Financiële prikkels in de geestelijke gezondheidszorg

Current facets (Pre-Master)

In 2008 werd de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorgverzekeraars hebben een belangrijke rol gekregen in deze sector. Ze onderhandelen met aanbieders over prijs en kwaliteit van de zorg en hebben de mogelijkheid selectief in te kopen. De ggz wijkt in een aantal belangrijke aspecten af van de somatische zorg. Een belangrijke vraag is of het ordeningsmodel van gereguleerde concurrentie dat ten grondslag ligt aan Zvw ook geschikt is voor de ggz. Ons onderzoek richt zich zowel op de financiële prikkels voor aanbieders als vragers van ggz. Wat is bijvoorbeeld de invloed van de wijze van honorering van zorgaanbieders op de het gebruik, de kosten en de kwaliteit van ggz? En wat is het effect van eigen betalingen op het gebruik van ggz en in hoeverre verschilt dit per doelgroep?

Rudy Douven (contactpersoon)

Tel: 0104088525/0615589095

r.c.m.h.douven@cpb.nl

Timo LambregtsTel: 0104088823lambregts@eshpm.eur.nl