Audit Committee voor Commissarissen en Toezichthouders | Masterclass

Een Balance Sheet levert vaak Audit Committee Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders op

De Masterclass Audit Committee is bedoeld voor leden van Raden van Commissarissen en Toezichthouders om de kerntaken van het Audit Committees beter te begrijpen en deze goed en effectief uit te kunnen oefenen.

Dit programma ondersteunt bij het vormgeven van de governance verantwoordelijkheden van het audit committee, zoals de jaaragenda, de werkwijze van de raad en de commissie(s), het financieringsbeleid, de relatie met de interne en externe accountant en de samenstelling van de Audit Committee. Er worden in toenemende mate meer eisen gesteld aan Commissarissen en Toezichthouders zoals de ESG rapportageverplichtingen die op de Audit Committee agenda staan. Ook in de beheersing van het bredere risicomanagement framework van de organisatie, waaronder strategische, ICT & cyberrisico’s, alsmede thema’s als fraude, belastingbeleid en cultuur brengt het audit committee de nodige expertise mee waarmee de raad als geheel kan worden bediend.

Deze Masterclass biedt u een hybride leerproces met voorbereidende opdrachten en zelfstudie, alsmede de daarop volgende contactdagen met gespecialiseerde docenten.
 

Masterclass Audit Committee Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders

Waarom deze Masterclass?

In een interactieve opzet leert u van gezaghebbende docenten, hoogleraren en ervaren commissarissen, maar ook van uw collega deelnemers uit diverse raden van commissarissen of toezicht. Deze masterclass is gericht op het kunnen houden van toezicht op:

 

•    de integriteit en kwaliteit van de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving
•    de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
•    de aansturing en kwaliteit van de interne en externe accountant
•    het proces van risicomanagement in brede zin waaronder cyberrisico en fraude
•    de (jaar)agenda van de audit committee
•    de verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen de raad

Op deze kernthema’s verstrekken wij naast de aangereikte lesmodules ook handreikingen voor de verdere verdieping van onderwerpen, mede gericht op uw persoonlijke leerdoelen.
 

De belangrijkste informatie van deze Masterclass op een rij

Investering
De investering voor de  Masterclass Audit Committee (kerntaken) voor Commissarissen en Toezichthouders bedraagt € 3450,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW en is inclusief hotelovernachtingen.

Locatie
Een conferentieoord centraal in het land zal de locatie zijn waar deze Masterclass plaatsvindt. De exacte locatie communiceren wij nader.

Groepsgrootte en voertaal
De Masterclass Audit Committee voor Commissarissen en Toezichthouders onderscheidt zich door de combinatie van academisch niveau en actieve participatie van de aanwezigen in groepen van maximaal 16 deelnemers. Doordat wij de groepen relatief klein houden, is de persoonlijke aandacht en de interactie tussen de deelnemers optimaal. De voertaal gedurende de Masterclass is Nederlands.

Tijdens de class werken we met de volgende didactische principes:

  • Blended learning: de kennis wordt onder andere overgebracht via digitale colleges, die de deelnemers vooraf bekijken. De contactmomenten worden gebruikt om de deelnemers (inter)actief met de stof om te laten gaan en vooral eigen casuïstiek in te brengen
  • Peer group learning: leren van en met elkaar
  • Action based learning: kennis en inzichten worden in praktijk gebracht in herkenbare casusposities

Specifieke leermodules zijn:
Module 1: Internal Control van de Financiële en Duurzaamheidsverslaggeving
Module 2: Audit kwaliteit Interne- en Externe Accountant
Module 3: Risicomanagement in brede zin
Module 4: Best Practices & Jaaragenda
 

De Masterclass Audit Committee voor Commissarissen en Toezichthouders vindt plaatst op:

Najaar 202427, 28 en 29 novemer 2024
Voorjaar 202516, 17 en 18 april 2025
Najaar 202529, 30 en 31 oktober 2025

Het programma van de Masterclass start met een diner op locatie op de woensdagavond en duurt tot en met de lunch op vrijdag.

Van u wordt een goede voorbereiding verwacht met behulp van de aangeboden voorbereidende (digitale) kennisclips en literatuur (8-16 uur), en een actieve participatie op de contactdagen (16 uur).

 

De Masterclass Audit Committee voor Commissarissen en Toezichthouders is bedoeld voor de commissaris en toezichthouder – met al dan niet audit committee ervaring - die zich wil bekwamen in de taken en verantwoordelijkheden van de audit committee, of deze beter wil leren begrijpen. Ook CFO’s en bestuurssecretarissen die met audit committees werken zijn van harte welkom. De Masterclass is geschikt voor deelnemers uit zowel de profit- als de non-profit-sector. De inhoud van het programma kenmerkt zich door een academisch niveau. Toezichthoudende ervaring is niet vereist, basale financiële kennis is wenselijk maar niet vereist.

Drs. H. (Harmen) Ettema RA is uw dagvoorzitter. Harmen is werkzaam als Chief Financial and Risk Officer bij verzekeringsmaatschappij de Vereende NV, en heeft als bedrijfseconoom en econometrist een achtergrond als RA/data partner bij PwC. Sinds 2003 vervulde hij toezicht rollen bij Deen Supermarkten, Amarant Bakkersholding, Museum van de 20ste eeuw, Victoria Trading, Koninklijke Fruitmasters, Livera, Dijklander Ziekenhuis, Koninklijke Nederlandse Hockeybond, Biketotaal/Dynamo Retail Group, Zandstra Schaatsen. Directierollen in complexe transitiesituaties vervulde hij bij Coöperatie Intres UA, APX Power Exchange, Nationale Borgmaatschappij, de Vereende NV, Waarborgfonds Motorverkeer & Nederlands Bureau, Nederlandse Pool voor Atoomrisico’s en de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme NV. Harmen verzorgde opleidingen voor de Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Groningen, Nationaal Register en Nyenrode.

De docenten en (gast)sprekers bekleden vooraanstaande posities in de wetenschap, het bedrijfsleven en not-for-profitorganisaties en zijn allemaal deskundigen in hun vakgebied.

De programmaleiding is in handen van mr. Liesbeth van Laak (Program Director). De coördinatie wordt verzorgd door Marina de Bruijn en Leonie Giezeman (Program Coordinators). 

Na succesvolle afronding van de Masterclass Audit Committee Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders ontvangt u een certificaat van Erasmus Governance Institute, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor leden van de NBA kwalificeert deelname aan het programma voor het PE-portfolio.      

Wat deelnemers over ons zeggen:

‘De masterclass levert toegevoegde waarde op in je functioneren binnen auditcommissies, veel aspecten hierbij komen in vogelvlucht aan de orde’

‘Erg afwisselende en goede sprekers’

‘Geeft verdieping in de discussies’

‘Helpt om een veel scherper beeld te krijgen van mogelijkheden t.a.v. de invulling van de rol van de AC’

‘Praktische invulling en nuttig voor (potentiële) leden van een AC’

‘Zeer relevant voor collega-commissarissen’

‘Ik leer van het contact met andere deelnemers en hun ervaringen’

Leonie Giezeman en Marina de Bruijn

Program Coordinators

E-mailadres
egi.com@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 23 88 / 010 - 408 26 81
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Van der Goot Building, Kamer M5-08
3062 PA
Rotterdam

Up-to-date blijven als Commissaris/Toezichthouder? Bekijk onze Masterclasses!

Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders

Diverse grafieken met data

Diversiteit in de Governance Code: hoe pak je het aan?

Diversiteit en inclusie in de Corporate Governance Code; bekijk onze Masterclass De Waarde(n) van Diversiteit!

Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders

Glas met muntstukken waaruit een klein plantje groeit

Introductie Masterclass Audit Committee voor Commissarissen en Toezichthouders

Introductie Masterclass Audit Committee voor Commissarissen en Toezichthouders

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen