Wetenschappelijke inzichten en praktijkcasussen hebben aangetoond dat de werkende mens meer verlangt dan inkomen en goede arbeidsvoorwaarden. Steeds vaker komt het belang van liefde, geluk en emoties in organisaties naar voren. Zacht lijkt zacht maar is hard. Hierbij hoort een nieuw mechanisme van besturen, managen en leiddinggeven. Grootschalige inzet op externe prikkels blijkt slechts beperkt te werken in de motivatie en controle van medewerkers. Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid blijken daarentegen factoren van belang. Dit leidt tot gelukkige werknemers en gelukkige organisaties die zorgen voor gelukkige klanten. Op hun beurt dragen gelukkige organisaties bij aan een gelukkige en duurzame maatschappij. Uiteraard spelen geld en economische afwegingen een rol bij gelukkige mensen, organisatie en maatschappij.

De belangrijke vraag is hoe een bedrijf liefdevol te organiseren en te leiden; én wat een liefdevolle organisatie eigenlijk is. De opvatting van liefde als concept beperkt zich daarin niet tot louter medewerkers onderling of tot de verhoudingen tussen de lagen en zogenaamde silo’s in de organisatie. Dit programma beziet de organisatie vanuit een holistisch perspectief, waarbij liefde in alle richtingen aan bod komt en waarin de mens altijd centraal staat.

Het programma bestaat uit drie tweedaagse modules. Voorafgaand aan ieder blok ontvangen deelnemers literatuur, artikelen of cases (leestijd per blok: twee tot maximaal vier uur). Er zijn geen opdrachten tussen de blokken of ter afsluiting van het programma. De modules starten op een donderdag om 9.30 uur en gaan door tot vrijdag 17.15 uur. Tijdens de dagen is er ruimte voor persoonlijke reflectie. Ook is er tijdens het programma met regelmaat ruimte voor plenaire integratie en groepsreflectie. Op de locatie is er mogelijkheid tot overnachting.

Door onvoorziene omstandigheden kan het programma enigszins wijzigen. Eventuele veranderingen zullen tijdig worden gecommuniceerd.

In deze module wordt besproken wat we bedoelen met liefde als concept en wat de voordelen kunnen zijn van liefhebben en liefdevol handelen, via bijvoorbeeld vertrouwen, ten opzichte van wantrouwen en wantrouwend handelen. Ook besteden we aandacht aan hoe liefde als concept reeds in de management- en organisatiewetenschappen wordt gehanteerd. Ook bespreken we wat liefdevol organiseren inhoudt. Organisaties kunnen op verschillende manieren worden geleid: van het klassieke principal-agent-model en het stewardship-model tot liefdevol organiseren. Door contracten, controle en regelgeving plaats te laten maken voor relaties en vertrouwen kunnen kostenbesparingen en productiviteitsgroei worden gerealiseerd.

Liefde als conceptueel kader en liefdevol organiseren

 1. Duiding van liefdesbegrippen zoals eros, storge, amor, caritas, philia en agapè en hun onderlinge relatie
 2. Het belang van samenwerken, waarden en vertrouwen voor de economie
 3. De wereld heeft liefde nodig
 4. Luisteren met het hart
 5. Een cultuur van psychologische veiligheid

Centraal in deze module staan de verschillende manieren van leidinggeven. Waar sommige leiderschapsvormen liefde helemaal niet meenemen, zoals bij transactioneel, situationeel en autoritair leiderschap, rekenen andere leiderschapsvormen liefde wél tot hun kern; bijvoorbeeld spiritueel en dienend leiderschap. Dit brengt implicaties met zich mee voor de leider die overweegt liefdevol te leiden. Ondanks dat liefdevol leiderschap zeker niet altijd superieur is aan andere vormen van leiderschap, is het belangrijk te herkennen welke omstandigheden zich beter lenen voor liefdevol leiderschap dan voor alternatieve leiderschapsvormen. Aan de hand van voorbeelden vanuit kleine en grote ondernemingen identificeren we relevante contextuele factoren voor deze afweging.

Leiderschap en de liefde

 1. De medewerker op één
 2. Luisteren als hefboom van liefde
 3. Waarden als oorsprong van de liefde
 4. Liefde, geluk en integriteit
 5. Integratie en reflectie

Het accent in deze module ligt op kwetsbaarheid en moed en het belang van het perspectief dat de leider voor (en met) de gemeenschap schetst. Hier komen vele onderwerpen uit de voorgaande modules samen en worden ze vertaal naar het handelen. Daarnaast wordt aan de hand van voorbeelden duidelijk dat liefdevol organiseren en liefdevol leiderschap niet ‘soft’ is, maar ook rendement oplevert. Daarvoor wordt deze term breed gedefinieerd en wordt dus verder gekeken dan financieel rendement. Het gaat ook om de persoonlijke ontwikkeling als mens met ruimte voor eenieder om zichzelf te zijn.

Liefdevol handelen en het rendement van de liefde

 1. Hoop, perspectief en ethiek
 2. Kwetsbaarheid en moed
 3. De mens in de boardroom
 4. Integratie en reflectie

Vooraanstaande denkers uit de wetenschap en thought leaders uit het bedrijfsleven delen hun meest actuele kennis, inzichten en ervaringen. Tijdens de leergang laten zij zien hoe zij tegen liefde binnen organisaties aankijken, op welke wijze en met welke instrumenten er een balans tussen liefde voor alle stakeholders bereikt kan worden en hoe deze liefde zich vertaalt naar waarde en rendement.

Ruben van Zwieten is predikant en oprichter van De Nieuwe Poort in Amsterdam en Rotterdam; huizen voor ontmoeting en inspiratie | richtte ook zingevingshotel El Nuevo Puerto in Valencia op | werd verkozen tot Young European Leader class 2019: 40 mensen onder de 40 jaar

Ben Tax begon als Accountant | werd al snel Directeur van Rijk Zwaan, een vooraanstaand groenteveredelingsbedrijf in De Lier | deed een management buy-out om de mensgerichte bedrijfscultuur stevig te verankeren | plaatst de medewerker op één, met winst als gevolg

Mathilde Lub is opgeleid als diplomaat bij Buitenlandse Zaken | maakte na enkele heftige jaren in conflictgebieden een overstap | werkt nu als (team)coach en facilitator | heeft als missie: mensen in contact te laten zijn en blijven met zichzelf en met anderen | neemt hierover ook podcasts op

Dr. Roshnee Ossewaarde-Lowtoo is cultuurfilosoof bij Tilburg University | deed onderzoek naar een menswaardige economie | verdiept zich in kwesties als persoonlijke vorming, integriteit, individualisme versus collectivisme en de verschillende gedaanten van de wil-tot-macht

Prof. dr. Lans Bovenberg is hoogleraar Economie aan de Universiteit van Tilburg | bekleedt de leerstoel Relationele Economie, Waarden en Leiderschap’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam | ontwikkelt een nieuwe economiemodule voor het voortgezet onderwijs | won de Spinozapremie

Prof. dr. Patrick Nullens is universitair hoogleraar (Leiderschaps)ethiek en menswaardige samenleving | werkt samen met MVO.NL en Nyenrode Business University aan het project ‘Ongemak in de boardroom’ | schreef het boek ‘Hoop als kunst van verantwoord leiderschap’

Esther Kerstholt is expert in (persoonlijke) leiderschapsontwikkeling en cultuurverandering | werkt als leiderschapscoach bij diverse multinationals | coacht managementteams en executives ook op high performance teams en het ontwikkelen van purpose- en waardegedreven organisatieculturen

Victor Pierau is econoom met business- én psychotherapie-ervaring | is gefascineerd door menselijke interactie | verdiepte zich jarenlang in de wetenschap van het luisteren | ontdekte dat luisteren plaatsvindt op 7 niveaus | schreef ‘Leiderschap in Luisteren’ | traint en coacht hierin

Britt Breure is HR Directeur bij softwarebedrijf AFAS | focust zich op het toevoegen van waarde vanuit de HR-functie in de vorm van het behouden en verhogen van werkgeluk voor alle medewerkers | belegt daarom zoveel mogelijk verantwoordelijkheid decentraal in de organisatie

Leo Bormans schreef de internationale bestseller The World Book of Happiness | is Ambassador of Happiness & Quality of Life | spreekt op internationale congressen én bij kleine gespecialiseerde workshops | doet wetenschappelijk onderzoek naar het effect van geluksinterventies

Wil Derkse is emeritus hoogleraar Wijsbegeerte en Wetenschap, Samenleving en Levensbeschouwing | beschikt over expertise over de Regel van Benedictus | is verbonden aan de Benedictijnse gemeenschap in de Willlibrordsabdij bij Doetinchem als oblaat | schreef meerdere boeken

Prof. dr. Jaap Winter is hoogleraar Corporate Law, Corporate Governance and Behaviour aan de Vrije Universiteit Amsterdam | is partner van Phyleon leadership & governance | adviseert toezichthouders en bestuurders over board dynamiek, governance en leiderschapsvraagstukken.

René ten Bos is hoogleraar Filosofie | studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit | promoveerde aan de Katholieke Universiteit Tilburg | houdt van zijn kinderen, voetbal en schaken | was tot 2019 Denker des Vaderlands | schrijft columns voor Het Financieele Dagblad | schreef diverse boeken

Prof. dr. Paul van Geest is hoogleraar Theologie en Economisch Denken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam | is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan de Universiteit van Tilburg | leidt het Erasmus Economics & Theology Institute aan de Erasmus Universiteit Rotterdam | adviseert de paus als lid van de Pauselijke Theologische Academie

Erik Bemelmans, Executive Director, heeft met ruim twintig jaar ervaring in verschillende managementfuncties binnen de hospitality- en FMCG-sector en 3 masters op het gebied van Strategisch Management & Consultancy, Positieve Psychologie en Interventiekunde een stevige basis gelegd voor zijn rol als Executive Director van EHERO. In deze hoedanigheid modereert hij de opleidingsprogramma’s van EHERO op het gebied van geluk, bevlogenheid en liefde en geeft hij tal van organisaties richting op hun weg naar een groter geluk voor een groter aantal mensen. Met veel energie, vanuit betekenisvolle verbinding en met oneindig veel ver-nieuwsgierigheid als prikkel om continu te zoeken naar manieren om te kunnen floreren.

Henri Slob MSc is expert op het gebied van liefde in organisaties | promoveert op dit onderwerp | onderzoekt hoe organisaties liefdevol bestuurd (kunnen) worden in relatie tot bedrijfseconomische en governance vraagstukken | werkt als Junior Onderzoeker en Secretaris bij de EUR

EHERO
Het Executive Program Liefde in Bedrijf is mede ontwikkeld door Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO), het multidisciplinaire kennis- en onderzoeksinstituut op het gebied van geluk van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Missie is om bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen. EHERO onderneemt onderzoeks- en onderwijsactiviteiten om mensen en organisaties, zowel overheden, bedrijven als (semi)publieke instellingen, in staat te stellen beter geïnformeerde keuzes te maken.

EIBE
Voor dit Executive Program werkt EHERO samen met het Erasmus Institute for Business Economics (EIBE), het platform binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam dat het bedrijfseconomische denken vernieuwt. Het doel is om vanuit de geest van Erasmus de aandacht voor en inzet van menswaardig organiseren en menswaardig leiderschap te bevorderen binnen de economie, wetenschap, bedrijfsleven en bij overheden.

Coördinatie van de Executive Programma’s Liefde in Bedrijf, Het Rendement van Geluk en Het Geheim van Bevlogenheid en Werkgeluk en van de Masterclass Grondslagen van Geluk is in handen van Aartie Bhawaniebhiek (Program Coordinator).

Collegedagen van Liefde in Bedrijf vallen op donderdag (3 colleges) en vrijdag (3 colleges). Het programma biedt ruimschoots de gelegenheid om met de sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen. Daarnaast is het mogelijk om eigen casuïstiek in te brengen. Zie hieronder de data voor de aankomende editie van dit programma.

2024

 

voorjaar

 

Module 1 en 2

donderdag 21 maart en vrijdag 22 maart 2024

Module 3 en 4

donderdag 18 april en vrijdag 19 april 2024

Module 5 en 6

donderdag 16 mei en vrijdag 17 mei 2024

najaar

 

Module 1 en 2

donderdag 19 september en vrijdag 20 september 2024

Module 3 en 4

donderdag 17 oktober en vrijdag 18 oktober 2024

Module 5 en 6

donderdag 28 november en vrijdag 29 november 2024

*Data onder voorbehoud

Voorafgaand aan ieder blok ontvangen de deelnemers literatuur, artikelen of cases. De leestijd per blok bedaagt twee tot maximaal vier uur; er zijn geen opdrachten tussen de blokken.

Het Executive Program Liefde in Bedrijf van de Erasmus Universiteit Rotterdam is ontwikkeld voor directeuren, bestuurders, ondernemers, managers, beleidsmakers en hun adviseurs, die geïnteresseerd zijn om gefundeerd meer van het concept ‘liefde’ te weten. Die opereren op hbo- of wo- werk- en -denkniveau en willen verkennen wat ze hier professioneel mee kunnen binnen de context van de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn en die meer grip op liefdevol leidinggeven willen krijgen. Bijvoorbeeld omdat zij leidinggeven aan, en succes willen boeken met, hun organisatie in een snel veranderende wereld waarin nieuwe ordes en structuren ontstaan die vragen om een andere vorm van governance, organiseren, besturen en leidinggeven.

Deelnemers ontvangen na afronding van het Executive Programma Liefde in Bedrijf een certificaat van deelname vanuit Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO), verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Gemiddelde overall beoordeling van de meest recente editie van het programma is een 9,1.
De gemiddelde NPS-score kwam uit op +80, en de sprekers werden gemiddeld beoordeeld met een 8,5.

‘Inspirerend, vanuit verschillende invalshoeken, deze Masterclass geeft geen formulier maar maakt geluk wel opeens "grijpbaar"’ – Karin Kuin, Manager Intermediairsdesk Rabobank

‘Gaat over het leven in plaats van geluk alleen’ - Dilia Leitner, Senior Propositie Manager & Product Owner

‘Cadeau voor mezelf, maakt me oprecht gelukkig en geeft nieuwe stof tot nadenken!’ - Ada Grootenboer, Burgemeester gemeente Goeree-Overflakkee

‘Boordevol inspiratie, food for thought, en nu aan de slag!’ - Annemieke Mintjes, Facilitator & inspirator Wendbaar Werken

‘Twee dagen vol inspiratie en inzichten. Een cadeau voor jezelf en een basis om in de organisatie waar je werkt bij te kunnen dragen aan meer geluk’ – Natasja Naron, Directeur Stichting Gabriel

Aartie Bhawaniebhiek

Program Coordinator

E-mailadres
geluk@ese.eur.nl
Adres
Burgemeester Oudlaan 50, Van der Goot Building - Kamer M5-34
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Liefde in Bedrijf? Check onderstaande blogs!

Luisteren als hefboom van liefde

Potlood waarmee het checkvakje 'luisteren' is aangevinkt. Andere checkvakje is 'horen'

De kracht van vergeving en het belang ervan voor het bedrijf

Scrabble-letters waarmee 'let it go' is gevormd

Liefde gaat verder dan tevredenheid

Op een smartphone zijn 3 emoticons te zien waarmee je kunt aangeven hoe tevreden je bent

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen