Programma voor Commissarissen en Toezicht houders

Docenten en Gastsprekers

De docenten van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders bekleden vooraanstaande posities in het bedrijfsleven en not-for-profit organisaties en zijn stuk voor stuk deskundigen op hun vakgebied.

Mevrouw prof.dr. J.P. Bahlmann CMC

Emeritus hoogleraar bedrijfseconomie, voorzitter Raad van Toezicht/Commissarissen RET Rotterdam en Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, Max Havelaar, Centrum Beeldende Kunst, lid RvT Stedin, NAGA/JustDiggIt, lid Raad van Advies SVB.

drs. H.W. Breukink

Commissaris bij ING Group, Brink Groep en Gemeentemuseum Den Haag, Voorzitter Commissaris bij Nieuwe Steen Investments (NSI). Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool InHolland. Oprichter Development Dialogue voor coaching executives.

mr.drs. G. Boon RA

Commissaris en adviseur. Raad Ondernemingskamer. Voorzitter RvC Albron. Lid RvC KPMG en lid RvT Initiatief Duurzame Handel. Ex-CFO Nutreco.

drs. M. Bruel

Partner bij Mesa-fbc, commissaris en stichtingsbestuurder in verschillende familiebedrijven, auteur van “Uitblinken als Familiebedrijf” en “Beursgang voor het familiebedrijf”. Promoveert op het thema eigendomsverhoudingen in het familiebedrijf.

prof.dr. K. Cools RA

Hoogleraar Corporate Finance en Governance, TIAS, Tilburg University.
Voorzitter Stichting Duvelhok.

prof.dr. Th.W.A. Camps

Bestuursvoorzitter Berenschot Groep B.V. en hoogleraar Organisatiekunde en Bestuurskunde aan Tias School for Business and Society van Tilburg University.
Daarnaast vervult hij diverse commissariaten waaronder het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van ARN B.V. en van de Rabobank Rijk van Nijmegen en het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van KRO-NCRV.

dr. F.J.G.M. Cremers

Ex-Lid RvB en CFO van VNU NV. Voorzitter RvC SBM Offshore NV en voorgedragen als Voorzitter RvC Wolters Kluwer NV. Lid RvC Vopak NV. Lid RvB van de beschermingsstichtingen van Philips NV en Heijmans NV. Tevens lid van de Commissie kapitaalmarkt AFM.

prof.dr.ir. R. Goodijk

Bijzonder hoogleraar Governance in de Semipublieke Sector bij het Zijlstra Center van de VU Amsterdam, onderzoeker en consultant bij GITP Bestuur en Toezicht. Lid van diverse adviesraden en toezichthoudende organen.

prof. J.C.A. Gortemaker RA

Hoogleraar Financial Auditing, bestuurslid van het Bureau Financieel Toezicht, alsmede toezichthoudende functies.

prof.dr. L.J. Gunning-Schepers

Universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij bij de UvA en president-commissaris bij Schiphol, commissaris bij zorgverzekeraar ONVZ en toezichthouder bij het VSBfonds.

Dhr. H.J. Hazewinkel

Commissaris bij diverse bedrijven en instellingen, o.a. Boskalis, TKH Group en Schiphol. Tevens investeerder in bedrijven. Voormalig bestuursvoorzitter van VolkerWessels. 

prof.dr. M.N. Hoogendoorn RA

Hoogleraar externe verslaggeving, voormalig partner bij EY, raad-plaatsvervanger Ondernemingskamer. Bijzonder raadsadviseur jaarrekeningenrecht Ministerie van Veiligheid en Justitie. drs.

R.P.M. de Kuyper

Oud-directeur Koninklijke De Kuyper B.V., voorzitter van de raad van advies van het Erasmus Centre for Family Business, lid van de raad van advies van Mesa-fbc (family business consultants), voorzitter van de raad van commissarissen van een tweetal familiebedrijven en lid van de board van “Les Hénokiens”, een internationale vereniging van familiebedrijven die ouder zijn dan 200 jaar.

prof.dr. S.G. van der Lecq

Deeltijdhoogleraar Pensioenmarkten (VU Amsterdam); meervoudig commissaris (voornamelijk in de financiële sector), voorzitter RvT’s van pensioenfondsen, kroonlid van de SER, diverse adviesfuncties.

mr. W.D. van Leeuwen

Governance maatschappelijke ondernemingen. Directeur CS&G Consultancy, voorzitter RvC Vivare, vicevoorzitter RvC Stadgenoot, voorzitter SWV Rijn & Gelderse Vallei (onderwijs).

prof.dr. G.D. Minderman

Directeur van The Midfield en hoogleraar te Stellenbosch (SA), Litouwen (Lt) en gastdocent aan Rotterdam School of Management, Universiteit Leiden en George Mason University (Arlington, VA/USA). Voorzitter raad van commissarissen Volkshuisvesting Arnhem en Parteon (Zaanstreek).

Drs. J.W. Muste

Director of Strategy Cofra Holding AG. Actief als privé-investeerder en non-executive board member van disruptive start-ups. Bestuurslid Stichting Partnership Foundation. Voorheen o.m. Partner Strategy Consulting PwC en Senior Vice President Corporate Development Wolters Kluwer.

prof.mr. G. Raaijmakers

Partner bij NautaDutilh te Amsterdam en hoogleraar Ondernemings- en Effectenrecht aan de VU te Amsterdam. Tevens lid van de Regeringscommissie Vennootschapsrecht.

mr.drs. C.J.M van Rijn

Oud-CFO van Nutreco. Lid van diverse RvC w.o. Detail Result Groep (o.a. Dirk), Plukon Food Group, ForFarmers, PwC  en FloraHolland.

prof.mr. S.R. Schuit

Voormalig advocaat en partner Allen & Overy, Emeritus hoogleraar Internationaal Commercieel en Financieel Recht aan de Universiteit Utrecht, hoogleraar Corporate Governance Nyenrode, voorzitter raad van toezicht Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten, commissaris bij een aantal (beursgenoteerde) ondernemingen.

mr. H.A. Sijnja

Corporate partner bij Baker McKenzie en bestuurslid van de Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF).

mr. W.F.C. Stevens

Voormalig senior partner bij Baker & McKenzie Amsterdam N.V., voormalig senator voor het CDA. Lid van de Raad van Commissarissen AZL en voorzitter van de Stichting VEROZ.

prof.dr. J. Strikwerda CMC

prof. dr. J. (Hans) Strikwerda is zelfstandig adviseur werkzaam in Nederland, partner van Balancefirst in Düsseldorf, en hoogleraar Organisatie & Verandering (Internal Governance) aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij partner van Nolan, Norton & Co, werkzaam bij ATOS-consulting, KPMG, Philips en het Ministerie van Economische Zaken.

Mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer

Eigenaar, Stranergy (Boardroom Consultancy), en onder meer Voorzitter Monitoring Commissie Accountancy, Voorzitter Raad van Commissarissen Arcadis Nederland, Commissaris Alliander N.V. en Commissaris LeasePlan Corporation N.V.

drs. H. van de Ven

Is bedrijfseconoom en register controller. Vanuit zijn controlling achtergrond heeft hij ook een goed oog voor IT risico management. Is CIO bij Nutreco.

drs. C.A. Visser CIA

Director Corporate Development, Royal Boskalis Westminster N.V.

dhr. L. J. de Waal

Voormalig voorzitter FNV, voormalig directeur Humanitas, voormalig commissaris PGGM en ING, thans onder meer voorzitter NCP en toezichthouder in de sociale werkvoorziening (Pantar en Werkse!).

mr. A.J. Wiggers

Partner en notaris bij DLA Piper. Oprichter en redacteur van governance magazine ‘De Commissaris’. Auteur van Handboek voor de Participatiecommissaris.

mr. T. van Wijngaarden

Partner bij Eversheds advocaten en notarissen te Amsterdam, lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving alsmede lid van de Commissie Governance, Risk en Compliance (GRC) van het NBA.