Marktordening in de zorg

Vanwege de specifieke kenmerken van gezondheidszorg leidt vrije concurrentie in de zorgsector niet tot optimale marktuitkomsten. Om de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te waarborgen is daarom meer overheidsregulering nodig dan in de meeste andere sectoren. Maar hoe en in welke mate moet de overheid zich met de zorgsector bemoeien? En wanneer dreigt marktfalen te worden vervangen door overheidsfalen? Deze en andere vragen staan centraal in ons onderzoek naar de meest geschikte wijze van marktordening in de zorg. Voor verschillende deelmarkten (farmaceutische zorg, geestelijke gezondheidszorg, langdurige zorg, ziekenhuiszorg) wordt onderzocht welke vormen van concurrentie vanuit maatschappelijk perspectief bezien wel en niet wenselijk zijn. In het verlengde hiervan is het juridisch kader van marktordening in de zorg voorwerp van onderzoek. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht wanneer de marktordening van de zorg in overeenstemming is met de vrij verkeersregels van de Europese Unie en wanneer niet. Ook is de doelmatigheid van concrete wetsvoorstellen voor zorgspecifieke marktordening voorwerp van onderzoek.

Marco Varkevisser (cp)

Tel: 0104089105

varkevisser@eshpm.eur.nl

Edith LoozenTel: 0104088872loozen@eshpm.eur.nl
Anne-Fleur Roos`Tel: 0104088941

roos@eshpm.eur.nl

Stéphanie van der Geest

Tel: 0104089168

vandergeest@eshpm.eur.nl

Edith Loozen

Tel.: 010408872

loozen@eshpm.eur.nl

Erik Schut

Tel: 0104088558

schut@eshpm.eur.nl

Rudy Douven (cp)

Tel: 0104088525/0615589095

r.c.m.h.douven@cpb.nl