Marktordening en Mededingingsbeleid in de zorg

Current facets (Pre-Master)

Vanwege de specifieke kenmerken van gezondheidszorg leidt vrije concurrentie in de zorgsector niet tot optimale marktuitkomsten. Om de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te waarborgen is daarom meer overheidsregulering nodig dan in de meeste andere sectoren. Maar hoe en in welke mate moet de overheid zich met de zorgsector bemoeien? En wanneer dreigt marktfalen te worden vervangen door overheidsfalen? Deze en andere vragen staan centraal in ons onderzoek naar de meest geschikte wijze van marktordening in de zorg. Voor verschillende deelmarkten (farmaceutische zorg, geestelijke gezondheidszorg, langdurige zorg, ziekenhuiszorg) wordt onderzocht welke vormen van concurrentie vanuit maatschappelijk perspectief bezien wel en niet wenselijk zijn. Om te voorkomen dat daar waar concurrentie wenselijk is, deze wordt belemmerd door kartelafspraken en machtsconcentratie, is een actief mededingingsbeleid van belang. Een belangrijke onderzoeksvraag is of – gelet op de specifieke kenmerken van de zorgmarkten – een specifieke vormgeving van mededingingsbeleid in de zorg wenselijk is.

Marco Varkevisser (contactpersoon)

Tel: 0104089105

varkevisser@eshpm.eur.nl

Anne-Fleur RoosTel: 0104088941

roos@eshpm.eur.nl

Stéphanie van der Geest

Tel: 0104089168

vandergeest@eshpm.eur.nl

Wouter van der Schors

Tel: 0104088753

vanderschors@eshpm.eur.nl

Erik Schut

Tel: 0104088558

schut@eshpm.eur.nl

Ron Kemp

N.v.t.

r.g.m.kemp@eshpm.eur.nl