Jaarverslagen

Fiscale autonomie en haar grenzen

Onderstaand de volledige bestanden van de jaarverslagen van het onderzoeksprogramma 'Fiscale autonomie en haar grenzen'. Hierin leggen wij verantwoording af over onze onderzoeksactiviteiten. Zoals ook uit het jaarverslag blijkt, zijn veel onderzoekers tevens werkzaam in de fiscale praktijk. Wij doen naar eer en geweten ons onderzoek, waarbij we ons nadrukkelijk bewust zijn van en ons houden aan de universitaire integriteitseisen. Wij geloven ook in volledige transparantie en nodigen eenieder kennis te nemen van onze jaarverslagen en het daarin verantwoorde onderzoek en zich op basis daarvan een afgewogen oordeel te vormen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen