Liefde in Bedrijf | Executive Program

Liefde in Bedrijf betekent ook af en toe een high five

Liefde op de werkvloer: het lijkt een lastig onderwerp. Toch gaat het samen, bewijst Liefde in Bedrijf, de eerste universitaire leergang over dit thema. Voor alle leidinggevenden, ondernemers en adviseurs die willen verkennen wat ze professioneel kunnen met liefdevol handelen, organiseren en leidinggeven, is het Executive Program een bron van de nieuwste inzichten over het organiseren en besturen van een organisatie vanuit liefde. Liefde als samenspel tussen gevoel, handelen en ratio. Lees hier meer en beluister ook de podcastserie!

Twee lachende vrouwelijke collega's

Waarom dit Executive Program?

De wereld verandert, net als de maatschappelijke context van organisaties. Ook de rol van werk verandert en medewerkers verwachten andere dingen van organisaties en van leiders. Het wordt steeds duidelijker dat niet concurrentie de economische groei en bloei heeft gebracht, maar samenwerking. Dit vraagt om anders kijken, anders denken en handelen, anders organiseren en anders leidinggeven en besturen. En daar zijn andere kwaliteiten voor nodig met een centrale plaats voor zowel de zakelijke kant als de liefdevolle kant. Deze leergang begint met een tweedaagse masterclass, gevolgd door vijf modules met verdieping en verbreding. Hierin komen onder meer aan de orde:

  • Liefde als complex en gelaagd begrip, als drijfveer van de mens
  • Inzicht in het mensbeeld dat de basis is van je visie op leiderschap en organiseren
  • Tips om de liefde en de verschillende liefdesbegrippen in relatie tot het organiseren, leidinggeven en handelen van organisaties te hanteren
  • Verkenning van wat het rendement en de waarde van liefde is voor de mens, de organisatie en de maatschappij
  • Aandacht voor de leiderschapsvraagstukken in de wereld van nu en in die van de volgende generatie

Podcastserie Liefde in Bedrijf

Smartphone waarop een podcast wordt beluisterd

Investering
De investering voor de tweedaagse Masterclass bedraagt € 1.950,-; voor het complete programma van het Executive Program Liefde in Bedrijf bedraagt de investering € 5.950,- (prijs inclusief Masterclass). Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en is inclusief lunch, diner, (gezonde) snacks en drankjes. Bijkomende kosten voor eventuele overnachting zijn voor eigen rekening.

Locatie
De colleges van de verschillende modules zullen plaatsvinden op wisselende locaties in of rond Rotterdam (gelegenheid tot overnachten aanwezig). Exacte locaties worden in een later stadium gecommuniceerd.

Groepsgrootte en voertaal
Om er zeker van te zijn dat er voldoende ruimte is voor interactie en onderlinge discussie, hanteren we voor dit Executive Program een maximale groepsgrootte van 15 deelnemers. Tijdens de modules van Liefde in Bedrijf is de voertaal Nederlands.

In deze wereld vol uitdagingen is er dringend behoefte aan een nieuw narratief: een verhaal dat het vertrouwen tussen mensen vergroot en een bron van hoop is voor de toekomst. Een essentieel element hierin is een stijl van leidinggeven die gericht is op de gemeenschap, op ‘wij’. Het is namelijk de gemeenschap die onder druk staat nu wij tegen de grenzen van ons systeem aanlopen. Verscheidene signalen van deze grenzen van groei komen op ons af, zoals klimaatverandering, geopolitieke spanningen en groeiende aantallen afgehaakte en gefrustreerde mensen.

Voor dit nieuwe narratief moeten bestaande denkpatronen ter discussie worden gesteld. Dit kan alleen als we in staat zijn tot ethische reflectie: op de samenleving, op onszelf én op wat we nastreven. Zoekend met elkaar en puttend uit oude en nieuwe denkers vinden wij de voeding voor een nieuwe visie op mens, leiderschap en organisatie. Een visie waarin de onderlinge verbondenheid centraal staat. We moeten het samen doen.

Deze bezinning draagt bij aan het welzijn van zowel onze gemeenschappen als van elk individu; het opent de deur naar een meer inclusieve en medelevende samenleving waarin we gezamenlijk werken aan positieve verandering. Dit is hoop in actieve vorm die ons richt op het creëren van een groter welzijn voor een groter aantal mensen. Dit alles met liefde als drijvende kracht.

Wie liefde in organisaties omarmt, ervaart de directe voordelen voor werkgevers en medewerkers:

  • oprechte interesse in en aandacht voor de mens maakt een organisatie aantrekkelijk voor werknemers en is van cruciaal belang in een krappe arbeidsmarkt;
  • zorg en aandacht voor medewerkers heeft meetbare voordelen want het bevordert de gezondheid van werknemers, vermindert ziektekosten en verhoogt de productiviteit.

Er is ook een groeiende groep mensen in de samenleving die zich eenzaam en gefrustreerd voelt. Deel uitmaken van een gemeenschap - zoals een organisatie - biedt hoop en zet aan tot actie om een positieve verandering teweeg te brengen. 

Dit is hét moment te kiezen voor Executive Program 'Liefde in Bedrijf' en de voordelen van liefde in organisaties te verkennen, niet alleen voor de maatschappij als geheel, maar ook voor individuen en de organisaties waar zij deel van uitmaken.

De leergang bestaat uit twee delen, namelijk een tweedaagse masterclass gevolgd door vijf modules met verdieping en verbreding. In de masterclass wordt het liefdesbegrip in al haar rijkheid geïntroduceerd. Sprekers nemen je mee naar de herkomst van onze opvatting over liefde, bezien vanuit de filosofie, theologie en psychologie. Ook wordt de gelaagdheid van het liefdesbegrip in de context van leiderschap en de organisatie geplaatst. Ten slotte geven wij je inzicht in het fundamentele belang van jouw mensbeeld op leiderschap en organiseren.

In de vijf verdiepende modules komen enkele sprekers uit de praktijk aan bod om je mee te nemen in het rendement, maar ook de weerbarstigheid van liefde in de praktijk. Tevens voorzien wij je van een palet aan gerelateerde begrippen als het gaat om liefde in organisaties, zoals vertrouwen, schaamte en psychologische veiligheid. Dit alles stelt je in staat om een totaalbeeld te creëren van de potentie van liefde in bedrijf. Door middel van interactie tijdens de bijdragen en aan de start van iedere dag helpt de dagvoorzitter je om alle begrippen aan elkaar te relateren. Ook word je uitgedaagd om eigen casussen in te brengen.

EHERO
EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organization) is het multidisciplinaire kennis- en onderzoeksinstituut op het gebied van geluk van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar missie is om bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen, waarbij geluk wordt opgevat als welbevinden, levensvoldoening en kwaliteit van leven. EHERO onderneemt daartoe onderzoek- en onderwijsactiviteiten die mensen en organisaties, zowel overheden, bedrijven als (semi)publieke instellingen, in staat stellen om zélf meer weloverwogen keuzes te maken. 

Benieuwd naar onze inspirerende sprekers en de programmaleiding? Lees er alles over in het overzicht!

Het programma biedt ruimschoots de gelegenheid om met de sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen. Daarnaast is het mogelijk om eigen casuïstiek in te brengen. Zie hieronder de data voor de aankomende editie van dit programma.

Door onvoorziene omstandigheden kan het programma enigszins wijzigen. Eventuele veranderingen zullen tijdig worden gecommuniceerd.

2024

 

najaar

 
Fundament van Liefdedonderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2024
Module 3vrijdag 18 oktober 2024
Module 4vrijdag 8 november 2024
Module 5vrijdag 22 november 2024
Module 6vrijdag 6 december 2024
Module 7vrijdag 13 december 2024

*Data onder voorbehoud

Voorafgaand aan ieder blok ontvangen de deelnemers literatuur, artikelen of cases. De leestijd per blok bedaagt twee tot maximaal vier uur; er zijn geen opdrachten tussen de blokken.

Het Executive Program Liefde in Bedrijf van de Erasmus Universiteit Rotterdam is ontwikkeld voor leidinggevenden die de meerwaarde inzien van aandacht voor de professional als mens en de organisatie als gemeenschap. Het is een programma voor directeuren, bestuurders, managers en adviseurs die geïnteresseerd zijn in het begrip liefde en de toepassingen hiervan voor hun praktijk.

Deelnemers hebben een intakegesprek met de programmamanager. Tijdens dit gesprek wordt o.a. de leerwens besproken en stelt de deelnemer een eigen leerdoel op. Dit stelt ons in de gelegenheid om sprekers te vragen hun verhaal goed aan te laten sluiten op de behoefte van de deelnemer.

Deelnemers ontvangen na afronding van het Executive Programma Liefde in Bedrijf een certificaat van deelname vanuit Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO), verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Gemiddelde overall beoordeling van de meest recente editie van het programma is een 8,3. en de sprekers werden gemiddeld beoordeeld met een 8,2.

‘Cadeau voor mezelf, maakt me oprecht gelukkig en geeft nieuwe stof tot nadenken!’ - Ada Grootenboer, Burgemeester gemeente Goeree-Overflakkee

‘Boordevol inspiratie, food for thought, en nu aan de slag!’ - Annemieke Mintjes, Facilitator & inspirator Wendbaar Werken

Inspirerend om vanuit verschillende perspectieven naar liefde in organisaties te kijken, Inge Witkamp, Programmamanager Rijksoverheid

Liefde in Bedrijf modules

Dit is de schematische weergave van de modules van Executive Program Liefde in Bedrijf.

E-mailadres
ehero@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 4081415
Adres
Burgemeester Oudlaan 50, Van der Goot Building - Kamer M5-34
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Liefde in Bedrijf? Check onderstaande blogs!

Luisteren als hefboom van liefde

Potlood waarmee het checkvakje 'luisteren' is aangevinkt. Andere checkvakje is 'horen'

De kracht van vergeving en het belang ervan voor het bedrijf

Scrabble-letters waarmee 'let it go' is gevormd

Liefde gaat verder dan tevredenheid

Op een smartphone zijn 3 emoticons te zien waarmee je kunt aangeven hoe tevreden je bent

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen