Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

In 2008 werd de curatieve GGZ overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorgverzekeraars hebben een belangrijke rol gekregen in deze sector. Ze onderhandelen met aanbieders over prijs en kwaliteit van de zorg en hebben de mogelijkheid selectief in te kopen. Het onderzoek richt zich op de aanbodkant van de zorg en bestudeert het effect van beleidswijzigingen op de publieke doelen als kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid.

Rudy Douven (cp)

Tel: 0104088525/0615589095

r.c.m.h.douven@cpb.nl