Bestuur en beleid

Besturen in de netwerksamenleving

Wij onderzoeken de complexiteit van vraagstukken en zoeken daarbij best passende methodes.

Gedragsexperimenten voor Gemeente Rotterdam

Hoe kun je er als stad voor zorgen dat gemeentelijk beleid in de praktijk ook echt werkt?

Governance in transitie

GOVLAB010 verbindt wetenschappers aan de gemeente Rotterdam voor kennis over complexe vraagstukken.

Migratie en diversiteitsbeleid

Hoe gaan samenlevingen om met migratie en migratiegerelateerde diversiteit?

Publieke dienstverlening in de praktijk

Onderzoek naar de ontwikkeling van sociaal beleid en de maatschappelijke gevolgen hiervan.

Sturen van complexe vraagstukken

Ons onderzoek draagt bij aan betere sturing van ingewikkelde vraagstukken zoals klimaatverandering.

Uitvoeringspraktijken

Onderzoek naar de houdbaarheid van beleidsveronderstellingen over gedragsbeïnvloeding.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen