Programma voor Commissarissen en Toezichthouders | Executive Program

Ervaren Commissarissen en Toezichthouders hebben baat bij ons Programma

De wereld van nu vraagt om Commissarissen en Toezichthouders die professionaliteit koppelen aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ondernemingen en maatschappelijke organisaties staan onder druk vanwege nieuwe uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, voortgaande globalisering en technologische veranderingen.

Tegelijkertijd moet er gepresteerd worden, wat conflicterende belangen oplevert bij aandeelhouders en stakeholders. In dat speelveld moeten de toezichthouders zich richten op de strategische keuzes, bijbehorende risico’s en de cultuur in de organisatie. En daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de evaluatie van de prestaties van het bestuur.

In het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit Rotterdam delen we kennis, ervaringen én bieden wij best practices.

Programma voor Commissarissen en Toezichthouders | Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom dit Programma?

Van Commissarissen en toezichthouders wordt veel gevraagd. Daarmee gaat gepaard een behoefte aan professionalisering. Die professionalisering hangt enerzijds samen met kennis van de verschillende verantwoordelijkheden van commissarissen en toezichthouders en anderzijds reflectie op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de commissarissen en toezichthouders. In het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders stimuleren wij het delen van kennis en ervaringen tussen docenten en de deelnemers en tussen de deelnemers onderling. Peer group learning is een belangrijk en zeer gewaardeerd onderdeel van onze leermethode. EGI behandelt alle aspecten van het toezichthouden van de werkgeversrol tot cultuur en gedrag in de organisatie strategie en risicomanagement en juridische aspecten. Eerdere deelnemers aan het programma waren ook lovend over de volgende benefits:

 • Het ontwikkelen van de eigen effectiviteit in de boardroom
 • State-of-the-art-kennis en inzichten uit wetenschap én praktijk
 • Het kunnen bespreken van dilemma’s in een vertrouwelijke omgeving
 • De mogelijkheid om te reflecteren op het eigen gedrag middels intervisie
 • De gelegenheid om met beroepsgenoten tot betere inzichten te komen
 • Het formuleren van een persoonlijk leerdoel dat het leerproces ondersteun
 • Toegang tot de meest actieve commissarissenvereniging in Nederland: de VCTE

De belangrijkste informatie van dit Programma op een rij

Investering

Wij bieden 2 varianten aan van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders:

 • De variant, waarbij de 5 kernmodules van elk 2 dagen worden aangevuld met een zesde keuzemodule. Tijdens de keuzemodule realiseert u een extra verdiepingsslag op een onderwerp naar keuze. Hiervoor bedraagt de investering €16.920,-(vrijgesteld van BTW, inclusief literatuur én inclusief overnachtingen). Op de keuzemodule-pagina vindt u uitgebreide informatie hierover. 
   
 • De variant waarbij de 5 kernmodules van elk twee dagen worden gevolgd. Hiervoor bedraagt de investering € 14.100,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW, is inclusief literatuur én inclusief overnachtingen.

Locatie
De modules zullen gegeven worden op verschillende locaties in het land. Exacte locatie wordt nader bepaald.

Groepsgrootte en voertaal
Het Programma voor ervaren Commissarissen en Toezichthouders onderscheidt zich door de combinatie van academisch niveau en actieve participatie van de deelnemers in groepen van maximaal 16 deelnemers. Doordat u deel uitmaakt van een kleine groep is een intensieve begeleiding door onze docenten mogelijk, net als een optimale interactie tussen de deelnemers. De voertaal gedurende het Programma is Nederlands.

Alumni-netwerk
Onze deelnemers waarderen onze programma's niet alleen vanwege de overdracht van state-of-the-art kennis en inzichten, maar ook vanwege het netwerk dat daaruit ontstaat. 
Alumni van EGI, die het Programma voor (ervaren) Commissarissen en Toezichthouders hebben afgerond, kunnen lid worden van de Vereniging van Commissarissen en Toezichthouders Erasmus (VCTE). Meer over deze vereniging leest u hier.

De basis van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders wordt gevormd door vijf modules van twee dagen. In het Programma staan drie leerlijnen centraal, die elkaar versterken en aldus leiden tot een hoog leerrendement:

 • De inhoudelijke, reflectieve leerlijn waarbij het volgen van de modules en het bestuderen van literatuur tot verdieping van kennis en verrijking van zelfinzicht leidt
 • De praktische leerlijn waarbij in een subgroep van 4 deelnemers een governance-casus uit de eigen praktijk wordt geanalyseerd, die in module 5 gepresenteerd wordt
 • Een persoonlijke leerlijn waarbij door de deelnemer een persoonlijk leerdoel wordt geformuleerd, waarvan de ontwikkeling in een portfolio wordt bijgehouden dat na afloop onder begeleiding wordt geëvalueerd

Wat mag u van het totaalprogramma verwachten?

 • U vergroot uw expertise ten aanzien van de verschillende ondernemingsvormen en de daaruit voortvloeiende eisen voor adequaat toezicht
 • U onderkent beter het belang van financiële vraagstukken voor de Commissaris/Toezichthouder en de art of questioning
 • U bent bekend met de wettelijke vereisten voor goed ondernemingsbestuur en de daaruit voortvloeiende taken en risico’s voor de Commissaris/Toezichthouder
 • U leert de verschillende rollen van de Commissaris/Toezichthouder te onderscheiden en u krijgt meer inzicht in de dilemma’s die hieruit voortvloeien
 • U kunt beter inschatten wat de consequenties van strategische besluiten zijn voor de resultaten van de onderneming
 • U krijgt inzicht in de psychologische aspecten rond het bestuur van organisaties en het toezicht daarop

Module 1: Onderneming, maatschappij en corporate governance    

 • De governance van een onderneming of maatschappelijke organisatie in haar maatschappelijke context: wat zijn de specifieke uitdagingen in de verschillende sectoren van de economie zoals familiebedrijven, maatschappelijke organisaties, beursbedrijven en private equity?
 • Welke implicaties heeft de keuze van de organisatievorm (vennootschap, stichting, coöperatie) van de organisatie voor het toezicht?
 • Hoe geven toezichthouders aandacht aan de belangen van de verschillende stakeholders en hoe wordt omgegaan met conflicten tussen stakeholders?
 • Wat is de rol van de commissaris bij het formuleren en toetsen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie?
 • Wat zijn de werkgeverstaken van de RvC/RvT?

Module 2: Finance

 • Welke vragen kan en moet de Commissaris/Toezichthouder stellen om verantwoord financieel toezicht te houden?
 • Hoe krijgt de Commissaris/Toezichthouder inzicht in de omvang en effecten van financiële verplichtingen van de onderneming?
 • Welke eisen moet een Commissaris/Toezichthouder aan de financiële en niet-financiële rapportages stellen?
 • Wat mag een Commissaris/Toezichthouder verwachten van de accountant en wat is zijn rol in de audit cycle?
 • Hoe gaat de Commissaris/Toezichthouder om met specialistische onderwerpen als pensioenen, belastingen en ICT- projecten en systemen?

Module 3: Boardroom dynamics en juridisch kader

 • Psychologie in de boardroom: welke rol spelen de cultuur en de dynamiek tussen commissarissen en bestuur in de boardroom? Welke vaardigheden en competenties zoeken we bij de Commissaris/Toezichthouder?
 • Wat is de rol van de voorzitter van de RvC/RvT? Hoe opereren de commissarissen/toezichthouders als team?
 • Hoe vindt de Commissaris/Toezichthouder de juiste balans tussen de verschillende, mogelijk conflicterende, rollen?
 • Hoe kan de Commissaris/Toezichthouder bijdragen aan langetermijn-waardecreatie?
 • Welke wettelijke taken en bevoegdheden heeft de Commissaris/Toezichthouder?
 • Hoe kan de Commissaris/Toezichthouder de aansprakelijkheidsrisico’s beheersen

Module 4: Strategie, disruptie en risicomanagement

 • Wat is de rol van de Commissaris/Toezichthouder bij de besluitvorming rond de missie, strategie en de marktpositionering van de onderneming?
 • Hoe vindt de Commissaris/Toezichthouder de juiste balans tussen ondernemerschap en risicomanagement? Hoe stimuleer je de directie om aan risico’s geld te verdienen?
 • Hoe krijgt een Commissaris/Toezichthouder de juiste informatie op tafel? Welke strategische interventie-opties zijn beschikbaar? Wat is de rol van psychologie?
 • Hoe wijzigt het strategieproces -en het toezicht daarop- in een disruptieve/digitale wereld?
 • Wat zijn de bijzondere aspecten aan toezicht op het strategieproces in een non-profitorganisatie?

Module 5: Inzicht in Toezicht

 • Presentatie van de cases van de deelnemers en groepsdiscussie: dilemma’s in de boardroom
 • Training van zelfevaluatie
 • Intervisie
 • De achterkant van het gelijk: de Commissaris/Toezichthouder voor de rechtbank
 • Het brein in de boardroom

Wij bieden het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders aan in zowel de oorspronkelijke variant (5 tweedaagse modules), als de vernieuwde variant waarbij het oorspronkelijke programma wordt aangevuld met een tweedaagse keuzemodule. U kunt hierbij kiezen uit de volgende keuzemodules:

 • Kunstmatige Intelligentie
 • Audit Committees
 • ESG (inclusief Diversiteit en Inclusie)
 • Financieel Management
 • Skills Lab

Op de keuzemodule-pagina leest u hier alles over.

De theoretische inbreng van het programma wordt verzorgd door gezaghebbende hoogleraren en prominente Commissarissen en Bestuurders uit het bedrijfsleven en de maatschappelijke sector. Zij begeleiden de discussie en delen hun toezichtervaringen met de deelnemers. De docenten van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders bekleden vooraanstaande posities in het bedrijfsleven en not-for-profitorganisaties en zijn stuk voor stuk deskundigen op hun vakgebied.

Het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders wordt gedragen door het kernteam van dagvoorzitters. Elk kernteamlid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inhoud van zijn of haar specifieke module. Leden van het kernteam treden op als dagvoorzitter bij zijn of haar module. Het kernteam wordt ondersteund door een Raad van Advies. Deze Raad geeft adviezen met betrekking tot de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van het programma.

De programmaleiding is in handen van mr. Liesbeth van Laak (Directeur Erasmus Governance Institute). De coördinatie wordt verzorgd door Marina de Bruijn en Leonie Giezeman (Program Coordinators). 

 

 

De kern van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit Rotterdam bestaat uit vijf modules van ieder twee dagen, inclusief een avondprogramma en overnachting. De zesde keuzemodule wordt binnen een jaar na afronding van het kernprogramma gevolgd en omvat ook twee dagen. Van de deelnemers wordt honderd procent aanwezigheid verwacht.

Qua studiebelasting verstrekken wij een boekenpakket ter voorbereiding. Daarnaast wordt er per module aanvullende literatuur verstrekt. Deelnemers kunnen rekenen op een dagdeel voorbereiding per module en een dagdeel voor het verwerken van informatie na afloop van de module.

 

Data* Programma september 2024
ModuleOnderwerpDatum
Module 1Onderneming, maatschappij en corporate governance19 & 20 september 2024
Module 2Finance7 & 8 november 2024
Module 3Boardroom dynamics & juridisch kader12 & 13 december 2024
Module 4   Strategie, disruptie & risk management16 & 17 januari 2025
Module 5Inzicht in toezicht6 & 7 maart 2025

*data onder voorbehoud

Data* Programma november 2024
ModuleOnderwerpDatum
Module 1Onderneming, maatschappij en corporate governance21 & 22 november 2024
Module 2Finance9 & 10 januari 2025
Module 3Boardroom dynamics & juridisch kader20 & 21 maart 2025
Module 4   Strategie, disruptie & risk management24 & 25 april 2025
Module 5Inzicht in toezicht12 & 13 juni 2025

*data onder voorbehoud

Data* Programma januari 2025
ModuleOnderwerpDatum
Module 1Onderneming, maatschappij en corporate governance9 en 10 januari 2025
Module 2Finance13 en 14 februari 2025
Module 3Boardroom dynamics & juridisch kader13 en 14 maart 2025
Module 4   Strategie, disruptie & risk management17 en 18 april 2025
Module 5Inzicht in toezicht22 en 23 mei 2025

*data onder voorbehoud

Data* Programma maart 2025
ModuleOnderwerpDatum
Module 1Onderneming, maatschappij en corporate governance13 en 14 maart 2025
Module 2Finance10 en 11 april 2025
Module 3Boardroom dynamics & juridisch kader15 en 16 mei 2025
Module 4   Strategie, disruptie & risk management26 en 27 juni 2025
Module 5Inzicht in toezicht2 en 3 oktober 2025

*data onder voorbehoud

Het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders (PCT) richt zich op Commissarissen en Toezichthouders van bedrijven en non-profitorganisaties, met ten minste drie jaar ervaring als Toezichthouder. Heeft u nog geen ervaring als Toezichthouder, maar heeft u wel de ambitie om een toezichthoudende rol te gaan vervullen? Kijk dan bij het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders.

Na het lezen van de Algemene Voorwaarden kunt u het inschrijfformulier, cv en pasfoto insturen. Hierna volgt een intakegesprek met elke deelnemer, onder andere om te bepalen in welk programma de deelnemer het meest tot zijn/haar recht komt. Voorafgaand aan deelname aan het programma vinden intakegesprekken plaats met de Managing Director of de Program Manager van het Erasmus Governance Institute (EGI).


 

Na succesvolle afronding van het programma, inclusief casestudy, ontvangt u een certificaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor leden van de NBA kwalificeert deelname aan het programma voor het PE-portfolio.

Leonie Giezeman en Marina de Bruijn

Program Coordinators

E-mailadres
egi.com@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 23 88 / 010 - 408 26 81
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Van der Goot Building, Kamer M5-08
3062 PA
Rotterdam

Up-to-date blijven als Commissaris/Toezichthouder? Bekijk onderstaande Masterclasses!

Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders

Glas met muntstukken waaruit een klein plantje groeit

Audit Committee Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders

Professional gebruikt de calculator op zijn smartphone om iets uit te rekenen

Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders

Diverse grafieken met data

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen