Sturen op Geluk in het Publieke Domein

Doelgroep

Het Executive Program ‘Sturen op Geluk in het Publieke Domein’ is ontwikkeld voor raadsleden, politici, bestuurders, beleidsmakers en (zelfstandig) beleidsadviseurs binnen de landelijke, provinciale of gemeentelijke overheid en (semi)publieke instellingen, die gefundeerd meer willen weten over geluk, of de overheid en publieke instellingen wel moeten sturen op geluk, wat de mogelijkheden en beperkingen daarvan zijn en welke effecten van geslaagd beleid verwacht kunnen worden.

Over de opleiding

Het Executive Program ‘Sturen op geluk in het Publieke Domein’ is de tweede academische leergang naast het succesvolle ‘Het Rendement van Geluk’. Waar ‘Het Rendement van Geluk’ gericht is op het geluk van medewerkers en andere stakeholders van voornamelijk organisaties met winstoogmerk, is ‘Sturen op Geluk in het Publieke Domein’ gericht op raadsleden, politici, bestuurders, beleidsmakers en (zelfstandig) beleidsadviseurs binnen de landelijke, provinciale of gemeentelijke overheden en (semi)publieke instellingen.

Sturen op Geluk in het Publieke Domein

Neem contact op

Deze leergang betreft geluk in de zin van subjectieve levensvoldoening. Dit verschijnsel is goed meetbaar gebleken. Daardoor is er veel onderzoek naar gedaan en wordt geluk nu veelvuldig meegenomen in metingen door statistische bureaus. Inmiddels heeft dat de nodige resultaten opgeleverd waar beleidsmakers wat mee kunnen. Tegelijkertijd dringen ontwikkelingen in de gelukseconomie door in het denken over beleid, bijv. rond kosten-batenanalyse. We zien dat economen steeds meer waarde toekennen aan het werkelijk ervaren nut in plaats van het verwachte nut. Voor beleid betekent dit dat onderzoek naar welbevinden vaak tot beter inzicht kan leiden dan het meten van ‘preferenties’.

Inhoudelijke vragen die aan de orde komen zijn of de overheid en publieke instellingen wel moeten sturen op geluk, wat de mogelijkheden en beperkingen daarvan zijn en welke effecten van geslaagd beleid verwacht kunnen worden. Meer technische vragen betreffen hoe de effecten van beleid op geluk zichtbaar kunnen worden gemaakt en hoe met het meten van geluk ook de voortgang bij andere doelen in de beleidsmix geëvalueerd kan worden.

Deze vragen worden behandeld in het licht van de meest recente (internationale) inzichten uit het empirisch onderzoek naar geluk waarbij gebruik wordt gemaakt van de eigen World Database of Happiness. Dit is de grootste internationale database van het wetenschappelijk onderzoek naar geluk, met daarin kennis over verbanden tussen geluk en een scala aan onderwerpen zoals zingeving, werk, gezondheid en overheidsbeleid. De Erasmus Universiteit Rotterdam is de beheerder van de World Database of Happiness.

Om te starten met het Executive Program 'Sturen op Geluk in het Publieke Domein' dient eerst de Masterclass 'Grondslagen van Geluk' gevolgd te worden.

Het programma zal in 2018 nog niet van start gaan. 

Docenten

Vooraanstaande academici en ‘thought leaders’ uit de praktijk delen op betrokken en interactieve wijze hun inzichten, ervaring en visie met u. Het programma biedt ruimschoots de gelegenheid om met experts en collega-deelnemers van gedachten te wisselen.

Het programma staat onder leiding van prof.dr. Frank van Oort en prof.dr. Ruut Veenhoven.

Thema's

Het Executive Program bestaat uit 6 modules, waarin alle relevante beleidsterreinen, vooral, maar niet alleen op gemeentelijk niveau, worden behandeld.

Geluk kan op drie manieren een rol spelen in beleid: als doel op zich; als middel om andere doelen te bereiken en als indicator voor het succes van beleid. Aan de orde komen de rol en invloed van de overheid op het bevorderen van geluk en welbevinden, geluk in relatie tot financieel-economisch beleid en doelstellingen, geluk in relatie tot het sturen van levenskeuzen en beïnvloeden van de leefomgeving, en geluk binnen de beleidsterreinen zorg & welzijn en onderwijs. Daarnaast wordt tijd ingeruimd om expliciet de laatste internationale academische inzichten te delen.

Contact en aanmelden

Voor alle overige informatie en praktische informatie kunt u contact opnemen met de Program Coordinator.

IJfke Geerkens

E-mailadres
Telefoon
010 - 4081492
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-19
Adres

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
IJfke Geerkens

Ehero

Executive Program 'Sturen op Geluk in het Publieke Domein' is ontwikkeld door Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO), het multidisciplinaire kennis- en onderzoeksinstituut op het gebied van geluk van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Doel is bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen. Zie voor meer informatie: www.ehero.nl