Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders | Masterclass

4 professionals overleggen met elkaar op kantoor over Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders

Van Commissarissen en Toezichthouders wordt verwacht dat zij zich volgens diverse codes zelfstandig een oordeel kunnen vormen over allerlei financiële vraagstukken. Wat nu indien u als Commissaris of Toezichthouder een niet-financiële achtergrond heeft? Tijdens de Masterclass Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders van het Erasmus Governance Institute ontvangt u tips, inzichten en handvatten die u als niet-financieel specialist nodig heeft om uw rol succesvol te kunnen vervullen.

Vrouwelijke Commissaris/Toezichthouder bestudeert een aantal stukken

Waarom deze Masterclass?

Een Lid van een Raad van Commissarissen met veel financiële ervaring zal een financieel vraagstuk moeiteloos handelen. Voor een lid met een achtergrond als Jurist, HR Adviseur, IT Manager of Medisch Specialist is het echter niet eenvoudig om goed grip te krijgen op de wereld achter de cijfers - met alle consequenties van dien. In deze Masterclass van twee keer anderhalve dag gaat u in een kleine groep actief aan de slag om uw inzicht in de financiële situatie van uw/een organisatie te verbeteren. Zodat u na de Masterclass:

  • De samenhang tussen financiën, strategie en bedrijfsprocessen beter kunt doorgronden
  • Ook als niet-financieel specialist beter in staat effectief toezicht te houden op de financiële positie van de organisatie
  • Beschikt over nieuwe, nuttige en scherpe (financiële) inzichten
  • Nieuwe ideeën hebt over de samenwerking met betrekking tot financiële vraagstukken
  • In staat bent om de organisatie mede te beoordelen op basis van financiële kpi’s

De belangrijkste informatie van deze Masterclass op een rij

Voor het totaalpakket van deze Masterclass bedragen de kosten € 3.450,-. Over dit bedrag is geen BTW verschuldigd; overnachtingen zijn inbegrepen.

Locatie
Een conferentieoord centraal in het land zal de locatie zijn waar de Masterclass Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders plaatsvindt. Exacte locatie communiceren wij nader.

Groepsgrootte en voertaal
De Masterclass Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders van Erasmus Governance Institute (EGI) onderscheidt zich door de unieke combinatie van academisch niveau en actieve participatie van de deelnemers in groepen van maximaal 16 deelnemers. Doordat wij de groepen relatief klein houden, is de persoonlijke aandacht en de interactie tussen de deelnemers- optimaal. De voertaal gedurende de Masterclass is Nederlands.

Tijdens de class werken we met een blended learning-concept. Dat wil zeggen dat kennisoverdracht met name wordt overgebracht door middel van digitale colleges, die de deelnemers vooraf bekijken.  De contactmomenten worden gebruikt om de deelnemers (inter)actief met de stof om te laten gaan en vooral eigen casuïstiek in te brengen.

Module 1: 
In deze module analyseert en interpreteert u de jaarrekening aan de hand van een praktijkvoorbeeld, en verder wordt er uitgelegd hoe u het vermogen, het resultaat, het cash flow-overzicht en de financiële positie van de onderneming kunt beoordelen.  U krijgt oog voor de dilemma’s rondom de ‘zachte posten’ en de bijzondere posten in de jaarrekening zoals pensioenen, financiële instrumenten, goodwill en niet uit de balans blijkende verplichtingen. U krijgt inzicht in de rol van de Accountant, de wijze waarop de Accountant en Toezichthouder op effectieve wijze kunnen samenwerken en hoe verantwoordelijkheden zich tot elkaar verhouden. Daarnaast komen andere aspecten van financiële rapportage aan de orde, zoals risico-analyse.

Reacties van deelnemers op module 1:

‘Cijfers ‘lezen’ is leuk en interessant’

‘Cijfers gaan leven: door cijfers bedrijfsprocessen beter gaan begrijpen’

‘Zeer praktisch gericht. Meteen goede gereedschappen waar we wat mee kunnen’

Waardering module 1 deelnemers 2021: 8,2

Module 2: 
Tijdens dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de interne informatie en de verantwoordelijkheid voor betrouwbare rapportage. Centraal staat de beheersing of internal control waarmee de risico’s op fouten en ongewenste uitkomsten worden beperkt. Besproken worden de attentiepunten bij de planning & control-cyclus en de interne beheersing volgens het zogenaamde COSO-model. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit aan de hand van een jaarrekening van een beursgenoteerde onderneming. U krijgt een heldere uitleg over het belang van zogenaamde key performance indicators (kpi’s) en hoe u deze kunt gebruiken om de onderneming of organisatie te beoordelen.

Reacties van deelnemers op module 2:

‘Concrete set tools voor toezichthouder’

‘Inzicht in de financiële jungle!’

‘Met simpele voorbeelden wordt uitgelegd hoe met complexe vraagstukken moet worden omgegaan’

Waardering module 2 deelnemers 2021: 8,3

Module 3:
In het eerste deel van deze module staan de financiële analyse van investeringsplannen en de waardebepaling bij overnames centraal. U leert de haalbaarheid van deze plannen te beoordelen en krijgt inzicht in de vragen die u het management kunt stellen op basis van de aangeleverde financiële informatie. In het tweede deel van de module wordt de in het programma behandelde materie samengevat en nader uitgelegd aan de hand van een praktijkcasus.

Reacties van deelnemers op module 3:

‘Prima. In eenvoudig, helder Nederlands complexe materie behandeld`

‘Mooie mix van inhoud en praktijk; zeer toepasbaar. Prettige docenten.’

‘Sluit goed aan bij behoefte van een RvC-lid dat niet in Finance is gespecialiseerd’

Waardering module 3 deelnemers 2021: 8,0

Drs. H. (Harmen) Ettema RA is uw dagvoorzitter. Harmen is werkzaam als Chief Financial and Risk Officer bij verzekeringsmaatschappij Nationale Borg, en heeft daarnaast onder meer ervaring als Registeraccountant, Bedrijfseconoom en Econometrist. Ook vervulde Harmen sinds 2003 diverse directie- en toezichthoudersrollen, onder andere bij Gardena Nederland, Deen Supermarkten, Amarant Bakkersholding, Coöperatie Intres UA, Euretco BV, Livera, Biketotaal, APX Power Exchange, Victoria Trading UA en het Westfries Gasthuis.

Ook is Harmen al vele jaren betrokken bij het geven van opleidingen aan onder meer de Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Groningen, Nationaal Register en Nyenrode. Speerpunten in zijn visie op goed financieel management en toezicht zijn: het verbeteren van de kwaliteit van de management accounting naast de financial accounting, de ontwikkeling van de financiële functie naar een meer prospectieve houding, focus van toezicht op de competenties van management en een pragmatische no-nonsense benadering van risicomanagement.

De docenten en (gast)sprekers bekleden vooraanstaande posities in de wetenschap, het bedrijfsleven en not-for-profitorganisaties en zijn allemaal deskundigen in hun vakgebied.

Programmaleiding is in handen van drs. Jan Stolker (Program Director), mr. Liesbeth van Laak (Managing Director) en mr. Claudia Mangal (Program Manager). De coördinatie wordt verzorgd door Marina de Bruijn en Leonie Giezeman (Program Coordinators).

De Masterclass Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders vindt plaatst op 3 en 4 oktober 2024. 

Tijdens de modules maken we gebruik van de werkvorm blended learning/peergroup learning; een interactieve, case-gerichte werkwijze. 

Het programma van de Masterclass Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders heeft een post-academisch niveau en is speciaal bedoeld voor de (aspirant) Commissaris en Toezichthouder zonder specifiek-financiële achtergrond. U heeft bijvoorbeeld een juridische, technische, medische of HR-achtergrond. De Masterclass is geschikt voor deelnemers uit zowel de profit- als de non-profit-sector. Hoewel de inhoud van het programma zich kenmerkt door een academisch niveau, is er geen toezichthoudende ervaring of financiële kennis vereist.

Wanneer u de Masterclass succesvol heeft afgerond, ontvangt u een certificaat van de het Erasmus Governance Institute, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor leden van de NBA kwalificeert deelname aan dit programma voor het PE-portfolio.

Wat deelnemers over ons zeggen:

‘Hooggekwalificeerde, enthousiaste docenten’

‘Masterclass is nodig om dynamiek te begrijpen’

‘Geeft veel informatie, handvatten en inzichten om de rol van RvC/TZ goed te vervullen’

‘Nuttig, actueel, verdiepend’

‘Enige Masterclass die ik ken waar je in vogelvlucht aan zoveel financiële kennis kunt ruiken’

‘Een waardevolle bijdrage aan het leren interpreteren van financiële informatie’

‘Verhelderend, leert financiële taal en geeft richting aan het handelen van de toezichthouder met betrekking tot financiële vraagstukken’

‘Met name voor niet-financieel geschoolde bestuurders bevat de opleiding veel nuttige informatie!’

‘Raakt de kern: namelijk hoe benader je als Toezichthouder/Commissaris financiële vraagstukken’

‘Masterclass is relevant en praktijkgericht’

‘Zeer nuttig voor inzichten van een Toezichthouder, die verhalen van financieel deskundigen’

‘Tijdens de Commissarissen-opleiding leerden we dat een goede Commissaris vooral een goede adviseur en een gesprekspartner moet zijn voor de directie en vooral geen opzichter. Als je op basis van vertrouwen wil werken en je verantwoordelijkheid wil kunnen waarmaken dan is het verstandig om je geest te blijven aanscherpen. De opleiding Financiële Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders biedt deze mogelijkheid. Het mooie van deze opleiding is bovendien dat aan de hand van praktijk-cases wordt gediscussieerd met ervaren Toezichthouders over bijzondere situaties. Droogzwemmen dus eigenlijk, om te oefenen en om jezelf voor uitglijders, op het terrein waarin recentelijk veel toezichthouders uit de bocht vlogen, te behoeden’

Leonie Giezeman en Marina de Bruijn

Program Coordinators

E-mailadres
egi.com@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 23 88 / 010 - 408 26 81
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Van der Goot Building, Kamer M5-08
3062 PA
Rotterdam

Up-to-date blijven als Commissaris/Toezichthouder? Bekijk onderstaande Masterclasses!

Audit Committee Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders

Professional gebruikt de calculator op zijn smartphone om iets uit te rekenen

Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders

Diverse grafieken met data

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen